แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Labanoon แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Labanoon แสดงบทความทั้งหมด

5 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คนกลางคืน LABANOON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนกลางคืน LABANOON Chordza
คอร์ด คนกลางคืน LABANOON | เนื้อเพลง คนกลางคืน LABANOON | Chord คนกลางคืน LABANOON

29 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่กล้าพอ Labanoon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่กล้าพอ Labanoon Chordza
คอร์ด ไม่กล้าพอ Labanoon | เนื้อเพลง ไม่กล้าพอ Labanoon | Chord ไม่กล้าพอ Labanoon

19 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เมื่อความจริงปรากฏ Labanoon Chordza

คอร์ด เมื่อความจริงปรากฏ Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ เมื่อความจริงปรากฏ Labanoon | คอร์ดเพลง เมื่อความจริงปรากฏ Labanoon | เพลง เมื่อความจริงปรากฏ Labanoon | เนื้อเพลง เมื่อความจริงปรากฏ Labanoon | Chord เมื่อความจริงปรากฏ Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง เมื่อความจริงปรากฏ Labanoon Chordza

9 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ Labanoon Chordza

คอร์ด เพื่อนใหม่ Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ เพื่อนใหม่ Labanoon | คอร์ดเพลง เพื่อนใหม่ Labanoon | เพลง เพื่อนใหม่ Labanoon | เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ Labanoon | Chord เพื่อนใหม่ Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ Labanoon Chordza

7 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไก่ทอดหาดใหญ่ Labanoon Chordza

คอร์ด ไก่ทอดหาดใหญ่ Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ ไก่ทอดหาดใหญ่ Labanoon | คอร์ดเพลง ไก่ทอดหาดใหญ่ Labanoon | เพลง ไก่ทอดหาดใหญ่ Labanoon | เนื้อเพลง ไก่ทอดหาดใหญ่ Labanoon | Chord ไก่ทอดหาดใหญ่ Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง ไก่ทอดหาดใหญ่ Labanoon Chordza

26 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ลูกขอสัญญา Big Ass, Bodyslam Chordza

คอร์ด ลูกขอสัญญา Big Ass, Bodyslam | คอร์ดกีต้าร์ ลูกขอสัญญา Big Ass, Bodyslam | คอร์ดเพลง ลูกขอสัญญา Big Ass, Bodyslam | เพลง ลูกขอสัญญา Big Ass, Bodyslam | เนื้อเพลง ลูกขอสัญญา Big Ass, Bodyslam | Chord ลูกขอสัญญา Big Ass, Bodyslam
คอร์ด เนื้อเพลง ลูกขอสัญญา Big Ass, Bodyslam Chordza

5 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้รวย Labanoon Chordza

คอร์ด พรุ่งนี้รวย Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ พรุ่งนี้รวย Labanoon | คอร์ดเพลง พรุ่งนี้รวย Labanoon | เพลง พรุ่งนี้รวย Labanoon | เนื้อเพลง พรุ่งนี้รวย Labanoon | Chord พรุ่งนี้รวย Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้รวย Labanoon Chordza

5 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เหนือ ใต้ ออก ตก Labanoon Chordza

คอร์ด เหนือ ใต้ ออก ตก Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ เหนือ ใต้ ออก ตก Labanoon | คอร์ดเพลง เหนือ ใต้ ออก ตก Labanoon | เพลง เหนือ ใต้ ออก ตก Labanoon | เนื้อเพลง เหนือ ใต้ ออก ตก Labanoon | Chord เหนือ ใต้ ออก ตก Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง เหนือ ใต้ ออก ตก Labanoon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พลัดพราก Labanoon Chordza

คอร์ด พลัดพราก Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ พลัดพราก Labanoon | คอร์ดเพลง พลัดพราก Labanoon | เพลง พลัดพราก Labanoon | เนื้อเพลง พลัดพราก Labanoon | Chord พลัดพราก Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง พลัดพราก Labanoon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตายดาบหน้า Labanoon Chordza

คอร์ด ตายดาบหน้า Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ ตายดาบหน้า Labanoon | คอร์ดเพลง ตายดาบหน้า Labanoon | เพลง ตายดาบหน้า Labanoon | เนื้อเพลง ตายดาบหน้า Labanoon | Chord ตายดาบหน้า Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง ตายดาบหน้า Labanoon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันก็คง Labanoon Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันก็คง Labanoon Chordza
คอร์ด ฉันก็คง Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ ฉันก็คง Labanoon | คอร์ดเพลง ฉันก็คง Labanoon | เพลง ฉันก็คง Labanoon 

2 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ใจกลางเมือง Labanoon Chordza

คอร์ด ใจกลางเมือง Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ ใจกลางเมือง Labanoon | คอร์ดเพลง ใจกลางเมือง Labanoon | เพลง ใจกลางเมือง Labanoon | เนื้อเพลง ใจกลางเมือง Labanoon | Chord ใจกลางเมือง Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง ใจกลางเมือง Labanoon Chordza

