31 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าปากดี เดี๋ยวมีจูบ สโมสรชิมิ Chordza

คอร์ด อย่าปากดี เดี๋ยวมีจูบ สโมสรชิมิ | คอร์ดกีต้าร์ อย่าปากดี เดี๋ยวมีจูบ สโมสรชิมิ | คอร์ดเพลง อย่าปากดี เดี๋ยวมีจูบ สโมสรชิมิ | เพลง อย่าปากดี เดี๋ยวมีจูบ สโมสรชิมิ | เนื้อเพลง อย่าปากดี เดี๋ยวมีจูบ สโมสรชิมิ | Chord อย่าปากดี เดี๋ยวมีจูบ สโมสรชิมิ
คอร์ด เนื้อเพลง อย่าปากดี เดี๋ยวมีจูบ สโมสรชิมิ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แม่สาวเสื้อฟ้า วันชนะ เกิดดี Chordza

คอร์ด แม่สาวเสื้อฟ้า วันชนะ เกิดดี | คอร์ดกีต้าร์ แม่สาวเสื้อฟ้า วันชนะ เกิดดี | คอร์ดเพลง แม่สาวเสื้อฟ้า วันชนะ เกิดดี | เพลง แม่สาวเสื้อฟ้า วันชนะ เกิดดี | เนื้อเพลง แม่สาวเสื้อฟ้า วันชนะ เกิดดี | Chord แม่สาวเสื้อฟ้า วันชนะ เกิดดี
คอร์ด เนื้อเพลง แม่สาวเสื้อฟ้า วันชนะ เกิดดี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รอ มาเดียร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รอ มาเดียร์ Chordza
คอร์ด รอ มาเดียร์ | คอร์ดกีต้าร์ รอ มาเดียร์ | คอร์ดเพลง รอ มาเดียร์ | เพลง รอ มาเดียร์ | เนื้อเพลง รอ มาเดียร์ | Chord รอ มาเดียร์

คอร์ด เนื้อเพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด ปรารถนา ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ ปรารถนา ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ | เพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ | Chord ปรารถนา ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนมีเสน่ห์ Zommarie Chordza

คอร์ด คนมีเสน่ห์ Zommarie | คอร์ดกีต้าร์ คนมีเสน่ห์ Zommarie | คอร์ดเพลง คนมีเสน่ห์ Zommarie | เพลง คนมีเสน่ห์ Zommarie | เนื้อเพลง คนมีเสน่ห์ Zommarie | Chord คนมีเสน่ห์ Zommarie
คอร์ด เนื้อเพลง คนมีเสน่ห์ Zommarie Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อีหล้าหลงกรุง SL Music Chordza

คอร์ด อีหล้าหลงกรุง SL Music | คอร์ดกีต้าร์ อีหล้าหลงกรุง SL Music | คอร์ดเพลง อีหล้าหลงกรุง SL Music | เพลง อีหล้าหลงกรุง SL Music | เนื้อเพลง อีหล้าหลงกรุง SL Music | Chord อีหล้าหลงกรุง SL Music
คอร์ด เนื้อเพลง อีหล้าหลงกรุง SL Music Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บางกอกล้านนา SL Music Feat.มิ้ลค์ เพ็ญพิสุทธิ์ Chordza

คอร์ด บางกอกล้านนา SL Music Feat.มิ้ลค์ เพ็ญพิสุทธิ์ | คอร์ดกีต้าร์ บางกอกล้านนา SL Music Feat.มิ้ลค์ เพ็ญพิสุทธิ์ | คอร์ดเพลง บางกอกล้านนา SL Music Feat.มิ้ลค์ เพ็ญพิสุทธิ์ | เพลง บางกอกล้านนา SL Music Feat.มิ้ลค์ เพ็ญพิสุทธิ์ | เนื้อเพลง บางกอกล้านนา SL Music Feat.มิ้ลค์ เพ็ญพิสุทธิ์ | Chord บางกอกล้านนา SL Music Feat.มิ้ลค์ เพ็ญพิสุทธิ์
คอร์ด เนื้อเพลง บางกอกล้านนา SL Music Feat.มิ้ลค์ เพ็ญพิสุทธิ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โปรดลืม(ความรัก) REACH Chordza

คอร์ด โปรดลืม(ความรัก) REACH | คอร์ดกีต้าร์ โปรดลืม(ความรัก) REACH | คอร์ดเพลง โปรดลืม(ความรัก) REACH | เพลง โปรดลืม(ความรัก) REACH | เนื้อเพลง โปรดลืม(ความรัก) REACH | Chord โปรดลืม(ความรัก) REACH
คอร์ด เนื้อเพลง โปรดลืม(ความรัก) REACH Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อย (Noise) Lomosonic Chordza

คอร์ด ปล่อย (Noise) Lomosonic | คอร์ดกีต้าร์ ปล่อย (Noise) Lomosonic | คอร์ดเพลง ปล่อย (Noise) Lomosonic | เพลง ปล่อย (Noise) Lomosonic | เนื้อเพลง ปล่อย (Noise) Lomosonic | Chord ปล่อย (Noise) Lomosonic
คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อย (Noise) Lomosonic Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue Chordza

คอร์ด Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | คอร์ดกีต้าร์ Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | คอร์ดเพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | เพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | เนื้อเพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | Chord Can't Stop The Feeling Boyce Avenue
คอร์ด เนื้อเพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue Chordza

30 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป) Black Head Chordza

คอร์ด ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป) Black Head | คอร์ดกีต้าร์ ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป) Black Head | คอร์ดเพลง ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป) Black Head | เพลง ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป) Black Head | เนื้อเพลง ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป) Black Head | Chord ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป) Black Head
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป) Black Head Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ติด ร. วิชาลืม เอิ้นขวัญ วรัญญา Chordza

คอร์ด ติด ร. วิชาลืม เอิ้นขวัญ วรัญญา | คอร์ดกีต้าร์ ติด ร. วิชาลืม เอิ้นขวัญ วรัญญา | คอร์ดเพลง ติด ร. วิชาลืม เอิ้นขวัญ วรัญญา | เพลง ติด ร. วิชาลืม เอิ้นขวัญ วรัญญา | เนื้อเพลง ติด ร. วิชาลืม เอิ้นขวัญ วรัญญา | Chord ติด ร. วิชาลืม เอิ้นขวัญ วรัญญา
คอร์ด เนื้อเพลง ติด ร. วิชาลืม เอิ้นขวัญ วรัญญา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย เสก Loso Chordza

คอร์ด ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย เสก Loso | คอร์ดกีต้าร์ ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย เสก Loso | คอร์ดเพลง ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย เสก Loso | เพลง ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย เสก Loso | เนื้อเพลง ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย เสก Loso | Chord ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย เสก Loso
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย เสก Loso Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ Chordza
คอร์ด รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดกีต้าร์ รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | คอร์ดเพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์ | เพลง รักนอกหัวใจ ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ด เนื้อเพลง คนดีของแม่ ศรีไพร ลูกราชบุรี Chordza

คอร์ด คนดีของแม่ ศรีไพร ลูกราชบุรี | คอร์ดกีต้าร์ คนดีของแม่ ศรีไพร ลูกราชบุรี | คอร์ดเพลง คนดีของแม่ ศรีไพร ลูกราชบุรี | เพลง คนดีของแม่ ศรีไพร ลูกราชบุรี | เนื้อเพลง คนดีของแม่ ศรีไพร ลูกราชบุรี | Chord คนดีของแม่ ศรีไพร ลูกราชบุรี
คอร์ด เนื้อเพลง คนดีของแม่ ศรีไพร ลูกราชบุรี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากเด็ดดอกฟ้า มนต์แคน แก่นคูน Chordza

