แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Meghan Trainor แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Meghan Trainor แสดงบทความทั้งหมด

6 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ALL THE WAYS Meghan Trainor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ALL THE WAYS Meghan Trainor Chordza
คอร์ด ALL THE WAYS Meghan Trainor | เนื้อเพลง ALL THE WAYS Meghan Trainor | Chord ALL THE WAYS Meghan Trainor

26 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Let You Be Right Meghan Trainor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Let You Be Right Meghan Trainor Chordza
คอร์ด Let You Be Right Meghan Trainor | เนื้อเพลง Let You Be Right Meghan Trainor | Chord Let You Be Right Meghan Trainor

คอร์ด เนื้อเพลง Can't Dance Meghan Trainor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Can't Dance Meghan Trainor Chordza
คอร์ด Can't Dance Meghan Trainor | เนื้อเพลง Can't Dance Meghan Trainor | Chord Can't Dance Meghan Trainor

12 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Me Too Meghan Trainor Chordza

คอร์ด Me Too Meghan Trainor | คอร์ดกีต้าร์ Me Too Meghan Trainor | คอร์ดเพลง Me Too Meghan Trainor | เพลง Me Too Meghan Trainor | เนื้อเพลง Me Too Meghan Trainor | Chord Me Too Meghan Trainor
คอร์ด เนื้อเพลง Me Too Meghan Trainor Chordza

9 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง NO Single Meghan Trainor Chordza

คอร์ด NO Single Meghan Trainor | คอร์ดกีต้าร์ NO Single Meghan Trainor | คอร์ดเพลง NO Single Meghan Trainor | เพลง NO Single Meghan Trainor | เนื้อเพลง NO Single Meghan Trainor | Chord NO Single Meghan Trainor
คอร์ด เนื้อเพลง NO Single Meghan Trainor Chordza

29 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง NO Meghan Trainor Chordza

คอร์ด NO Meghan Trainor | คอร์ดกีต้าร์ NO Meghan Trainor | คอร์ดเพลง NO Meghan Trainor | เพลง NO Meghan Trainor | เนื้อเพลง NO Meghan Trainor | Chord NO Meghan Trainor
คอร์ด เนื้อเพลง NO Meghan Trainor Chordza

22 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Better When I'm Dancin Meghan Trainor Chordza

คอร์ด Better When I'm Dancin Meghan Trainor | คอร์ดกีต้าร์ Better When I'm Dancin Meghan Trainor | คอร์ดเพลง Better When I'm Dancin Meghan Trainor | เพลง Better When I'm Dancin Meghan Trainor | เนื้อเพลง Better When I'm Dancin Meghan Trainor | Chord Better When I'm Dancin Meghan Trainor
คอร์ด เนื้อเพลง Better When I'm Dancin Meghan Trainor Chordza

Don't think about it
Just move your body
Listen to the music
Sing, oh, ey, oh
Just move those left feet
Go ahead get crazy
Anyone can do it
Sing, oh, ey, oh

Show the world you've got that fire
Feel the rhythm getting louder
Prove to them you've got the moves
I don't know about you

I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
You know we can do this together
Don't you feel better when you're dancing? Yeah, yeah

When you finally let go
And you slay that solo
Cause you listen to the music
Sing, oh, ey, oh
Cause you're confident, hey
And you let your hips sway
If you knew that you could do it
Sing, oh, ey, oh

Show the world you've got that fire
Feel the rhythm getting louder
Prove to them you've got the moves
I don't know about you

I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
You know we can do this together
Don't you feel better when you're dancing? Yeah, yeah

I feel better when I'm dancing, yeah, yeah
Better when I'm dancing, yeah, yeah
You know we can do this together
Don't you feel better when you're dancing? Yeah, yeah

Better when I'm dancing
Better when I'm dancing
I feel better when I'm, yeah, yeah22 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Dear Future Husband Meghan Trainor Chordza

คอร์ด Dear Future Husband Meghan Trainor | คอร์ดกีต้าร์ Dear Future Husband Meghan Trainor | คอร์ดเพลง Dear Future Husband Meghan Trainor | เพลง Dear Future Husband Meghan Trainor | เนื้อเพลง Dear Future Husband Meghan Trainor
คอร์ด เนื้อเพลง Dear Future Husband Meghan Trainor Chordza

5 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Dear Future Husband Meghan Trainor Chordza

