แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Simple Plan แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Simple Plan แสดงบทความทั้งหมด

25 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Shut Up Simple Plan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Shut Up Simple Plan Chordza
คอร์ด Shut Up Simple Plan | เนื้อเพลง Shut Up Simple Plan | Chord Shut Up Simple Plan

24 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Your Love Is A Lie Simple Plan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Your Love Is A Lie Simple Plan Chordza
คอร์ด Your Love Is A Lie Simple Plan | เนื้อเพลง Your Love Is A Lie Simple Plan | Chord Your Love Is A Lie Simple Plan

15 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Save You Simple Plan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Save You Simple Plan Chordza
คอร์ด Save You Simple Plan | เนื้อเพลง Save You Simple Plan | Chord Save You Simple Plan

7 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Summer Paradise Simple Plan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Summer Paradise Simple Plan Chordza
คอร์ด Summer Paradise Simple Plan | เนื้อเพลง Summer Paradise Simple Plan | Chord Summer Paradise Simple Plan

คอร์ด เนื้อเพลง Astronaut Simple Plan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Astronaut Simple Plan Chordza
คอร์ด Astronaut Simple Plan | เนื้อเพลง Astronaut Simple Plan | Chord Astronaut Simple Plan

21 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Singing In The Rain Simple Plan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Singing In The Rain Simple Plan Chordza
คอร์ด Singing In The Rain Simple Plan | เนื้อเพลง Singing In The Rain Simple Plan | Chord Singing In The Rain Simple Plan

คอร์ด เนื้อเพลง Perfectly Perfect Simple Plan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Perfectly Perfect Simple Plan Chordza
คอร์ด Perfectly Perfect Simple Plan | เนื้อเพลง Perfectly Perfect Simple Plan | Chord Perfectly Perfect Simple Plan

20 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Opinion Overload Simple Plan Chordza

คอร์ด Opinion Overload Simple Plan | คอร์ดกีต้าร์ Opinion Overload Simple Plan | คอร์ดเพลง Opinion Overload Simple Plan | เพลง Opinion Overload Simple Plan | เนื้อเพลง Opinion Overload Simple Plan | Chord Opinion Overload Simple Plan
คอร์ด เนื้อเพลง Opinion Overload Simple Plan Chordza

19 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Boom Simple Plan Chordza

คอร์ด Boom Simple Plan | คอร์ดกีต้าร์ Boom Simple Plan | คอร์ดเพลง Boom Simple Plan | เพลง Boom Simple Plan | เนื้อเพลง Boom Simple Plan | Chord Boom Simple Plan
คอร์ด เนื้อเพลง Boom Simple Plan Chordza

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Don’t Wanna Go To Bed Simple Plan Chordza

คอร์ด I Don’t Wanna Go To Bed Simple Plan | คอร์ดกีต้าร์ I Don’t Wanna Go To Bed Simple Plan | คอร์ดเพลง I Don’t Wanna Go To Bed Simple Plan | เพลง I Don’t Wanna Go To Bed Simple Plan | เนื้อเพลง I Don’t Wanna Go To Bed Simple Plan | Chord I Don’t Wanna Go To Bed Simple Plan
คอร์ด เนื้อเพลง I Don’t Wanna Go To Bed Simple Plan Chordza

I gotta tell you the truth
I’m full of broken pieces
And all my nights are sleepless
And I don’t mean to intrude
This secret can you keep it?
Won’t give up even if it...

Takes me all night,
Takes my whole life,
Just won’t feel right, (until I have you)
Tired eyes burn,
When will I learn?
Tell me what to do

[Chorus:]
I don’t want to go to bed
I don’t want to go to bed (No)
I don’t want to go to bed
I don’t want to go to bed without you.
[x2]

Let’s get this out of the way
Why should we wait forever?
We’re meant to be together.
I’m not ashamed to say (let me tell you one time)
You don’t remember my name
But I still want you the same

Love at first sight,
Left me tongue tied,
Just won’t feel right (until I have you)
Tired eyes burn,
When will I learn?
Tell me what to do... (tell me what to do)

[Chorus x2]

[Nelly:]
I don’t wanna go to bed without ya,
No you no lie no sleep without ya,
Go crazy in the...
I go crazy without ya,
E’ry dream, e’ry nightmare's about ya.
I can’t lie, got love at first sight,
Love the first night, I took my first bite.
I’m, insane when I take aim, like,
King James with the mid-range BANG!

Love at first sight,
Left me tongue tied,
Just won’t feel right (until I have you)
Tired eyes burn,
When will I learn?
Tell me what to do...

[Chorus x3]

I don’t wanna go to bed without ya,
No you no lie no sleep without ya,
This is Simple Plan Shorty!

I don’t want to go to bed without you!

I said
I don’t wanna go to bed without ya,
No you no lie no sleep without ya,
No you no sleep!

I don’t want to go to bed without you.14 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Saturday Simple Plan Chordza

คอร์ด Saturday Simple Plan | คอร์ดกีต้าร์ Saturday Simple Plan | คอร์ดเพลง Saturday Simple Plan | เพลง Saturday Simple Plan | เนื้อเพลง Saturday Simple Plan | Chord Saturday Simple Plan
คอร์ด เนื้อเพลง Saturday Simple Plan Chordza

S-A-T-U-R-D-A-Y

Ticking like a time bomb, waiting for the weekend
(Saturday night, Saturday night)
People throw their hands up higher than the ceiling
(Saturday night, Saturday night)
I can see the line up running 'round the whole party
(Saturday night, Saturday night)
Coming through the window, I can hear the bass drum
(Saturday night, Saturday night)

We don't have to go, we can stay right here

We can go get drunk, staying up all night
Singing "Don't Stop Believing" til the morning light
We can line up shots til it all goes bad
And we're passed out and puking in a taxi cab
When you're lying here by my side (Oh yeah!)
Nowhere else feels right (Oh yeah!)
I'd rather be alone with you on a Saturday night

S-A-T-U-R-D-A-Y

This is gonna be a night so epic
(Saturday night, Saturday night)
You and me baby, nothing but Netflix
(Saturday night, Saturday night)

We don't have to go, we can stay right here

We can go get drunk, staying up all night
Singing "Don't Stop Believing" til the morning light
We can line up shots til it all goes bad
And we're passed out and puking in a taxi cab
When you're lying here by my side (Oh yeah!)
Nowhere else feels right (Oh yeah!)
I'd rather be alone with you on Saturday night

If we ever get bored, if we get restless
(Saturday night, Saturday night)
We can get dressed up, let's get epic

S-A-T-U-R-D-A-Y

We can go get drunk, staying up all night
Singing "Don't Stop Believing" til the morning light
We can line up shots til it all goes bad
And we're passed out and puking in a taxi cab
We'll stop on every bar on the boulevard
Til we max out the limits on my credit card
When I've got you here by my side (Oh Yeah!)
Everything feels right (Oh yeah!)
As long as it's me and you on Saturday night

S-A-T-U-R-D-A-Y