แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Betty Everett แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Betty Everett แสดงบทความทั้งหมด

17 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง You're No Good Betty Everett Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You're No Good Betty Everett Chordza
คอร์ด You're No Good Betty Everett | เนื้อเพลง You're No Good Betty Everett | Chord You're No Good Betty Everett

16 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) Betty Everett Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) Betty Everett Chordza
คอร์ด The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) Betty Everett | เนื้อเพลง The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) Betty Everett | Chord The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) Betty Everett