คอร์ด อยากเด็ดดอกฟ้า มนต์แคน แก่นคูน | คอร์ดกีต้าร์ อยากเด็ดดอกฟ้า มนต์แคน แก่นคูน | คอร์ดเพลง อยากเด็ดดอกฟ้า มนต์แคน แก่นคูน | เพลง อยากเด็ดดอกฟ้า มนต์แคน แก่นคูน | เนื้อเพลง อยากเด็ดดอกฟ้า มนต์แคน แก่นคูน | Chord อยากเด็ดดอกฟ้า มนต์แคน แก่นคูน
คอร์ด เนื้อเพลง อยากเด็ดดอกฟ้า มนต์แคน แก่นคูน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจคึดฮอด มนต์แคน แก่นคูน Chordza

คอร์ด หัวใจคึดฮอด มนต์แคน แก่นคูน | คอร์ดกีต้าร์ หัวใจคึดฮอด มนต์แคน แก่นคูน | คอร์ดเพลง หัวใจคึดฮอด มนต์แคน แก่นคูน | เพลง หัวใจคึดฮอด มนต์แคน แก่นคูน | เนื้อเพลง หัวใจคึดฮอด มนต์แคน แก่นคูน | Chord หัวใจคึดฮอด มนต์แคน แก่นคูน
คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจคึดฮอด มนต์แคน แก่นคูน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | คอร์ดกีต้าร์ ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | คอร์ดเพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | เพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | เนื้อเพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย | Chord ใจสารภาพ ต่าย อรทัย
คอร์ด เนื้อเพลง ใจสารภาพ ต่าย อรทัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย Chordza

คอร์ด เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย | คอร์ดกีต้าร์ เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย | คอร์ดเพลง เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย | เพลง เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย | เนื้อเพลง เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย | Chord เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย
คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บนี้ไม่มีวันจาง ตั้กแตน ชลดา Chordza

คอร์ด เจ็บนี้ไม่มีวันจาง ตั้กแตน ชลดา | คอร์ดกีต้าร์ เจ็บนี้ไม่มีวันจาง ตั้กแตน ชลดา | คอร์ดเพลง เจ็บนี้ไม่มีวันจาง ตั้กแตน ชลดา | เพลง เจ็บนี้ไม่มีวันจาง ตั้กแตน ชลดา | เนื้อเพลง เจ็บนี้ไม่มีวันจาง ตั้กแตน ชลดา | Chord เจ็บนี้ไม่มีวันจาง ตั้กแตน ชลดา
คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บนี้ไม่มีวันจาง ตั้กแตน ชลดา Chordza

29 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ด้วยความปรารถนาดี จิรากร สมพิทักษ์ Chordza

คอร์ด ด้วยความปรารถนาดี จิรากร สมพิทักษ์ | คอร์ดกีต้าร์ ด้วยความปรารถนาดี จิรากร สมพิทักษ์ | คอร์ดเพลง ด้วยความปรารถนาดี จิรากร สมพิทักษ์ | เพลง ด้วยความปรารถนาดี จิรากร สมพิทักษ์ | เนื้อเพลง ด้วยความปรารถนาดี จิรากร สมพิทักษ์ | Chord ด้วยความปรารถนาดี จิรากร สมพิทักษ์
คอร์ด เนื้อเพลง ด้วยความปรารถนาดี จิรากร สมพิทักษ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Toxic Britney Spears Chordza

คอร์ด Toxic Britney Spears | คอร์ดกีต้าร์ Toxic Britney Spears | คอร์ดเพลง Toxic Britney Spears | เพลง Toxic Britney Spears | เนื้อเพลง Toxic Britney Spears | Chord Toxic Britney Spears
คอร์ด เนื้อเพลง Toxic Britney Spears Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่หนาวอีกต่อไป UNDERWOOD Chordza

คอร์ด ไม่หนาวอีกต่อไป UNDERWOOD | คอร์ดกีต้าร์ ไม่หนาวอีกต่อไป UNDERWOOD | คอร์ดเพลง ไม่หนาวอีกต่อไป UNDERWOOD | เพลง ไม่หนาวอีกต่อไป UNDERWOOD | เนื้อเพลง ไม่หนาวอีกต่อไป UNDERWOOD | Chord ไม่หนาวอีกต่อไป UNDERWOOD
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่หนาวอีกต่อไป UNDERWOOD Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เริ่มต้นใหม่ The Answer Chordza

คอร์ด เริ่มต้นใหม่ The Answer | คอร์ดกีต้าร์ เริ่มต้นใหม่ The Answer | คอร์ดเพลง เริ่มต้นใหม่ The Answer | เพลง เริ่มต้นใหม่ The Answer | เนื้อเพลง เริ่มต้นใหม่ The Answer | Chord เริ่มต้นใหม่ The Answer
คอร์ด เนื้อเพลง เริ่มต้นใหม่ The Answer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หูเบา Sixty Miles Chordza

คอร์ด หูเบา Sixty Miles | คอร์ดกีต้าร์ หูเบา Sixty Miles | คอร์ดเพลง หูเบา Sixty Miles | เพลง หูเบา Sixty Miles | เนื้อเพลง หูเบา Sixty Miles | Chord หูเบา Sixty Miles
คอร์ด เนื้อเพลง หูเบา Sixty Miles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ต่างกัน Silly Fools Chordza

คอร์ด ต่างกัน Silly Fools | คอร์ดกีต้าร์ ต่างกัน Silly Fools | คอร์ดเพลง ต่างกัน Silly Fools | เพลง ต่างกัน Silly Fools | เนื้อเพลง ต่างกัน Silly Fools | Chord ต่างกัน Silly Fools
คอร์ด เนื้อเพลง ต่างกัน Silly Fools Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Treat You Better Shawn Mendes Chordza

คอร์ด Treat You Better Shawn Mendes | คอร์ดกีต้าร์ Treat You Better Shawn Mendes | คอร์ดเพลง Treat You Better Shawn Mendes | เพลง Treat You Better Shawn Mendes | เนื้อเพลง Treat You Better Shawn Mendes | Chord Treat You Better Shawn Mendes
คอร์ด เนื้อเพลง Treat You Better Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Teacher Ray Charles Chordza

คอร์ด Teacher Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Teacher Ray Charles | คอร์ดเพลง Teacher Ray Charles | เพลง Teacher Ray Charles | เนื้อเพลง Teacher Ray Charles | Chord Teacher Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Teacher Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Memories Ray Charles Chordza

คอร์ด Sweet Memories Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Sweet Memories Ray Charles | คอร์ดเพลง Sweet Memories Ray Charles | เพลง Sweet Memories Ray Charles | เนื้อเพลง Sweet Memories Ray Charles | Chord Sweet Memories Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Memories Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Slowly Ray Charles Chordza

คอร์ด Slowly Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Slowly Ray Charles | คอร์ดเพลง Slowly Ray Charles | เพลง Slowly Ray Charles | เนื้อเพลง Slowly Ray Charles | Chord Slowly Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Slowly Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รอสมน้ำหน้า Model Chordza

คอร์ด รอสมน้ำหน้า Model | คอร์ดกีต้าร์ รอสมน้ำหน้า Model | คอร์ดเพลง รอสมน้ำหน้า Model | เพลง รอสมน้ำหน้า Model | เนื้อเพลง รอสมน้ำหน้า Model | Chord รอสมน้ำหน้า Model
คอร์ด เนื้อเพลง รอสมน้ำหน้า Model Chordza

28 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Oops . . . I Did It Again Britney Spears Chordza

คอร์ด Oops . . . I Did It Again Britney Spears | คอร์ดกีต้าร์ Oops . . . I Did It Again Britney Spears | คอร์ดเพลง Oops . . . I Did It Again Britney Spears | เพลง Oops . . . I Did It Again Britney Spears | เนื้อเพลง Oops . . . I Did It Again Britney Spears | Chord Oops . . . I Did It Again Britney Spears
คอร์ด เนื้อเพลง Oops . . . I Did It Again Britney Spears Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง แม่พวงมะนาว ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง สามปีที่ไร้นาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพชรบุรีแห่งความหลัง ไพรวัลย์ ลูกเพชร Chordza

