11 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ดีดีกันไว้ Polycat Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดีดีกันไว้ Polycat Chordza
คอร์ด ดีดีกันไว้ Polycat | เนื้อเพลง ดีดีกันไว้ Polycat | Chord ดีดีกันไว้ Polycat

คอร์ด เนื้อเพลง คนไทยทิ้งผม OUT Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนไทยทิ้งผม OUT Chordza
คอร์ด คนไทยทิ้งผม OUT | เนื้อเพลง คนไทยทิ้งผม OUT | Chord คนไทยทิ้งผม OUT

คอร์ด เนื้อเพลง คนเดียว Noize Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนเดียว Noize Chordza
คอร์ด คนเดียว Noize | เนื้อเพลง คนเดียว Noize | Chord คนเดียว Noize

คอร์ด เนื้อเพลง ขวาร้าย ซ้ายดี Motif Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขวาร้าย ซ้ายดี Motif Chordza
คอร์ด ขวาร้าย ซ้ายดี Motif | เนื้อเพลง ขวาร้าย ซ้ายดี Motif | Chord ขวาร้าย ซ้ายดี Motif

10 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อย่างได้ Mike Sick Flow Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่างได้ Mike Sick Flow Chordza
คอร์ด อย่างได้ Mike Sick Flow | เนื้อเพลง อย่างได้ Mike Sick Flow | Chord อย่างได้ Mike Sick Flow

คอร์ด เนื้อเพลง ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu Chordza
คอร์ด ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu | เนื้อเพลง ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu | Chord ชาวบ้านเค้าจะ Ouuuu Juu

คอร์ด เนื้อเพลง ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu Chordza
คอร์ด ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu | เนื้อเพลง ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu | Chord ก้าวไกล เกียรติก้าวไป Juu