แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Weeknd แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Weeknd แสดงบทความทั้งหมด

3 มีนาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง After Hours The Weeknd Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง After Hours The Weeknd Chordza
คอร์ด After Hours The Weeknd | เนื้อเพลง After Hours The Weeknd | Chord After Hours The Weeknd

26 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Blinding Lights The Weeknd Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Blinding Lights The Weeknd Chordza
คอร์ด Blinding Lights The Weeknd | เนื้อเพลง Blinding Lights The Weeknd | Chord Blinding Lights The Weeknd

15 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง A Lonely Night The Weeknd Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Lonely Night The Weeknd Chordza
คอร์ด A Lonely Night The Weeknd | เนื้อเพลง A Lonely Night The Weeknd | Chord A Lonely Night The Weeknd

28 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Try Me The Weeknd Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Try Me The Weeknd Chordza
คอร์ด Try Me The Weeknd | เนื้อเพลง Try Me The Weeknd | Chord Try Me The Weeknd

คอร์ด เนื้อเพลง Call Out My Name The Weeknd Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Call Out My Name The Weeknd Chordza
คอร์ด Call Out My Name The Weeknd | เนื้อเพลง Call Out My Name The Weeknd | Chord Call Out My Name The Weeknd

27 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Pray For Me The Weeknd Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Pray For Me The Weeknd Chordza
คอร์ด Pray For Me The Weeknd | เนื้อเพลง Pray For Me The Weeknd | Chord Pray For Me The Weeknd

21 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Secrets The Weeknd Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Secrets The Weeknd Chordza
คอร์ด Secrets The Weeknd | เนื้อเพลง Secrets The Weeknd | Chord Secrets The Weeknd

9 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง In the night The Weeknd Chordza

คอร์ด In the night The Weeknd | คอร์ดกีต้าร์ In the night The Weeknd | คอร์ดเพลง In the night The Weeknd | เพลง In the night The Weeknd | เนื้อเพลง In the night The Weeknd | Chord In the night The Weeknd
คอร์ด เนื้อเพลง In the night The Weeknd Chordza

27 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง In The Night The Weeknd Chordza

คอร์ด In The Night The Weeknd | คอร์ดกีต้าร์ In The Night The Weeknd | คอร์ดเพลง In The Night The Weeknd | เพลง In The Night The Weeknd | เนื้อเพลง In The Night The Weeknd | Chord In The Night The Weeknd
คอร์ด เนื้อเพลง In The Night The Weeknd Chordza

16 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Often The Weeknd Chordza

คอร์ด Often The Weeknd | คอร์ดกีต้าร์ Often The Weeknd | คอร์ดเพลง Often The Weeknd | เพลง Often The Weeknd | เนื้อเพลง Often The Weeknd | Chord Often The Weeknd
คอร์ด เนื้อเพลง Often The Weeknd Chordza

21 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง The Hills The Weeknd Chordza

คอร์ด The Hills The Weeknd | คอร์ดกีต้าร์ The Hills The Weeknd | คอร์ดเพลง The Hills The Weeknd | เพลง The Hills The Weeknd | เนื้อเพลง The Hills The Weeknd | Chord The Hills The Weeknd
คอร์ด เนื้อเพลง The Hills The Weeknd Chordza

Your man on the road, he doing promo You said keep our business on the low-low I'm just tryna get you out the friend zone 'Cause you look even better than the photos I can't find your house, send me the info Driving through the gated residential Found out I was coming, sent your friends home Keep on tryna hide it but your friends know I only call you when it's half past five The only time that I'll be by your side I only love it when you touch me, not feel me When I'm fucked up, that's the real me When I'm fucked up, that's the real me, yeah I only fuck you when it's half past five The only time I'd ever call you mine I only love it when you touch me, not feel me When I'm fucked up, that's the real me When I'm fucked up, that's the real me, babe I'ma let you know and keep it simple Tryna keep it up, don't seem so simple I just fucked two bitches 'fore I saw you You gon' have to do it at my tempo Always tryna send me off to rehab Drugs start to feeling like it's decaf I'm just tryna live life for the moment And all these motherfuckers want a real love I only call you when it's half past five The only time that I'll be by your side I only love it when you touch me, not feel me When I'm fucked up, that's the real me When I'm fucked up, that's the real me, yeah I only fuck you when it's half past five The only time I'd ever call you mine I only love it when you touch me, not feel me When I'm fucked up, that's the real me When I'm fucked up, that's the real me, babe Hills have eyes, the hills have eyes Who are you to judge, who are you to judge? Hide your lies, girl, hide your lies Only you to trust, only you I only call you when it's half past five The only time that I'll be by your side I only love it when you touch me, not feel me When I'm fucked up, that's the real me When I'm fucked up, that's the real me, yeah I only fuck you when it's half past five The only time I'd ever call you mine I only love it when you touch me, not feel me When I'm fucked up, that's the real me When I'm fucked up, that's the real me, babe What about love? What about love?

คอร์ด เนื้อเพลง Can’t Feel My Face The Weeknd Chordza

คอร์ด Can’t Feel My Face The Weeknd | คอร์ดกีต้าร์ Can’t Feel My Face The Weeknd | คอร์ดเพลง Can’t Feel My Face The Weeknd | เพลง Can’t Feel My Face The Weeknd | เนื้อเพลง Can’t Feel My Face The Weeknd | Chord Can’t Feel My Face The Weeknd
คอร์ด เนื้อเพลง Can’t Feel My Face The Weeknd Chordza

And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb And she'll always get the best of me, the worst is yet to come But at least we'll both be beautiful and stay forever young This I know, (yeah) this I know She told me, "Don't worry about it." She told me, "Don't worry no more." We both knew we can't go without it She told me you'll never be alone-oh-oh, whoa I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb And she'll always get the best of me, the worst is yet to come All the misery was necessary when we're deep in love Yes I know (yes I know), yeah, I know She told me, "Don't worry about it." She told me, "Don't worry no more." We both knew we can't go without it She told me you'll never be alone-oh-oh, whoa I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh She told me, "Don't worry about it." She told me, "Don't worry no more." We both know we can't go without it She told me you'll never be alone-oh-oh Whoa I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh I can't feel my face when I'm with you But I love it, but I love it, oh

23 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Earned It The Weeknd Chordza

คอร์ด Earned It The Weeknd | คอร์ดกีต้าร์ Earned It The Weeknd | คอร์ดเพลง Earned It The Weeknd | เพลง Earned It The Weeknd | เนื้อเพลง Earned It The Weeknd
คอร์ด เนื้อเพลง Earned It The Weeknd Chordza


You make it look like it’s magic Cause I see nobody, nobody but you, you, you I'm never confused Hey, hey I'm so used to being used [Pre-Hook:] So I love when you call unexpected Cause I hate when the moment's expected So I'ma care for you, you, you I'ma care for you, you, you, you, yeah [Hook:] Cause girl you're perfect You're always worth it And you deserve it The way you work it Cause girl you earned it Girl you earned it You know our love would be tragic So you don't pay it, don't pay it no mind We live with no lies Hey, hey You're my favorite kind of night [Pre-Hook & Hook] On that lonely night We said it wouldn't be love But we felt the rush It made us believe it was only us Convinced we were broken inside, inside [Hook]