คอร์ด เพชรบุรีแห่งความหลัง ไพรวัลย์ ลูกเพชร | คอร์ดกีต้าร์ เพชรบุรีแห่งความหลัง ไพรวัลย์ ลูกเพชร | คอร์ดเพลง เพชรบุรีแห่งความหลัง ไพรวัลย์ ลูกเพชร | เพลง เพชรบุรีแห่งความหลัง ไพรวัลย์ ลูกเพชร | เนื้อเพลง เพชรบุรีแห่งความหลัง ไพรวัลย์ ลูกเพชร | Chord เพชรบุรีแห่งความหลัง ไพรวัลย์ ลูกเพชร
คอร์ด เนื้อเพลง เพชรบุรีแห่งความหลัง ไพรวัลย์ ลูกเพชร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอสาปให้คิดถึง เฟิร์น ชนิสรา เพชรคง (ไมค์ทองคำ 4) Chordza

คอร์ด ขอสาปให้คิดถึง เฟิร์น ชนิสรา เพชรคง (ไมค์ทองคำ 4) | คอร์ดกีต้าร์ ขอสาปให้คิดถึง เฟิร์น ชนิสรา เพชรคง (ไมค์ทองคำ 4)
คอร์ด เนื้อเพลง ขอสาปให้คิดถึง เฟิร์น ชนิสรา เพชรคง (ไมค์ทองคำ 4) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดกีต้าร์ ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | คอร์ดเพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | เพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | เนื้อเพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา | Chord ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา
คอร์ด เนื้อเพลง ความรักครั้งสุดท้าย เทียรี่ เมฆวัฒนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยังเป็นแฟนกันใช่ไหม เต้ ฟิวเจอร์ Chordza

คอร์ด ยังเป็นแฟนกันใช่ไหม เต้ ฟิวเจอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ยังเป็นแฟนกันใช่ไหม เต้ ฟิวเจอร์ | คอร์ดเพลง ยังเป็นแฟนกันใช่ไหม เต้ ฟิวเจอร์ | เพลง ยังเป็นแฟนกันใช่ไหม เต้ ฟิวเจอร์ | เนื้อเพลง ยังเป็นแฟนกันใช่ไหม เต้ ฟิวเจอร์ | Chord ยังเป็นแฟนกันใช่ไหม เต้ ฟิวเจอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ยังเป็นแฟนกันใช่ไหม เต้ ฟิวเจอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่คู่ควร เคลิ้ม Feat.บ่าววี Chordza

คอร์ด ไม่คู่ควร เคลิ้ม Feat.บ่าววี | คอร์ดกีต้าร์ ไม่คู่ควร เคลิ้ม Feat.บ่าววี | คอร์ดเพลง ไม่คู่ควร เคลิ้ม Feat.บ่าววี | เพลง ไม่คู่ควร เคลิ้ม Feat.บ่าววี | เนื้อเพลง ไม่คู่ควร เคลิ้ม Feat.บ่าววี | Chord ไม่คู่ควร เคลิ้ม Feat.บ่าววี
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่คู่ควร เคลิ้ม Feat.บ่าววี Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กระจอกแท้ ร็อกคงคย Chordza

คอร์ด กระจอกแท้ ร็อกคงคย | คอร์ดกีต้าร์ กระจอกแท้ ร็อกคงคย | คอร์ดเพลง กระจอกแท้ ร็อกคงคย | เพลง กระจอกแท้ ร็อกคงคย | เนื้อเพลง กระจอกแท้ ร็อกคงคย | Chord กระจอกแท้ ร็อกคงคย
คอร์ด เนื้อเพลง กระจอกแท้ ร็อกคงคย Chordza

27 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คนสำคัญประจำบ้าน พลพล Chordza

คอร์ด คนสำคัญประจำบ้าน พลพล | คอร์ดกีต้าร์ คนสำคัญประจำบ้าน พลพล | คอร์ดเพลง คนสำคัญประจำบ้าน พลพล | เพลง คนสำคัญประจำบ้าน พลพล | เนื้อเพลง คนสำคัญประจำบ้าน พลพล | Chord คนสำคัญประจำบ้าน พลพล
คอร์ด เนื้อเพลง คนสำคัญประจำบ้าน พลพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ น้ำ กนกวรรณ Chordza

คอร์ด เพ้อ น้ำ กนกวรรณ | คอร์ดกีต้าร์ เพ้อ น้ำ กนกวรรณ | คอร์ดเพลง เพ้อ น้ำ กนกวรรณ | เพลง เพ้อ น้ำ กนกวรรณ | เนื้อเพลง เพ้อ น้ำ กนกวรรณ | Chord เพ้อ น้ำ กนกวรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง เพ้อ น้ำ กนกวรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แว่ว นัท ชาติชาย Chordza

คอร์ด แว่ว นัท ชาติชาย | คอร์ดกีต้าร์ แว่ว นัท ชาติชาย | คอร์ดเพลง แว่ว นัท ชาติชาย | เพลง แว่ว นัท ชาติชาย | เนื้อเพลง แว่ว นัท ชาติชาย | Chord แว่ว นัท ชาติชาย
คอร์ด เนื้อเพลง แว่ว นัท ชาติชาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | เพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | Chord เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | เพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | Chord จูบมัดจำ ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจสั่งมา คาราบาว Chordza

คอร์ด ใจสั่งมา คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ ใจสั่งมา คาราบาว | คอร์ดเพลง ใจสั่งมา คาราบาว | เพลง ใจสั่งมา คาราบาว | เนื้อเพลง ใจสั่งมา คาราบาว | Chord ใจสั่งมา คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง ใจสั่งมา คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คืนที่ฟ้าสว่าง กันต์ กันต์ชนุตม์ Chordza

คอร์ด คืนที่ฟ้าสว่าง กันต์ กันต์ชนุตม์ | คอร์ดกีต้าร์ คืนที่ฟ้าสว่าง กันต์ กันต์ชนุตม์ | คอร์ดเพลง คืนที่ฟ้าสว่าง กันต์ กันต์ชนุตม์ | เพลง คืนที่ฟ้าสว่าง กันต์ กันต์ชนุตม์ | เนื้อเพลง คืนที่ฟ้าสว่าง กันต์ กันต์ชนุตม์ | Chord คืนที่ฟ้าสว่าง กันต์ กันต์ชนุตม์
คอร์ด เนื้อเพลง คืนที่ฟ้าสว่าง กันต์ กันต์ชนุตม์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ ไข่มุก รุ่งรัตน์ Chordza

คอร์ด สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ ไข่มุก รุ่งรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ ไข่มุก รุ่งรัตน์ | คอร์ดเพลง สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ ไข่มุก รุ่งรัตน์ | เพลง สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ ไข่มุก รุ่งรัตน์ | เนื้อเพลง สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ ไข่มุก รุ่งรัตน์ | Chord สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ ไข่มุก รุ่งรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง สาวขี้ฮ้ายกับอ้ายผู้หล่อ ไข่มุก รุ่งรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มองเห็นสิ่งที่หายไป Sixth Element Chordza

คอร์ด มองเห็นสิ่งที่หายไป Sixth Element | คอร์ดกีต้าร์ มองเห็นสิ่งที่หายไป Sixth Element | คอร์ดเพลง มองเห็นสิ่งที่หายไป Sixth Element | เพลง มองเห็นสิ่งที่หายไป Sixth Element | เนื้อเพลง มองเห็นสิ่งที่หายไป Sixth Element | Chord มองเห็นสิ่งที่หายไป Sixth Element
คอร์ด เนื้อเพลง มองเห็นสิ่งที่หายไป Sixth Element Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Just Like Fire Pink Chordza