1 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พนักงานดับเพลิง Labanoon Chordza

คอร์ด พนักงานดับเพลิง Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ พนักงานดับเพลิง Labanoon | คอร์ดเพลง พนักงานดับเพลิง Labanoon | เพลง พนักงานดับเพลิง Labanoon | เนื้อเพลง พนักงานดับเพลิง Labanoon | Chord พนักงานดับเพลิง Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง พนักงานดับเพลิง Labanoon Chordza

13 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แพ้ทาง Labanoon Chordza

คอร์ด แพ้ทาง Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ แพ้ทาง Labanoon | คอร์ดเพลง แพ้ทาง Labanoon | เพลง แพ้ทาง Labanoon | เนื้อเพลง แพ้ทาง Labanoon | Chord แพ้ทาง Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง แพ้ทาง Labanoon Chordza

27 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง รักอยู่หนใด Labanoon Chordza

คอร์ด รักอยู่หนใด Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ รักอยู่หนใด Labanoon | คอร์ดเพลง รักอยู่หนใด Labanoon | เพลง รักอยู่หนใด Labanoon | เนื้อเพลง รักอยู่หนใด Labanoon | Chord รักอยู่หนใด Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง รักอยู่หนใด Labanoon Chordza

3 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ Labanoon Chordza

คอร์ด เพื่อนใหม่ Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ เพื่อนใหม่ Labanoon | คอร์ดเพลง เพื่อนใหม่ Labanoon | เพลง เพื่อนใหม่ Labanoon | เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ Labanoon | Chord เพื่อนใหม่ Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง เพื่อนใหม่ Labanoon Chordza

เศร้าจัง เศร้าใจ ที่เราต้องจากกัน จากไกล
แย่จัง แย่เลยเมื่อคนที่คุ้นเคย แยกไป
* ฉันและเธอแม้ไม่เป็นเหมือนดั่งเก่า ขอแค่เราอย่าลืมได้มั้ย
** ไม่ได้รักไม่เป็นไรหรอก ฉันพอจะเข้าใจ
แม้เราต้องเลิกกัน คงไม่ต้องโทษใคร ไม่ได้เป็นแฟนกัน
คิดซะว่าเราได้เพื่อนใหม่ เป็นเพื่อนรักกันตลอด (ไป )
มั่นคง มั่นใจว่าเราจะห่วงกัน ห่วงใย
เลิกรอ ช่างมันให้เราเป็นเพื่อนกัน เรื่อยไป
(ซ้ำ * , **)
*** รักฉันก็ดี ไม่รักไม่เป็นไร นะ
รักก็ยิ่งดี ไม่รักก็เป็นเพื่อนกันต่อไป
(ซ้ำ * , ** )
ไม่ได้เป็นแฟนกัน คิดซะว่าเราได้เพื่อนใหม่ เป็นเพื่อนรักกันตลอดไป
(ซ้ำ *** )คอร์ด เนื้อเพลง ซื่อ Labanoon Chordza

คอร์ด ซื่อ Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ ซื่อ Labanoon | คอร์ดเพลง ซื่อ Labanoon | เพลง ซื่อ Labanoon | เนื้อเพลง ซื่อ Labanoon | Chord ซื่อ Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง ซื่อ Labanoon Chordza

และเขาก็ทิ้งให้เราเจ็บใจ ทุกครั้ง ไม่ระวัง ว่าเขาจะทำกับเรายังไง
ด้วยรัก ที่ซื่อตรง เขาคงไม่ทิ้งเราไป แต่สุดท้าย รักเมื่อไหร่เจ็บทุกที
ไม่รู้ ไม่เห็น เขาเป็นยังไง ไม่สน ไม่ทันคน หลงทุกทีเมื่อเจอกับใคร
มองรัก ในแง่ดี สมควรแล้วที่ช้ำใจ ไม่โทษใคร มันคงผิดที่ฉันเอง
* ทำไมมันซื่ออย่างนี้ กี่ครั้งกี่ทีไม่คิดเข้าใจ อกหักไม่รู้เท่าไหร่ ไม่จำสักที
ไปติดกับคำว่ารัก ไปนึกเอาเองว่าเค้าคงดี
พอสุดท้ายก็มี แต่ความเสียใจ ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง (ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง)
ยิ่งรักยิ่งช้ำทุกทีมันคง ไม่ไหว บอกกับใจ ว่ารักก็ยังมีแง่ไม่ดี
มองรัก แค่ด้านเดียว รักใครก็ช้ำทุกที ใจดวงนี้ มันก็เจ็บอยู่เรื่อยไป
( ซ้ำ * )
( ซ้ำ * )
เมื่อไหร่จะเข้าใจ ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง
เมื่อไหร่จะเข้าใจ ต้องเจ็บอีกกี่ครั้ง
เมื่อไหร่จะเข้าใจ1 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เชือกวิเศษ Labanoon Chordza

