23 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Charlie Brown The Chordettes Chordza

คอร์ด Charlie Brown The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Charlie Brown The Chordettes | คอร์ดเพลง Charlie Brown The Chordettes | เพลง Charlie Brown The Chordettes | เนื้อเพลง Charlie Brown The Chordettes | Chord Charlie Brown The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Charlie Brown The Chordettes Chordza

You can gamble for match sticks, you can gamble for gold,
The stakes may be heavy or small
But if you haven't gambled for love and lost
Then you haven't gambled at all
They call me a moonlight gambler
I've gambled for love and lost
When I gamble for love and it isn't in the cards
Oh, what heartaches it can cost me
Win or lose, I'm a moonlight gambler
And a winner is what I long to be
So I'll gamble for love just as long as I live
Till the day Lady Luck smiles at me
You can gamble for match sticks, you can gamble for gold
The stakes may be heavy or small
But if you haven't gambled for love and lost
Then you haven't gambled at all
No, if you haven't gambled for love in the moonlight
Then you haven't gambled at all
So I'll gamble for love just as long as I live
Till the day Lady Luck smiles at me
They call me the moonlight gambler
They call me the moonlight gambler
EmoticonEmoticon