คอร์ด Just Like Fire Pink | คอร์ดกีต้าร์ Just Like Fire Pink | คอร์ดเพลง Just Like Fire Pink | เพลง Just Like Fire Pink | เนื้อเพลง Just Like Fire Pink | Chord Just Like Fire Pink
คอร์ด เนื้อเพลง Just Like Fire Pink Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Don't Know Love Olly Murs Chordza

คอร์ด You Don't Know Love Olly Murs | คอร์ดกีต้าร์ You Don't Know Love Olly Murs | คอร์ดเพลง You Don't Know Love Olly Murs | เพลง You Don't Know Love Olly Murs | เนื้อเพลง You Don't Know Love Olly Murs | Chord You Don't Know Love Olly Murs
คอร์ด เนื้อเพลง You Don't Know Love Olly Murs Chordza

26 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง มีแต่คำว่ารัก Nos Chordza

คอร์ด มีแต่คำว่ารัก Nos | คอร์ดกีต้าร์ มีแต่คำว่ารัก Nos | คอร์ดเพลง มีแต่คำว่ารัก Nos | เพลง มีแต่คำว่ารัก Nos | เนื้อเพลง มีแต่คำว่ารัก Nos | Chord มีแต่คำว่ารัก Nos
คอร์ด เนื้อเพลง มีแต่คำว่ารัก Nos Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rise Katy Perry Chordza

คอร์ด Rise Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Rise Katy Perry | คอร์ดเพลง Rise Katy Perry | เพลง Rise Katy Perry | เนื้อเพลง Rise Katy Perry | Chord Rise Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง Rise Katy Perry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Body Say Demi Lovato Chordza

คอร์ด Body Say Demi Lovato | คอร์ดกีต้าร์ Body Say Demi Lovato | คอร์ดเพลง Body Say Demi Lovato | เพลง Body Say Demi Lovato | เนื้อเพลง Body Say Demi Lovato | Chord Body Say Demi Lovato
คอร์ด เนื้อเพลง Body Say Demi Lovato Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Make Me Britney Spears Chordza

คอร์ด Make Me Britney Spears | คอร์ดกีต้าร์ Make Me Britney Spears | คอร์ดเพลง Make Me Britney Spears | เพลง Make Me Britney Spears | เนื้อเพลง Make Me Britney Spears | Chord Make Me Britney Spears
คอร์ด เนื้อเพลง Make Me Britney Spears Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อสงไขย Bluestry Chordza

คอร์ด อสงไขย Bluestry | คอร์ดกีต้าร์ อสงไขย Bluestry | คอร์ดเพลง อสงไขย Bluestry | เพลง อสงไขย Bluestry | เนื้อเพลง อสงไขย Bluestry | Chord อสงไขย Bluestry
คอร์ด เนื้อเพลง อสงไขย Bluestry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เคยจำ Bigfoot Chordza

คอร์ด ไม่เคยจำ Bigfoot | คอร์ดกีต้าร์ ไม่เคยจำ Bigfoot | คอร์ดเพลง ไม่เคยจำ Bigfoot | เพลง ไม่เคยจำ Bigfoot | เนื้อเพลง ไม่เคยจำ Bigfoot | Chord ไม่เคยจำ Bigfoot
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เคยจำ Bigfoot Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษจริงๆ Basket Band Chordza

คอร์ด ขอโทษจริงๆ Basket Band | คอร์ดกีต้าร์ ขอโทษจริงๆ Basket Band | คอร์ดเพลง ขอโทษจริงๆ Basket Band | เพลง ขอโทษจริงๆ Basket Band | เนื้อเพลง ขอโทษจริงๆ Basket Band | Chord ขอโทษจริงๆ Basket Band
คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษจริงๆ Basket Band Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง หน้าด้านหน้าทน ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง ช่วยน้องทำนา ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เกาะเสม็ด เป้ อรรณพ สีสัจจา & บัตเตอร์ฟลาย Chordza

คอร์ด เกาะเสม็ด เป้ อรรณพ สีสัจจา & บัตเตอร์ฟลาย | คอร์ดกีต้าร์ เกาะเสม็ด เป้ อรรณพ สีสัจจา & บัตเตอร์ฟลาย | คอร์ดเพลง เกาะเสม็ด เป้ อรรณพ สีสัจจา & บัตเตอร์ฟลาย | เพลง เกาะเสม็ด เป้ อรรณพ สีสัจจา & บัตเตอร์ฟลาย | เนื้อเพลง เกาะเสม็ด เป้ อรรณพ สีสัจจา & บัตเตอร์ฟลาย | Chord เกาะเสม็ด เป้ อรรณพ สีสัจจา & บัตเตอร์ฟลาย
คอร์ด เนื้อเพลง เกาะเสม็ด เป้ อรรณพ สีสัจจา & บัตเตอร์ฟลาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กอดไม่ได้ เต้ย สิทธิวัฒน์ Chordza

คอร์ด กอดไม่ได้ เต้ย สิทธิวัฒน์ | คอร์ดกีต้าร์ กอดไม่ได้ เต้ย สิทธิวัฒน์ | คอร์ดเพลง กอดไม่ได้ เต้ย สิทธิวัฒน์ | เพลง กอดไม่ได้ เต้ย สิทธิวัฒน์ | เนื้อเพลง กอดไม่ได้ เต้ย สิทธิวัฒน์ | Chord กอดไม่ได้ เต้ย สิทธิวัฒน์
คอร์ด เนื้อเพลง กอดไม่ได้ เต้ย สิทธิวัฒน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ง่ายๆ เฉลียง Chordza

คอร์ด ง่ายๆ เฉลียง | คอร์ดกีต้าร์ ง่ายๆ เฉลียง | คอร์ดเพลง ง่ายๆ เฉลียง | เพลง ง่ายๆ เฉลียง | เนื้อเพลง ง่ายๆ เฉลียง | Chord ง่ายๆ เฉลียง
คอร์ด เนื้อเพลง ง่ายๆ เฉลียง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันเลือกเธอ หนุ่มเสก Chordza

คอร์ด ฉันเลือกเธอ หนุ่มเสก | คอร์ดกีต้าร์ ฉันเลือกเธอ หนุ่มเสก | คอร์ดเพลง ฉันเลือกเธอ หนุ่มเสก | เพลง ฉันเลือกเธอ หนุ่มเสก | เนื้อเพลง ฉันเลือกเธอ หนุ่มเสก | Chord ฉันเลือกเธอ หนุ่มเสก
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันเลือกเธอ หนุ่มเสก Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใจหิน วงตาวัน Chordza

คอร์ด ใจหิน วงตาวัน | คอร์ดกีต้าร์ ใจหิน วงตาวัน | คอร์ดเพลง ใจหิน วงตาวัน | เพลง ใจหิน วงตาวัน | เนื้อเพลง ใจหิน วงตาวัน | Chord ใจหิน วงตาวัน
คอร์ด เนื้อเพลง ใจหิน วงตาวัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หน้ากาก มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด หน้ากาก มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดกีต้าร์ หน้ากาก มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดเพลง หน้ากาก มินตรา น่านเจ้า | เพลง หน้ากาก มินตรา น่านเจ้า | เนื้อเพลง หน้ากาก มินตรา น่านเจ้า | Chord หน้ากาก มินตรา น่านเจ้า
คอร์ด เนื้อเพลง หน้ากาก มินตรา น่านเจ้า Chordza

25 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ตะวา มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด ตะวา มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดกีต้าร์ ตะวา มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดเพลง ตะวา มินตรา น่านเจ้า | เพลง ตะวา มินตรา น่านเจ้า | เนื้อเพลง ตะวา มินตรา น่านเจ้า | Chord ตะวา มินตรา น่านเจ้า
คอร์ด เนื้อเพลง ตะวา มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลาสาวแม่กลอง พนม นพพร Chordza

