แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ James Morrison แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ James Morrison แสดงบทความทั้งหมด

19 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง You Make It Real James Morrison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Make It Real James Morrison Chordza
คอร์ด You Make It Real James Morrison | เนื้อเพลง You Make It Real James Morrison | Chord You Make It Real James Morrison

11 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Stay Like This James Morrison Chordza

คอร์ด Stay Like This James Morrison | คอร์ดกีต้าร์ Stay Like This James Morrison | คอร์ดเพลง Stay Like This James Morrison | เพลง Stay Like This James Morrison | เนื้อเพลง Stay Like This James Morrison | Chord Stay Like This James Morrison
คอร์ด เนื้อเพลง Stay Like This James Morrison Chordza

8 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Stay Like This James Morrison Chordza

คอร์ด Stay Like This James Morrison | คอร์ดกีต้าร์ Stay Like This James Morrison | คอร์ดเพลง Stay Like This James Morrison | เพลง Stay Like This James Morrison | เนื้อเพลง Stay Like This James Morrison | Chord Stay Like This James Morrison
คอร์ด เนื้อเพลง Stay Like This James Morrison Chordza

19 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Man in the Mirror (Acoustic Version) James Morrison Chordza

คอร์ด Man in the Mirror (Acoustic Version) James Morrison | คอร์ดกีต้าร์ Man in the Mirror (Acoustic Version) James Morrison | คอร์ดเพลง Man in the Mirror (Acoustic Version) James Morrison | เพลง Man in the Mirror (Acoustic Version) James Morrison | เนื้อเพลง Man in the Mirror (Acoustic Version) James Morrison
คอร์ด เนื้อเพลง Man in the Mirror (Acoustic Version) James Morrison Chordza


I'm gonna make a change,
for once in my life
It's gonna feel real good,
gonna make a difference
Gonna make it right...
As I, turn up the collar on
my favorite winter coat
This wind is blowing my mind
I see the kids in the streets,
with not enough to eat
Who am I to be blind?
Pretending not to see their needs
A summer disregard, a broken bottle top
And a one man soul
They follow each other on the wind ya' know
'Cause they got nowhere to go
That's why I want you to know
I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change
(Na na na, na na na, na na, na nah)
I've been a victim of a selfish kind of love
It's time that I realize
That there are some with no home, not a nickel to loan
Could it be really me, pretending that they're not alone
A willow deeply scarred, somebody's broken heart
And a washed-out dream
(Washed-out dream)
They follow the pattern of the wind ya' see
'Cause they got no place to be
That's why I'm starting with me
I'm starting with the man in the mirror
(Ooh!)
I'm asking him to change his ways
(Ooh!)
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change
I'm starting with the man in the mirror
(Ooh!)
I'm asking him to change his ways
(Change his ways - ooh!)
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make that..
CHANGE!
I'm starting with the man in the mirror
(Man in the mirror - Oh yeah!)
I'm asking him to change his ways
(Better change!)
No message could have been any clearer
(If you wanna make the world a better place)
(Take a look at yourself and then make the change)
(You gotta get it right, while you got the time)
('Cause when you close your heart)
You can't close your... your mind!
(Then you close your... mind!)
That man, that man, that man, that man
With the man in the mirror
(Man in the mirror, oh yeah!)
That man, that man, that man,
I'm asking him to change his ways
(Better change!)
You know... that man
No message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make the change
Hoo! Hoo! Hoo! Hoo! Hoo!
Na na na, na na na, na na, na nah
(Ooooh...)
Oh no, no no...
I'm gonna make a change
It's gonna feel real good!
Come on!
(Change...)
Just lift yourself
You know
You've got to stop it,
Yourself!
(Yeah! - Make that change!)
I've got to make that change, today!
Hoo!
(Man in the mirror)
You got to
You got to not let yourself...
brother
Hoo!
(Yeah! - Make that change!)
You know - I've got to get
that man, that man...
(Man in the mirror)
You've got to
You've got to move! Come on!
Come on!
You got to...
Stand up! Stand up! Stand up!
(Yeah! - Make that change)
Stand up and lift yourself, now!
(Man in the mirror)
Hoo! Hoo! Hoo!
Aaow!
(Yeah! - Make that change!)
Gonna make that change...
come on!
You know it!
You know it!
You know it!
You know it...
(Change...)
Make that change. คอร์ด เนื้อเพลง I Won't Let You Go James Morrison Chordza

คอร์ด I Won't Let You Go James Morrison | คอร์ดกีต้าร์ I Won't Let You Go James Morrison | คอร์ดเพลง I Won't Let You Go James Morrison | เพลง I Won't Let You Go James Morrison | เนื้อเพลง I Won't Let You Go James Morrison
คอร์ด เนื้อเพลง I Won't Let You Go James Morrison Chordza


When it's black
Take a little time to hold yourself
Take a little time to feel around before it's gone
You won't let go but you still keep on falling down
Remember how you save me now from all of my wrongs
Yeah
If there's love just feel it
And if there's life we'll see it
This is no time to be alone, alone yeah
I won't let you go
Say those words
Say those words like there's nothing else
Close your eyes and you might believe
That there is some way out
Yeah
Open up
Open up your heart to me now
Let it all come pouring out
There's nothing I can't take
And if there's love just feel it
And if there's life we'll see it
This is no time to be alone, alone yeah
I won't let you go
(Won't let you go)
(Won't let you go)
If your sky is falling
Just take my hand and hold it
You don't have to be alone, alone yeah
I won't let you go
(Won't let you go)
(Won't let you go)
And if you feel the fading of the light
And you're too weak to carry on the fight
And all your friends that you count on have disappeared
I'll be here not gone, forever holding on
If there's love just feel it
And if there's life we'll see it
This is no time to be alone, alone yeah
I won't let you go
(Won't let you go)
(Won't let you go)
If your sky is falling
Just take my hand and hold it
You don't have to be alone, alone yeah
I won't let you go
(Won't let you go)
(Won't let you go)
I won't let you go
I won't let
I won't let you go
No, I won't let
I won't let you go
I won't let you go คอร์ด เนื้อเพลง You Give Me Something James Morrison Chordza

คอร์ด You Give Me Something James Morrison | คอร์ดกีต้าร์ You Give Me Something James Morrison | คอร์ดเพลง You Give Me Something James Morrison | เพลง You Give Me Something James Morrison | เนื้อเพลง You Give Me Something James Morrison
คอร์ด เนื้อเพลง You Give Me Something James Morrison Chordza


You only stay with me in the morning
You only hold me when I sleep
I was meant to tread the water
But now I've gotten in too deep
For every piece of me that wants you
Another piece backs away
You give me something
That makes me scared alright
This could be nothing 
But I'm willing to give it a try
Please give me something
Because someday I might know my heart
You only waited up for hours
Just to spend a little time alone with me
And I can say I've never bought you flowers
I can't work out what they mean
I never thought that I'd love someone
That was someone else's dream
You give me something
That makes me scared alright
This could be nothing 
But I'm willing to give it a try
Please give me something
Because someday I might call you from my heart
But it might be a second too late
And the words that I could never say
Are gonna come out anyway
You give me something
That makes me scared alright
This could be nothing 
But I'm willing to give it a try
Please give me something
You give me something
That makes me scared alright
This could be nothing 
But I'm willing to give it a try
Please give me something
Because someday I might know my heart
Know my heart, know my heart, know my heart