20 พฤศจิกายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ก่อนเธอจะไป KT Long Flowing Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ก่อนเธอจะไป KT Long Flowing Chordza
คอร์ด ก่อนเธอจะไป KT Long Flowing | เนื้อเพลง ก่อนเธอจะไป KT Long Flowing | Chord ก่อนเธอจะไป KT Long Flowing

คอร์ด เนื้อเพลง You'll Think Of Me Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You'll Think Of Me Keith Urban Chordza
คอร์ด You'll Think Of Me Keith Urban | เนื้อเพลง You'll Think Of Me Keith Urban | Chord You'll Think Of Me Keith Urban

คอร์ด เนื้อเพลง Somewhere In My Car Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Somewhere In My Car Keith Urban Chordza
คอร์ด Somewhere In My Car Keith Urban | เนื้อเพลง Somewhere In My Car Keith Urban | Chord Somewhere In My Car Keith Urban

19 พฤศจิกายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Like You Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Like You Keith Urban Chordza
คอร์ด Somebody Like You Keith Urban | เนื้อเพลง Somebody Like You Keith Urban | Chord Somebody Like You Keith Urban

คอร์ด เนื้อเพลง Only You Can Love Me This Way Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Only You Can Love Me This Way Keith Urban Chordza
คอร์ด Only You Can Love Me This Way Keith Urban | เนื้อเพลง Only You Can Love Me This Way Keith Urban | Chord Only You Can Love Me This Way Keith Urban

คอร์ด เนื้อเพลง Making Memories Of Us Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Making Memories Of Us Keith Urban Chordza
คอร์ด Making Memories Of Us Keith Urban | เนื้อเพลง Making Memories Of Us Keith Urban | Chord Making Memories Of Us Keith Urban

คอร์ด เนื้อเพลง Long Hot Summer Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Long Hot Summer Keith Urban Chordza
คอร์ด Long Hot Summer Keith Urban | เนื้อเพลง Long Hot Summer Keith Urban | Chord Long Hot Summer Keith Urban

คอร์ด เนื้อเพลง We Were Us Keith Urban Feat.Miranda Lambert Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง We Were Us Keith Urban Feat.Miranda Lambert Chordza
คอร์ด We Were Us Keith Urban Feat.Miranda Lambert | เนื้อเพลง We Were Us Keith Urban Feat.Miranda Lambert | Chord We Were Us Keith Urban Feat.Miranda Lambert

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าชายนิทรา Katie Pacific Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าชายนิทรา Katie Pacific Chordza
คอร์ด เจ้าชายนิทรา Katie Pacific | เนื้อเพลง เจ้าชายนิทรา Katie Pacific | Chord เจ้าชายนิทรา Katie Pacific

คอร์ด เนื้อเพลง กลับดึก Katie Pacific Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลับดึก Katie Pacific Chordza
คอร์ด กลับดึก Katie Pacific | เนื้อเพลง กลับดึก Katie Pacific | Chord กลับดึก Katie Pacific

คอร์ด เนื้อเพลง What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina Chordza
คอร์ด What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina | เนื้อเพลง What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina | Chord What Ifs Kane Brown Feat.Lauren Alaina

คอร์ด เนื้อเพลง Near JUSTIN BIEBER Feat.Ed Sheeran ,Sia Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Near JUSTIN BIEBER Feat.Ed Sheeran ,Sia Chordza
คอร์ด Near JUSTIN BIEBER Feat.Ed Sheeran ,Sia | เนื้อเพลง Near JUSTIN BIEBER Feat.Ed Sheeran ,Sia | Chord Near JUSTIN BIEBER Feat.Ed Sheeran ,Sia

คอร์ด เนื้อเพลง โกหกใช่ไหม Jor Joey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โกหกใช่ไหม Jor Joey Chordza
คอร์ด โกหกใช่ไหม Jor Joey | เนื้อเพลง โกหกใช่ไหม Jor Joey | Chord โกหกใช่ไหม Jor Joey

18 พฤศจิกายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง จางหายไป (Disappear) Jelly Rocket Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จางหายไป (Disappear) Jelly Rocket Chordza
คอร์ด จางหายไป (Disappear) Jelly Rocket | เนื้อเพลง จางหายไป (Disappear) Jelly Rocket | Chord จางหายไป (Disappear) Jelly Rocket

คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษ Instinct Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษ Instinct Chordza
คอร์ด ขอโทษ Instinct | เนื้อเพลง ขอโทษ Instinct | Chord ขอโทษ Instinct

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รักกันมันยังดีกว่า Inca Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รักกันมันยังดีกว่า Inca Chordza
คอร์ด ไม่รักกันมันยังดีกว่า Inca | เนื้อเพลง ไม่รักกันมันยังดีกว่า Inca | Chord ไม่รักกันมันยังดีกว่า Inca

คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนเป็นคนอื่น.. Inca Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหมือนเป็นคนอื่น.. Inca Chordza
คอร์ด เหมือนเป็นคนอื่น.. Inca | เนื้อเพลง เหมือนเป็นคนอื่น.. Inca | Chord เหมือนเป็นคนอื่น.. Inca

คอร์ด เนื้อเพลง เศร้า (ว่ะ) I-Zax Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เศร้า (ว่ะ) I-Zax Chordza
คอร์ด เศร้า (ว่ะ) I-Zax | เนื้อเพลง เศร้า (ว่ะ) I-Zax | Chord เศร้า (ว่ะ) I-Zax

คอร์ด เนื้อเพลง สิบปากว่า (ไม่เท่ารักเอง) I-Zax Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิบปากว่า (ไม่เท่ารักเอง) I-Zax Chordza
คอร์ด สิบปากว่า (ไม่เท่ารักเอง) I-Zax | เนื้อเพลง สิบปากว่า (ไม่เท่ารักเอง) I-Zax | Chord สิบปากว่า (ไม่เท่ารักเอง) I-Zax

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันกับจริง I Go To School By Bus Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันกับจริง I Go To School By Bus Chordza
คอร์ด ฝันกับจริง I Go To School By Bus | เนื้อเพลง ฝันกับจริง I Go To School By Bus | Chord ฝันกับจริง I Go To School By Bus

คอร์ด เนื้อเพลง ลมผ่าน Honeywell Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลมผ่าน Honeywell Chordza
คอร์ด ลมผ่าน Honeywell | เนื้อเพลง ลมผ่าน Honeywell | Chord ลมผ่าน Honeywell

คอร์ด เนื้อเพลง เลือน Honeywell Feat.โอลีฟ The Voice Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เลือน Honeywell Feat.โอลีฟ The Voice Chordza
คอร์ด เลือน Honeywell Feat.โอลีฟ The Voice | เนื้อเพลง เลือน Honeywell Feat.โอลีฟ The Voice | Chord เลือน Honeywell Feat.โอลีฟ The Voice

คอร์ด เนื้อเพลง เวลาที่มี Goose Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เวลาที่มี Goose Chordza
คอร์ด เวลาที่มี Goose | เนื้อเพลง เวลาที่มี Goose | Chord เวลาที่มี Goose

17 พฤศจิกายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ Four Mod Chordza
คอร์ด เพื่อนใหม่ Four Mod | เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ Four Mod | Chord เพื่อนใหม่ Four Mod

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บมั่งอะไรมั่ง Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บมั่งอะไรมั่ง Four Mod Chordza
คอร์ด เจ็บมั่งอะไรมั่ง Four Mod | เนื้อเพลง เจ็บมั่งอะไรมั่ง Four Mod | Chord เจ็บมั่งอะไรมั่ง Four Mod

คอร์ด เนื้อเพลง วาซาบิ Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วาซาบิ Four Mod Chordza
คอร์ด วาซาบิ Four Mod | เนื้อเพลง วาซาบิ Four Mod | Chord วาซาบิ Four Mod

คอร์ด เนื้อเพลง วันพิเศษ Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันพิเศษ Four Mod Chordza
คอร์ด วันพิเศษ Four Mod | เนื้อเพลง วันพิเศษ Four Mod | Chord วันพิเศษ Four Mod

คอร์ด เนื้อเพลง รูปดาวบนพื้นทราย Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รูปดาวบนพื้นทราย Four Mod Chordza
คอร์ด รูปดาวบนพื้นทราย Four Mod | เนื้อเพลง รูปดาวบนพื้นทราย Four Mod | Chord รูปดาวบนพื้นทราย Four Mod

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้มออก Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยิ้มออก Four Mod Chordza
คอร์ด ยิ้มออก Four Mod | เนื้อเพลง ยิ้มออก Four Mod | Chord ยิ้มออก Four Mod

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ต้องสงสัย Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ต้องสงสัย Four Mod Chordza
คอร์ด ผู้ต้องสงสัย Four Mod | เนื้อเพลง ผู้ต้องสงสัย Four Mod | Chord ผู้ต้องสงสัย Four Mod

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายใจเย็น Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายใจเย็น Four Mod Chordza
คอร์ด ผู้ชายใจเย็น Four Mod | เนื้อเพลง ผู้ชายใจเย็น Four Mod | Chord ผู้ชายใจเย็น Four Mod

คอร์ด เนื้อเพลง ตากระซิบ Four Mod Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตากระซิบ Four Mod Chordza
คอร์ด ตากระซิบ Four Mod | เนื้อเพลง ตากระซิบ Four Mod | Chord ตากระซิบ Four Mod

คอร์ด เนื้อเพลง The Pretender Foo Fighters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Pretender Foo Fighters Chordza
คอร์ด The Pretender Foo Fighters | เนื้อเพลง The Pretender Foo Fighters | Chord The Pretender Foo Fighters