คอร์ด ลาสาวแม่กลอง พนม นพพร | คอร์ดกีต้าร์ ลาสาวแม่กลอง พนม นพพร | คอร์ดเพลง ลาสาวแม่กลอง พนม นพพร | เพลง ลาสาวแม่กลอง พนม นพพร | เนื้อเพลง ลาสาวแม่กลอง พนม นพพร | Chord ลาสาวแม่กลอง พนม นพพร
คอร์ด เนื้อเพลง ลาสาวแม่กลอง พนม นพพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ต้องฮักให้สุดใจ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ Chordza

คอร์ด ต้องฮักให้สุดใจ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ | คอร์ดกีต้าร์ ต้องฮักให้สุดใจ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ | คอร์ดเพลง ต้องฮักให้สุดใจ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ | เพลง ต้องฮักให้สุดใจ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ | เนื้อเพลง ต้องฮักให้สุดใจ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ | Chord ต้องฮักให้สุดใจ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์
คอร์ด เนื้อเพลง ต้องฮักให้สุดใจ ป๊อปปี้ ปรัชญาลักษณ์ โชติวุฑฒินันท์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สายไปไหม บี้ The Star Chordza

คอร์ด สายไปไหม บี้ The Star | คอร์ดกีต้าร์ สายไปไหม บี้ The Star | คอร์ดเพลง สายไปไหม บี้ The Star | เพลง สายไปไหม บี้ The Star | เนื้อเพลง สายไปไหม บี้ The Star | Chord สายไปไหม บี้ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง สายไปไหม บี้ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝันนั้นเป็นจริง นรินทร ณ บางช้าง Chordza

คอร์ด ฝันนั้นเป็นจริง นรินทร ณ บางช้าง | คอร์ดกีต้าร์ ฝันนั้นเป็นจริง นรินทร ณ บางช้าง | คอร์ดเพลง ฝันนั้นเป็นจริง นรินทร ณ บางช้าง | เพลง ฝันนั้นเป็นจริง นรินทร ณ บางช้าง | เนื้อเพลง ฝันนั้นเป็นจริง นรินทร ณ บางช้าง | Chord ฝันนั้นเป็นจริง นรินทร ณ บางช้าง
คอร์ด เนื้อเพลง ฝันนั้นเป็นจริง นรินทร ณ บางช้าง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม Chordza

คอร์ด คุณนายโรงแรม ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม | คอร์ดกีต้าร์ คุณนายโรงแรม ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม | คอร์ดเพลง คุณนายโรงแรม ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม | เพลง คุณนายโรงแรม ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม | เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม | Chord คุณนายโรงแรม ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง คุณนายโรงแรม ทรงกรด ฌามา อาร์ สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายดี ๆ ยังมีอีกมั้ย ดาหลา พาราฮัท Chordza

คอร์ด ผู้ชายดี ๆ ยังมีอีกมั้ย ดาหลา พาราฮัท | คอร์ดกีต้าร์ ผู้ชายดี ๆ ยังมีอีกมั้ย ดาหลา พาราฮัท | คอร์ดเพลง ผู้ชายดี ๆ ยังมีอีกมั้ย ดาหลา พาราฮัท | เพลง ผู้ชายดี ๆ ยังมีอีกมั้ย ดาหลา พาราฮัท | เนื้อเพลง ผู้ชายดี ๆ ยังมีอีกมั้ย ดาหลา พาราฮัท | Chord ผู้ชายดี ๆ ยังมีอีกมั้ย ดาหลา พาราฮัท
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายดี ๆ ยังมีอีกมั้ย ดาหลา พาราฮัท Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฆ่าให้ตายน้องกะฮัก ดาว ชลิตา Chordza

คอร์ด ฆ่าให้ตายน้องกะฮัก ดาว ชลิตา | คอร์ดกีต้าร์ ฆ่าให้ตายน้องกะฮัก ดาว ชลิตา | คอร์ดเพลง ฆ่าให้ตายน้องกะฮัก ดาว ชลิตา | เพลง ฆ่าให้ตายน้องกะฮัก ดาว ชลิตา | เนื้อเพลง ฆ่าให้ตายน้องกะฮัก ดาว ชลิตา | Chord ฆ่าให้ตายน้องกะฮัก ดาว ชลิตา
คอร์ด เนื้อเพลง ฆ่าให้ตายน้องกะฮัก ดาว ชลิตา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักปลอมไม่หวังแต่ง กุ้ง จุฑาภรณ์ ช่างวาด Chordza

คอร์ด รักปลอมไม่หวังแต่ง กุ้ง จุฑาภรณ์ ช่างวาด | คอร์ดกีต้าร์ รักปลอมไม่หวังแต่ง กุ้ง จุฑาภรณ์ ช่างวาด | คอร์ดเพลง รักปลอมไม่หวังแต่ง กุ้ง จุฑาภรณ์ ช่างวาด | เพลง รักปลอมไม่หวังแต่ง กุ้ง จุฑาภรณ์ ช่างวาด | เนื้อเพลง รักปลอมไม่หวังแต่ง กุ้ง จุฑาภรณ์ ช่างวาด | Chord รักปลอมไม่หวังแต่ง กุ้ง จุฑาภรณ์ ช่างวาด
คอร์ด เนื้อเพลง รักปลอมไม่หวังแต่ง กุ้ง จุฑาภรณ์ ช่างวาด Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เคมี Vega Chordza

คอร์ด เคมี Vega | คอร์ดกีต้าร์ เคมี Vega | คอร์ดเพลง เคมี Vega | เพลง เคมี Vega | เนื้อเพลง เคมี Vega | Chord เคมี Vega
คอร์ด เนื้อเพลง เคมี Vega Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากกอด Sun Dog Chordza

คอร์ด อยากกอด Sun Dog | คอร์ดกีต้าร์ อยากกอด Sun Dog | คอร์ดเพลง อยากกอด Sun Dog | เพลง อยากกอด Sun Dog | เนื้อเพลง อยากกอด Sun Dog | Chord อยากกอด Sun Dog
คอร์ด เนื้อเพลง อยากกอด Sun Dog Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าให้ฉันคิด Room 39 Chordza

คอร์ด อย่าให้ฉันคิด Room 39 | คอร์ดกีต้าร์ อย่าให้ฉันคิด Room 39 | คอร์ดเพลง อย่าให้ฉันคิด Room 39 | เพลง อย่าให้ฉันคิด Room 39 | เนื้อเพลง อย่าให้ฉันคิด Room 39 | Chord อย่าให้ฉันคิด Room 39
คอร์ด เนื้อเพลง อย่าให้ฉันคิด Room 39 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Right to the end Ray Charles Chordza

คอร์ด Right to the end Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Right to the end Ray Charles | คอร์ดเพลง Right to the end Ray Charles | เพลง Right to the end Ray Charles | เนื้อเพลง Right to the end Ray Charles | Chord Right to the end Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Right to the end Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rich Man Ray Charles Chordza

คอร์ด Rich Man Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Rich Man Ray Charles | คอร์ดเพลง Rich Man Ray Charles | เพลง Rich Man Ray Charles | เนื้อเพลง Rich Man Ray Charles | Chord Rich Man Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Rich Man Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Relations Ray Charles Chordza

คอร์ด Relations Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Relations Ray Charles | คอร์ดเพลง Relations Ray Charles | เพลง Relations Ray Charles | เนื้อเพลง Relations Ray Charles | Chord Relations Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Relations Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Perhaps Together Ray Charles Chordza

คอร์ด Perhaps Together Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Perhaps Together Ray Charles | คอร์ดเพลง Perhaps Together Ray Charles | เพลง Perhaps Together Ray Charles | เนื้อเพลง Perhaps Together Ray Charles | Chord Perhaps Together Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Perhaps Together Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Heart Ray Charles Chordza

