แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด แสดงบทความทั้งหมด

9 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza
คอร์ด หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | เนื้อเพลง หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | Chord หลุดพ้น คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด

4 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เคยลบเลือน คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เคยลบเลือน คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza
คอร์ด ไม่เคยลบเลือน คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | เนื้อเพลง ไม่เคยลบเลือน คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | Chord ไม่เคยลบเลือน คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด

9 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza
คอร์ด กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | เนื้อเพลง กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | Chord กันและกัน (Triumphs kingdom) คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด

14 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง คำมั่นสัญญา คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza

คอร์ด คำมั่นสัญญา คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | คอร์ดกีต้าร์ คำมั่นสัญญา คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | คอร์ดเพลง คำมั่นสัญญา คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | เพลง คำมั่นสัญญา คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | เนื้อเพลง คำมั่นสัญญา คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด | Chord คำมั่นสัญญา คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด
คอร์ด เนื้อเพลง คำมั่นสัญญา คิว วง Flure สุวีระ บุญรอด Chordza

ถึง ม้วยดิน สิ้นฟ้า มหาสมุทร ไม่ สิ้นสุด ความรัก สมัครสมาน แม้ อยู่ใน ใต้หล้า สุธาธาร ขอ พบพาน พิศวาส ไม่คลาดครา ..แม้น เนื้อเย็น เป็นห้วง มหรรณพ พี่ ขอพบ ศรีสวัสดิ์ เป็นมัจฉา แม้ เป็นบัว ตัวพี่ เป็นภุมรา เชย ผกา โกสุม ปทุมทอง ..แม้ เป็นถ้ำ อำไพ ใคร่เป็นหงษ์ จะ ร่อนลง สิงสู่ เป็นคู่สอง ขอ ติดตาม ทรามสงวน นวลละออง เป็น คู่ครอง พิศวาส ทุกชาติไป ..แม้ เป็นถ้ำ อำไพ ใคร่เป็นหงษ์ จะ ร่อนลง สิงสู่ เป็นคู่สอง ขอ ติดตาม ทรามสงวน นวลละออง เป็น คู่ครอง พิศวาส ทุกชาติไป.