คอร์ด Dear Future Husband Meghan Trainor | คอร์ดกีต้าร์ Dear Future Husband Meghan Trainor | คอร์ดเพลง Dear Future Husband Meghan Trainor | เพลง Dear Future Husband Meghan Trainor | เนื้อเพลง Dear Future Husband Meghan Trainor | Chord Dear Future Husband Meghan Trainor
คอร์ด เนื้อเพลง Dear Future Husband Meghan Trainor  Chordza
Dear future husband,
Here's a few things
You'll need to know if you wanna be
My one and only all my life

Take me on a date
I deserve it, babe
And don't forget the flowers every anniversary
'Cause if you'll treat me right
I'll be the perfect wife
Buying groceries
Buy-buying what you need

You got that 9 to 5
But, baby, so do I
So don't be thinking I'll be home and baking apple pies
I never learned to cook
But I can write a hook
Sing along with me
Sing-sing along with me (hey)

You gotta know how to treat me like a lady
Even when I'm acting crazy
Tell me everything's alright

Dear future husband,
Here's a few things you'll need to know if you wanna be
My one and only all my life
Dear future husband,
If you wanna get that special lovin'
Tell me I'm beautiful each and every night

After every fight
Just apologize
And maybe then I'll let you try and rock my body right
Even if I was wrong
You know I'm never wrong
Why disagree?
Why, why disagree?

You gotta know how to treat me like a lady
Even when I'm acting crazy
Tell me everything's alright

Dear future husband,
Here's a few things
You'll need to know if you wanna be
My one and only all my life (hey, baby)
Dear future husband,
Make time for me
Don't leave me lonely
And know we'll never see your family more than mine

I'll be sleeping on the left side of the bed (hey)
Open doors for me and you might get some kisses
Don't have a dirty mind
Just be a classy guy
Buy me a ring
Buy-buy me a ring, (babe)

You gotta know how to treat me like a lady
Even when I'm acting crazy
Tell me everything's alright

Dear future husband,
Here's a few things
You'll need to know if you wanna be
My one and only all my life
Dear future husband,
If you wanna get that special loving
Tell me I'm beautiful each and every night

Future husband, better love me right

30 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Lips Are Movin Meghan Trainor Chordza

คอร์ด Lips Are Movin Meghan Trainor | คอร์ดกีต้าร์ Lips Are Movin Meghan Trainor | คอร์ดเพลง Lips Are Movin Meghan Trainor | เพลง Lips Are Movin Meghan Trainor | เนื้อเพลง Lips Are Movin Meghan Trainor
คอร์ด เนื้อเพลง Lips Are Movin Meghan Trainor Chordza


If your lips are moving, if your lips are moving If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby If your lips are moving, if your lips are moving If your lips are moving, i said you're lyin', lyin', lyin', baby Boy, look at me in my face Tell me that you're not just about this bass You really think I could be replaced Nah, I come from outer space And I'm a classy girl, I'mma hold it up You're full of something but it ain't love And what we got, straight overdue Go find somebody new You can buy me diamond earrings and deny-ny-ny, ny-ny-ny, deny-ny But I smell her on your collar so goodbye-bye-bye, bye-bye-bye I know you lie 'Cause your lips are moving Tell me do you think I'm dumb? I might be young, but I ain't stupid Talking around in circles with your tongue I gave you bass, you gave me sweet talk Saying how I'm your number one But I know you lie 'Cause your lips are moving Baby, don't you know I'm done If your lips are moving, if your lips are moving If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby If your lips are moving, if your lips are moving If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby Hey, baby, don't you bring them tears 'Cause it's too late, too late, baby You only love me when you're here You're so two-faced, two-faced, babe You can buy me diamond earrings and deny-ny-ny, ny-ny-ny, deny-ny But I smell her on your collar so goodbye-bye-bye, bye-bye-bye I know you lie 'Cause your lips are moving Tell me do you think I'm dumb? I might be young, but I ain't stupid Talking around in circles with your tongue I gave you bass, you gave me sweet talk Saying how I'm your number one But I know you lie 'Cause your lips are moving Baby, don't you know I'm done Come on, say! If your lips are moving, if your lips are moving If your lips are moving, then you're lyin', lyin', lyin', baby If your lips are moving (Alright now) If your lips are moving (I wanna hear ya'll singing with me) If your lips are moving Then you're lyin', lyin', lyin', baby (Here we go) I know you lie 'Cause your lips are moving Tell me do you think I'm dumb? I might be young, but I ain't stupid Talking around in circles with your tongue I gave you bass, you gave me sweet talk Saying how I'm your number one But I know you lie 'Cause your lips are moving Baby, don't you know I'm done