คอร์ด My Heart Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ My Heart Ray Charles | คอร์ดเพลง My Heart Ray Charles | เพลง My Heart Ray Charles | เนื้อเพลง My Heart Ray Charles | Chord My Heart Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง My Heart Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mess Around Ray Charles Chordza

คอร์ด Mess Around Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Mess Around Ray Charles | คอร์ดเพลง Mess Around Ray Charles | เพลง Mess Around Ray Charles | เนื้อเพลง Mess Around Ray Charles | Chord Mess Around Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Mess Around Ray Charles Chordza

24 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me Or Leave Me Ray Charles Chordza

คอร์ด Love Me Or Leave Me Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Love Me Or Leave Me Ray Charles | คอร์ดเพลง Love Me Or Leave Me Ray Charles | เพลง Love Me Or Leave Me Ray Charles | เนื้อเพลง Love Me Or Leave Me Ray Charles | Chord Love Me Or Leave Me Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Love Me Or Leave Me Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Loose Ray Charles Chordza

คอร์ด Loose Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Loose Ray Charles | คอร์ดเพลง Loose Ray Charles | เพลง Loose Ray Charles | เนื้อเพลง Loose Ray Charles | Chord Loose Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Loose Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lavender Ray Charles Chordza

คอร์ด Lavender Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Lavender Ray Charles | คอร์ดเพลง Lavender Ray Charles | เพลง Lavender Ray Charles | เนื้อเพลง Lavender Ray Charles | Chord Lavender Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Lavender Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I'm Crying Ray Charles Chordza

คอร์ด I'm Crying Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ I'm Crying Ray Charles | คอร์ดเพลง I'm Crying Ray Charles | เพลง I'm Crying Ray Charles | เนื้อเพลง I'm Crying Ray Charles | Chord I'm Crying Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง I'm Crying Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Love Everybody Ray Charles Chordza

คอร์ด I Love Everybody Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ I Love Everybody Ray Charles | คอร์ดเพลง I Love Everybody Ray Charles | เพลง I Love Everybody Ray Charles | เนื้อเพลง I Love Everybody Ray Charles | Chord I Love Everybody Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง I Love Everybody Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Got A Woman Ray Charles Chordza

คอร์ด I Got A Woman Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ I Got A Woman Ray Charles | คอร์ดเพลง I Got A Woman Ray Charles | เพลง I Got A Woman Ray Charles | เนื้อเพลง I Got A Woman Ray Charles | Chord I Got A Woman Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง I Got A Woman Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Can't Stop Loving You Ray Charles Chordza

คอร์ด I Can't Stop Loving You Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ I Can't Stop Loving You Ray Charles | คอร์ดเพลง I Can't Stop Loving You Ray Charles | เพลง I Can't Stop Loving You Ray Charles | เนื้อเพลง I Can't Stop Loving You Ray Charles | Chord I Can't Stop Loving You Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง I Can't Stop Loving You Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Friendly Ray Charles Chordza

คอร์ด Friendly Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Friendly Ray Charles | คอร์ดเพลง Friendly Ray Charles | เพลง Friendly Ray Charles | เนื้อเพลง Friendly Ray Charles | Chord Friendly Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Friendly Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fantastic Things Ray Charles Chordza

คอร์ด Fantastic Things Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Fantastic Things Ray Charles | คอร์ดเพลง Fantastic Things Ray Charles | เพลง Fantastic Things Ray Charles | เนื้อเพลง Fantastic Things Ray Charles | Chord Fantastic Things Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Fantastic Things Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Eleanor Rigby Ray Charles Chordza

คอร์ด Eleanor Rigby Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Eleanor Rigby Ray Charles | คอร์ดเพลง Eleanor Rigby Ray Charles | เพลง Eleanor Rigby Ray Charles | เนื้อเพลง Eleanor Rigby Ray Charles | Chord Eleanor Rigby Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Eleanor Rigby Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dreamers Ray Charles Chordza

คอร์ด Dreamers Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Dreamers Ray Charles | คอร์ดเพลง Dreamers Ray Charles | เพลง Dreamers Ray Charles | เนื้อเพลง Dreamers Ray Charles | Chord Dreamers Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Dreamers Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Day After Day Ray Charles Chordza

คอร์ด Day After Day Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Day After Day Ray Charles | คอร์ดเพลง Day After Day Ray Charles | เพลง Day After Day Ray Charles | เนื้อเพลง Day After Day Ray Charles | Chord Day After Day Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Day After Day Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่คิดถึงเลย Nap A Lean Chordza

คอร์ด ไม่คิดถึงเลย Nap A Lean | คอร์ดกีต้าร์ ไม่คิดถึงเลย Nap A Lean | คอร์ดเพลง ไม่คิดถึงเลย Nap A Lean | เพลง ไม่คิดถึงเลย Nap A Lean | เนื้อเพลง ไม่คิดถึงเลย Nap A Lean | Chord ไม่คิดถึงเลย Nap A Lean
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่คิดถึงเลย Nap A Lean Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เกินมา 1 My Mommam Chordza

คอร์ด เกินมา 1 My Mommam | คอร์ดกีต้าร์ เกินมา 1 My Mommam | คอร์ดเพลง เกินมา 1 My Mommam | เพลง เกินมา 1 My Mommam | เนื้อเพลง เกินมา 1 My Mommam | Chord เกินมา 1 My Mommam
คอร์ด เนื้อเพลง เกินมา 1 My Mommam Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความคิดถึงทะลุสายฝน Mushroom Hunter Feat.Hugo Chordza

คอร์ด ความคิดถึงทะลุสายฝน Mushroom Hunter Feat.Hugo | คอร์ดกีต้าร์ ความคิดถึงทะลุสายฝน Mushroom Hunter Feat.Hugo | คอร์ดเพลง ความคิดถึงทะลุสายฝน Mushroom Hunter Feat.Hugo | เพลง ความคิดถึงทะลุสายฝน Mushroom Hunter Feat.Hugo | เนื้อเพลง ความคิดถึงทะลุสายฝน Mushroom Hunter Feat.Hugo | Chord ความคิดถึงทะลุสายฝน Mushroom Hunter Feat.Hugo
คอร์ด เนื้อเพลง ความคิดถึงทะลุสายฝน Mushroom Hunter Feat.Hugo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง In The End Eric Benet Chordza

คอร์ด In The End Eric Benet | คอร์ดกีต้าร์ In The End Eric Benet | คอร์ดเพลง In The End Eric Benet | เพลง In The End Eric Benet | เนื้อเพลง In The End Eric Benet | Chord In The End Eric Benet
คอร์ด เนื้อเพลง In The End Eric Benet Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Action Butterfly Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Action Butterfly Chordza
คอร์ด Action Butterfly | คอร์ดกีต้าร์ Action Butterfly | คอร์ดเพลง Action Butterfly | เพลง Action Butterfly | เนื้อเพลง Action Butterfly | Chord Action Butterfly

คอร์ด เนื้อเพลง สักคนสักที Weekend Rocker Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สักคนสักที Weekend Rocker Chordza

23 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ลำพัง Soul After Six Chordza

คอร์ด ลำพัง Soul After Six | คอร์ดกีต้าร์ ลำพัง Soul After Six | คอร์ดเพลง ลำพัง Soul After Six | เพลง ลำพัง Soul After Six | เนื้อเพลง ลำพัง Soul After Six | Chord ลำพัง Soul After Six
คอร์ด เนื้อเพลง ลำพัง Soul After Six Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุมาน Room 3.50 Feat.ปราง ปรางทิพย์ ,หนุ่ม หนุมาน Chordza