คอร์ด เชือกวิเศษ Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ เชือกวิเศษ Labanoon | คอร์ดเพลง เชือกวิเศษ Labanoon | เพลง เชือกวิเศษ Labanoon | เนื้อเพลง เชือกวิเศษ Labanoon | Chord เชือกวิเศษ Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง เชือกวิเศษ Labanoon Chordza

14 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง โลกมีไว้เหยียบ Labanoon Chordza

คอร์ด โลกมีไว้เหยียบ Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ โลกมีไว้เหยียบ Labanoon | คอร์ดเพลง โลกมีไว้เหยียบ Labanoon | เพลง โลกมีไว้เหยียบ Labanoon | เนื้อเพลง โลกมีไว้เหยียบ Labanoon | Chord โลกมีไว้เหยียบ Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง โลกมีไว้เหยียบ Labanoon Chordzaใครต่อใคร ก็ต้องมีพ่ายแพ้ มีหมดกำลัง ใครต่อใคร ก็ต้องมีพลาดมีพลั้ง กันอยู่ทุกคน แล้วสุดท้าย ชีวิตที่พ่ายที่แพ้ ที่ต้องทุกข์ทน ก็ยังเดินยังย่ำบนโลกใบนี้ กันไป เหมือนเดิม อย่างเคย ก็ชีวิตมันต้องดิ้นไป เมื่อก่อนนั้น ฉันคิดว่าโลกใบนี้มันหนักเกินไป มาวันนี้ เธอคิดว่าโลกมันร้ายเกินจะก้าวผ่าน ฉันได้รู้ ความทุกข์ที่เห็นก็เป็นเมื่อวาน เธอจะคิดให้เธอต้องเศร้าต้องช้ำทำไมเล่าเธอ แบกความทุกข์ไว้เพื่ออะไร ถ้าแบกไปแล้วต้องเสียน้ำตา หนักเกินไปเธอคงเหนื่อยล้า ที่เธอทุกข์มา...โว วางมันลงก่อนดีไหม ที่เธอแบกมัน มัวกังวลก็เท่านั้น ได้แค่หนักใจ เพียงเธอยอมให้สิ่งนั้น มันผ่านพ้นไป ให้โลกนี้แบกเราไว้ เหมือนควรจะเป็น มองที่พื้น ยังเห็นรอยเท้าที่ก้าวเดินมาตั้งไกล ยิ้มสักนิด แล้วทุกปัญหาที่ร้ายจะดีขึ้นมา แบกความทุกข์ไว้เพื่ออะไร ถ้าแบกไปแล้วต้องเสียน้ำตา หนักเกินไปเธอคงเหนื่อยล้า ที่เธอทุกข์มา...โว วางมันลงก่อนดีไหม ที่เธอแบกมัน มัวกังวลก็เท่านั้น ได้แค่หนักใจ แบกความทุกข์ไว้เพื่ออะไร ให้เสียน้ำตา โว... วางมันลงก่อนดีไหม ที่เธอแบกมัน มัวกังวลก็เท่านั้น ได้แค่หนักใจ วางลงเสียเถอะ ให้เธอเหยียบมัน ให้มันแบกเรา


25 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ Labanoon Chordza

คอร์ด เพ้อ Labanoon | คอร์ดกีต้าร์ เพ้อ Labanoon | คอร์ดเพลง เพ้อ Labanoon | เพลง เพ้อ Labanoon | เนื้อเพลง เพ้อ Labanoon
คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ Labanoon Chordzaเพ้อ เพ้อถึงเธอเพียงแรกเห็น เธอเป็น เหมือนคนที่คุ้นเคย ยิ้มหวานที่เธอฝากไว้ ติดตรึงใจตั้งแต่แรกเจอ ฉัน คิดไปเองเพียงลำพัง ก็หวัง ว่าเธอคงสนใจ หวังไว้คนเดียวอย่างนั้น เก็บไปฝันอยู่ในหัวใจ * เธอจะรู้ไหมเธอ ฉันละเมอไปแสนไกล ก็เพ้อไป คิดว่าเราคู่กัน ได้อยู่ด้วยกัน เพียงแค่เธอยิ้มมา ฝันก็พาไปแสนไกล บอกหัวใจ เธอคือคนที่รอ ขอ ขอพบเธออีกสักครั้ง ให้หวัง สมดั่งที่ตั้งใจ ฉันขอสร้างความผูกพัน ทำให้ฝันเป็นจริงสมใจ ( * ) ฉันละเมอไปแสนไกล ก็เพ้อไป คิดว่าเราคู่กัน ฝันก็พาไปแสนไกล บอกหัวใจ เธอคือคนที่รอ ขอ