แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ One Republic แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ One Republic แสดงบทความทั้งหมด

2 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Connection One Republic Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Connection One Republic Chordza
คอร์ด Connection One Republic | เนื้อเพลง Connection One Republic | Chord Connection One Republic

19 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Let's Hurt Tonight One Republic Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Let's Hurt Tonight One Republic Chordza
คอร์ด Let's Hurt Tonight One Republic | เนื้อเพลง Let's Hurt Tonight One Republic | Chord Let's Hurt Tonight One Republic

คอร์ด เนื้อเพลง Kids One Republic Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Kids One Republic Chordza
คอร์ด Kids One Republic | เนื้อเพลง Kids One Republic | Chord Kids One Republic

24 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Something I Need One Republic Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Something I Need One Republic Chordza
คอร์ด Something I Need One Republic | เนื้อเพลง Something I Need One Republic | Chord Something I Need One Republic

คอร์ด เนื้อเพลง Secrets One Republic Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Secrets One Republic Chordza
คอร์ด Secrets One Republic | เนื้อเพลง Secrets One Republic | Chord Secrets One Republic

10 กันยายน 2559

เพลง เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic

เพลง Stop and Stare One Republic | เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic | เพลงฟัง Stop and Stare One Republic | เล่นเพลง Stop and Stare One Republic | เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic | Chord Stop and Stare One Republic
เพลง เนื้อเพลง Stop and Stare One Republic

This town is colder now I think it's sick of us It's time to make our move I'm shaking off the rust

I've got my heart set on anywhere but here I'm staring down myself counting up the years

Steady hands, just take the wheel And every glance is killing me

Time to make one last appeal for the life I lead

* Stop and stare I think I'm moving but I go nowhere

Yeah I know that everyone gets scared But I've become what I can't be, oh

Stop and stare You start to wonder why you're here not there

And you'd give anything to get what's fair But fair ain't what you really need

Oh, ( can u see what I see )( You don’t need )

They're trying to come back, all my senses push Un-tie the weight bags, I never thought I could

Steady feet, don't fail me now I’m gonna run till you can't walk

Something pulls my focus out And I'm standing down

( * )

Stop and stare I think I'm moving but I go nowhere

Yeah I know that everyone gets scared But I've become what I can't be

Oh, do you see what I seeเพลง เนื้อเพลง Apologize One Republic

เพลง Apologize One Republic | เนื้อเพลง Apologize One Republic | เพลงฟัง Apologize One Republic | เล่นเพลง Apologize One Republic | เนื้อเพลง Apologize One Republic | Chord Apologize One Republic
เพลง เนื้อเพลง Apologize One Republic

I'm holding on your rope Got me ten feet off the ground

I'm hearing what you say but I just can't make a sound

You tell me that you need me Then you go and cut me down, but wait

You tell me that you're sorry Didn't think I'd turn around, and say

* It's too late to apologize, it's too late

I said it's too late to apologize, it's too late

I'd take another chance, take a fall Take a shot for you

I need you like a heart needs a beat But it's nothing new

I loved you with a fire red Now it's turning blue, and you say

Sorry like the angel heaven let me think was you But I'm afraid

( * )

( * , * )

I'm holdin on your rope, got me ten feet off the ground24 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Wherever I Go One Republic Chordza

คอร์ด Wherever I Go One Republic | คอร์ดกีต้าร์ Wherever I Go One Republic | คอร์ดเพลง Wherever I Go One Republic | เพลง Wherever I Go One Republic | เนื้อเพลง Wherever I Go One Republic | Chord Wherever I Go One Republic
คอร์ด เนื้อเพลง Wherever I Go One Republic Chordza