คอร์ด หนุมาน Room 3.50 Feat.ปราง ปรางทิพย์ ,หนุ่ม หนุมาน | คอร์ดกีต้าร์ หนุมาน Room 3.50 Feat.ปราง ปรางทิพย์ ,หนุ่ม หนุมาน | คอร์ดเพลง หนุมาน Room 3.50 Feat.ปราง ปรางทิพย์ ,หนุ่ม หนุมาน | เพลง หนุมาน Room 3.50 Feat.ปราง ปรางทิพย์ ,หนุ่ม หนุมาน | เนื้อเพลง หนุมาน Room 3.50 Feat.ปราง ปรางทิพย์ ,หนุ่ม หนุมาน | Chord หนุมาน Room 3.50 Feat.ปราง ปรางทิพย์ ,หนุ่ม หนุมาน
คอร์ด เนื้อเพลง หนุมาน Room 3.50 Feat.ปราง ปรางทิพย์ ,หนุ่ม หนุมาน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Crying Time Ray Charles Chordza

คอร์ด Crying Time Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Crying Time Ray Charles | คอร์ดเพลง Crying Time Ray Charles | เพลง Crying Time Ray Charles | เนื้อเพลง Crying Time Ray Charles | Chord Crying Time Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Crying Time Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Born To Lose Ray Charles Chordza

คอร์ด Born To Lose Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Born To Lose Ray Charles | คอร์ดเพลง Born To Lose Ray Charles | เพลง Born To Lose Ray Charles | เนื้อเพลง Born To Lose Ray Charles | Chord Born To Lose Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Born To Lose Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Sonanta Ray Charles Chordza

คอร์ด Beautiful Sonanta Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ Beautiful Sonanta Ray Charles | คอร์ดเพลง Beautiful Sonanta Ray Charles | เพลง Beautiful Sonanta Ray Charles | เนื้อเพลง Beautiful Sonanta Ray Charles | Chord Beautiful Sonanta Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Sonanta Ray Charles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Till The End Of Time Perry Como Chordza

คอร์ด Till The End Of Time Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Till The End Of Time Perry Como | คอร์ดเพลง Till The End Of Time Perry Como | เพลง Till The End Of Time Perry Como | เนื้อเพลง Till The End Of Time Perry Como | Chord Till The End Of Time Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Till The End Of Time Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Summer's Gone Perry Como Chordza

คอร์ด The Summer's Gone Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ The Summer's Gone Perry Como | คอร์ดเพลง The Summer's Gone Perry Como | เพลง The Summer's Gone Perry Como | เนื้อเพลง The Summer's Gone Perry Como | Chord The Summer's Gone Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง The Summer's Gone Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Cadillac Perry Como Chordza

คอร์ด The Cadillac Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ The Cadillac Perry Como | คอร์ดเพลง The Cadillac Perry Como | เพลง The Cadillac Perry Como | เนื้อเพลง The Cadillac Perry Como | Chord The Cadillac Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง The Cadillac Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง So long Perry Como Chordza

คอร์ด So long Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ So long Perry Como | คอร์ดเพลง So long Perry Como | เพลง So long Perry Como | เนื้อเพลง So long Perry Como | Chord So long Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง So long Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Round And Round Perry Como Chordza

คอร์ด Round And Round Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Round And Round Perry Como | คอร์ดเพลง Round And Round Perry Como | เพลง Round And Round Perry Como | เนื้อเพลง Round And Round Perry Como | Chord Round And Round Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Round And Round Perry Como Chordza

22 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Ring Ring Goes The Bell Perry Como Chordza

คอร์ด Ring Ring Goes The Bell Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Ring Ring Goes The Bell Perry Como | คอร์ดเพลง Ring Ring Goes The Bell Perry Como | เพลง Ring Ring Goes The Bell Perry Como | เนื้อเพลง Ring Ring Goes The Bell Perry Como | Chord Ring Ring Goes The Bell Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Ring Ring Goes The Bell Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Prisoner Of Love Perry Como Chordza

คอร์ด Prisoner Of Love Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Prisoner Of Love Perry Como | คอร์ดเพลง Prisoner Of Love Perry Como | เพลง Prisoner Of Love Perry Como | เนื้อเพลง Prisoner Of Love Perry Como | Chord Prisoner Of Love Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Prisoner Of Love Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Papa Loves Mambo Perry Como Chordza

คอร์ด Papa Loves Mambo Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Papa Loves Mambo Perry Como | คอร์ดเพลง Papa Loves Mambo Perry Como | เพลง Papa Loves Mambo Perry Como | เนื้อเพลง Papa Loves Mambo Perry Como | Chord Papa Loves Mambo Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Papa Loves Mambo Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง love Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง love Perry Como Chordzaคอร์ด love Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ love Perry Como | คอร์ดเพลง love Perry Como | เพลง love Perry Como | เนื้อเพลง love Perry Como | Chord love Perry Como 

คอร์ด เนื้อเพลง Love Behind The Tears Perry Como Chordza

คอร์ด Love Behind The Tears Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Love Behind The Tears Perry Como | คอร์ดเพลง Love Behind The Tears Perry Como | เพลง Love Behind The Tears Perry Como | เนื้อเพลง Love Behind The Tears Perry Como | Chord Love Behind The Tears Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Love Behind The Tears Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Long Distance Perry Como Chordza

คอร์ด Long Distance Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Long Distance Perry Como | คอร์ดเพลง Long Distance Perry Como | เพลง Long Distance Perry Como | เนื้อเพลง Long Distance Perry Como | Chord Long Distance Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Long Distance Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lay down Perry Como Chordza

คอร์ด Lay down Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Lay down Perry Como | คอร์ดเพลง Lay down Perry Como | เพลง Lay down Perry Como | เนื้อเพลง Lay down Perry Como | Chord Lay down Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Lay down Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง He's the guy I love Perry Como Chordza

คอร์ด He's the guy I love Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ He's the guy I love Perry Como | คอร์ดเพลง He's the guy I love Perry Como | เพลง He's the guy I love Perry Como | เนื้อเพลง He's the guy I love Perry Como | Chord He's the guy I love Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง He's the guy I love Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dreams And Memories Perry Como Chordza

คอร์ด Dreams And Memories Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Dreams And Memories Perry Como | คอร์ดเพลง Dreams And Memories Perry Como | เพลง Dreams And Memories Perry Como | เนื้อเพลง Dreams And Memories Perry Como | Chord Dreams And Memories Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Dreams And Memories Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Let The Stars Get In Your Eyes Perry Como Chordza

คอร์ด Don't Let The Stars Get In Your Eyes Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Don't Let The Stars Get In Your Eyes Perry Como | คอร์ดเพลง Don't Let The Stars Get In Your Eyes Perry Como | เพลง Don't Let The Stars Get In Your Eyes Perry Como | เนื้อเพลง Don't Let The Stars Get In Your Eyes Perry Como | Chord Don't Let The Stars Get In Your Eyes Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Don't Let The Stars Get In Your Eyes Perry Como Chordza

21 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Delaware Perry Como Chordza

คอร์ด Delaware Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Delaware Perry Como | คอร์ดเพลง Delaware Perry Como | เพลง Delaware Perry Como | เนื้อเพลง Delaware Perry Como | Chord Delaware Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Delaware Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Caterina Perry Como Chordza

คอร์ด Caterina Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Caterina Perry Como | คอร์ดเพลง Caterina Perry Como | เพลง Caterina Perry Como | เนื้อเพลง Caterina Perry Como | Chord Caterina Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Caterina Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอบคุณที่เป็นเธอ July Puzzle Feat.ศิรศักดิ์ - Sbyderman Chordza