16 พฤศจิกายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Something from nothing Foo Fighters Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Something from nothing Foo Fighters Chordza
คอร์ด Something from nothing Foo Fighters | เนื้อเพลง Something from nothing Foo Fighters | Chord Something from nothing Foo Fighters

คอร์ด เนื้อเพลง You'll be fine Follows Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You'll be fine Follows Chordza
คอร์ด You'll be fine Follows | เนื้อเพลง You'll be fine Follows | Chord You'll be fine Follows

คอร์ด เนื้อเพลง Alone Follows Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Alone Follows Chordza
คอร์ด Alone Follows | เนื้อเพลง Alone Follows | Chord Alone Follows

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เป็นจริง Folk9 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เป็นจริง Folk9 Chordza
คอร์ด ไม่เป็นจริง Folk9 | เนื้อเพลง ไม่เป็นจริง Folk9 | Chord ไม่เป็นจริง Folk9

คอร์ด เนื้อเพลง ผลดอกไม้ Folk9 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผลดอกไม้ Folk9 Chordza
คอร์ด ผลดอกไม้ Folk9 | เนื้อเพลง ผลดอกไม้ Folk9 | Chord ผลดอกไม้ Folk9

คอร์ด เนื้อเพลง บางเบา Folk9 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บางเบา Folk9 Chordza
คอร์ด บางเบา Folk9 | เนื้อเพลง บางเบา Folk9 | Chord บางเบา Folk9

คอร์ด เนื้อเพลง คนโดนเท Flame Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนโดนเท Flame Chordza
คอร์ด คนโดนเท Flame | เนื้อเพลง คนโดนเท Flame | Chord คนโดนเท Flame

คอร์ด เนื้อเพลง I'm a Mess Ed Sheeran Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I'm a Mess Ed Sheeran Chordza
คอร์ด I'm a Mess Ed Sheeran | เนื้อเพลง I'm a Mess Ed Sheeran | Chord I'm a Mess Ed Sheeran

คอร์ด เนื้อเพลง ตื่นจากฝัน Ebola Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตื่นจากฝัน Ebola Chordza
คอร์ด ตื่นจากฝัน Ebola | เนื้อเพลง ตื่นจากฝัน Ebola | Chord ตื่นจากฝัน Ebola

คอร์ด เนื้อเพลง กลับสู่จุดเริ่มต้น Ebola Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลับสู่จุดเริ่มต้น Ebola Chordza
คอร์ด กลับสู่จุดเริ่มต้น Ebola | เนื้อเพลง กลับสู่จุดเริ่มต้น Ebola | Chord กลับสู่จุดเริ่มต้น Ebola

15 พฤศจิกายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Burn Down Ebola Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Burn Down Ebola Chordza
คอร์ด Burn Down Ebola | เนื้อเพลง Burn Down Ebola | Chord Burn Down Ebola

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมี Do & Pop Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมี Do & Pop Chordza
คอร์ด เพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมี Do & Pop | เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมี Do & Pop | Chord เพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมี Do & Pop

คอร์ด เนื้อเพลง โอ๊ย (มึนตึ๊บ) D2B Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โอ๊ย (มึนตึ๊บ) D2B Chordza
คอร์ด โอ๊ย (มึนตึ๊บ) D2B | เนื้อเพลง โอ๊ย (มึนตึ๊บ) D2B | Chord โอ๊ย (มึนตึ๊บ) D2B

คอร์ด เนื้อเพลง เธอรักคนอื่น (จริงหรือเปล่า) D2B Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอรักคนอื่น (จริงหรือเปล่า) D2B Chordza
คอร์ด เธอรักคนอื่น (จริงหรือเปล่า) D2B | เนื้อเพลง เธอรักคนอื่น (จริงหรือเปล่า) D2B | Chord เธอรักคนอื่น (จริงหรือเปล่า) D2B

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากได้ยิน Crocodile Junior Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากได้ยิน Crocodile Junior Chordza
คอร์ด ไม่อยากได้ยิน Crocodile Junior | เนื้อเพลง ไม่อยากได้ยิน Crocodile Junior | Chord ไม่อยากได้ยิน Crocodile Junior

คอร์ด เนื้อเพลง Who'll Stop The Rain Creedence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Who'll Stop The Rain Creedence Clearwater Revival Chordza
คอร์ด Who'll Stop The Rain Creedence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Who'll Stop The Rain Creedence Clearwater Revival | Chord Who'll Stop The Rain Creedence Clearwater Revival

คอร์ด เนื้อเพลง The Midnight Special Creedence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Midnight Special Creedence Clearwater Revival Chordza
คอร์ด The Midnight Special Creedence Clearwater Revival | เนื้อเพลง The Midnight Special Creedence Clearwater Revival | Chord The Midnight Special Creedence Clearwater Revival