คอร์ด ขอบคุณที่เป็นเธอ July Puzzle Feat.ศิรศักดิ์ - Sbyderman | คอร์ดกีต้าร์ ขอบคุณที่เป็นเธอ July Puzzle Feat.ศิรศักดิ์ - Sbyderman | คอร์ดเพลง ขอบคุณที่เป็นเธอ July Puzzle Feat.ศิรศักดิ์ - Sbyderman | เพลง ขอบคุณที่เป็นเธอ July Puzzle Feat.ศิรศักดิ์ - Sbyderman | เนื้อเพลง ขอบคุณที่เป็นเธอ July Puzzle Feat.ศิรศักดิ์ - Sbyderman | Chord ขอบคุณที่เป็นเธอ July Puzzle Feat.ศิรศักดิ์ - Sbyderman
คอร์ด เนื้อเพลง ขอบคุณที่เป็นเธอ July Puzzle Feat.ศิรศักดิ์ - Sbyderman Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ผิดหรอกเธอ 7 Days Crazy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ผิดหรอกเธอ 7 Days Crazy Chordza
คอร์ด ไม่ผิดหรอกเธอ 7 Days Crazy | เนื้อเพลง ไม่ผิดหรอกเธอ 7 Days Crazy | Chord ไม่ผิดหรอกเธอ 7 Days Crazy

คอร์ด เนื้อเพลง เกลียดแฟนเก่าเธอ เอฟ วรัญญู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เกลียดแฟนเก่าเธอ เอฟ วรัญญู Chordza
คอร์ด เกลียดแฟนเก่าเธอ เอฟ วรัญญู | คอร์ดกีต้าร์ เกลียดแฟนเก่าเธอ เอฟ วรัญญู | คอร์ดเพลง เกลียดแฟนเก่าเธอ เอฟ วรัญญู

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงพี่ไหม ศรคีรี ศรีประจวบ Chordza

คอร์ด คิดถึงพี่ไหม ศรคีรี ศรีประจวบ | คอร์ดกีต้าร์ คิดถึงพี่ไหม ศรคีรี ศรีประจวบ | คอร์ดเพลง คิดถึงพี่ไหม ศรคีรี ศรีประจวบ | เพลง คิดถึงพี่ไหม ศรคีรี ศรีประจวบ | เนื้อเพลง คิดถึงพี่ไหม ศรคีรี ศรีประจวบ | Chord คิดถึงพี่ไหม ศรคีรี ศรีประจวบ
คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงพี่ไหม ศรคีรี ศรีประจวบ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดกีต้าร์ กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | คอร์ดเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | เพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | เนื้อเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ | Chord กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์
คอร์ด เนื้อเพลง กำพร้าคนจริงใจ วิด ไฮเปอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | คอร์ดกีต้าร์ กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | คอร์ดเพลง กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เพลง กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
คอร์ด เนื้อเพลง กว่าจะรู้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โลกของฉัน นิก รณวีร์ The Star Chordza

คอร์ด โลกของฉัน นิก รณวีร์ The Star | คอร์ดกีต้าร์ โลกของฉัน นิก รณวีร์ The Star | คอร์ดเพลง โลกของฉัน นิก รณวีร์ The Star | เพลง โลกของฉัน นิก รณวีร์ The Star | เนื้อเพลง โลกของฉัน นิก รณวีร์ The Star | Chord โลกของฉัน นิก รณวีร์ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง โลกของฉัน นิก รณวีร์ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวประหลาด นิก รณวีร์ The Star Chordza

คอร์ด ตัวประหลาด นิก รณวีร์ The Star | คอร์ดกีต้าร์ ตัวประหลาด นิก รณวีร์ The Star | คอร์ดเพลง ตัวประหลาด นิก รณวีร์ The Star | เพลง ตัวประหลาด นิก รณวีร์ The Star | เนื้อเพลง ตัวประหลาด นิก รณวีร์ The Star | Chord ตัวประหลาด นิก รณวีร์ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง ตัวประหลาด นิก รณวีร์ The Star Chordza

20 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คำสัญญา นิก รณวีร์ The Star Chordza

คอร์ด คำสัญญา นิก รณวีร์ The Star | คอร์ดกีต้าร์ คำสัญญา นิก รณวีร์ The Star | คอร์ดเพลง คำสัญญา นิก รณวีร์ The Star | เพลง คำสัญญา นิก รณวีร์ The Star | เนื้อเพลง คำสัญญา นิก รณวีร์ The Star | Chord คำสัญญา นิก รณวีร์ The Star
คอร์ด เนื้อเพลง คำสัญญา นิก รณวีร์ The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เวิลด์ คาราบาว Chordza

คอร์ด เวิลด์ คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ เวิลด์ คาราบาว | คอร์ดเพลง เวิลด์ คาราบาว | เพลง เวิลด์ คาราบาว | เนื้อเพลง เวิลด์ คาราบาว | Chord เวิลด์ คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง เวิลด์ คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พายุอารมณ์ Zeal Chordza

คอร์ด พายุอารมณ์ Zeal | คอร์ดกีต้าร์ พายุอารมณ์ Zeal | คอร์ดเพลง พายุอารมณ์ Zeal | เพลง พายุอารมณ์ Zeal | เนื้อเพลง พายุอารมณ์ Zeal | Chord พายุอารมณ์ Zeal
คอร์ด เนื้อเพลง พายุอารมณ์ Zeal Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Jackie Wilson Perry Como Chordza

คอร์ด Jackie Wilson Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Jackie Wilson Perry Como | คอร์ดเพลง Jackie Wilson Perry Como 
คอร์ด เนื้อเพลง Jackie Wilson Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Because Perry Como Chordza

คอร์ด Because Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ Because Perry Como | คอร์ดเพลง Because Perry Como | เพลง Because Perry Como | เนื้อเพลง Because Perry Como | Chord Because Perry Como
คอร์ด เนื้อเพลง Because Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All Day Long Perry Como Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All Day Long Perry Como Chordzaคอร์ด All Day Long Perry Como | คอร์ดกีต้าร์ All Day Long Perry Como | คอร์ดเพลง All Day Long Perry Como 

คอร์ด เนื้อเพลง You Are My Destiny Paul Anka Chordza

คอร์ด You Are My Destiny Paul Anka | คอร์ดกีต้าร์ You Are My Destiny Paul Anka | คอร์ดเพลง You Are My Destiny Paul Anka | เพลง You Are My Destiny Paul Anka | เนื้อเพลง You Are My Destiny Paul Anka | Chord You Are My Destiny Paul Anka
คอร์ด เนื้อเพลง You Are My Destiny Paul Anka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Longest Day Paul Anka Chordza

คอร์ด Longest Day Paul Anka | คอร์ดกีต้าร์ Longest Day Paul Anka | คอร์ดเพลง Longest Day Paul Anka | เพลง Longest Day Paul Anka | เนื้อเพลง Longest Day Paul Anka | Chord Longest Day Paul Anka
คอร์ด เนื้อเพลง Longest Day Paul Anka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dance On Little Girl Paul Anka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dance On Little Girl Paul Anka Chordza
คอร์ด Dance On Little Girl Paul Anka | คอร์ดกีต้าร์ Dance On Little Girl Paul Anka | คอร์ดเพลง Dance On Little Girl Paul Anka 

คอร์ด เนื้อเพลง ลำยอง Buddha Bless Chordza

คอร์ด ลำยอง Buddha Bless | คอร์ดกีต้าร์ ลำยอง Buddha Bless | คอร์ดเพลง ลำยอง Buddha Bless | เพลง ลำยอง Buddha Bless | เนื้อเพลง ลำยอง Buddha Bless | Chord ลำยอง Buddha Bless
คอร์ด เนื้อเพลง ลำยอง Buddha Bless Chordza

19 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ค้นพบ BaroqueSway Chordza

คอร์ด ค้นพบ BaroqueSway | คอร์ดกีต้าร์ ค้นพบ BaroqueSway | คอร์ดเพลง ค้นพบ BaroqueSway | เพลง ค้นพบ BaroqueSway | เนื้อเพลง ค้นพบ BaroqueSway | Chord ค้นพบ BaroqueSway
คอร์ด เนื้อเพลง ค้นพบ BaroqueSway Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาบาน โดม ปกรณ์ ลัม Chordza

คอร์ด สาบาน โดม ปกรณ์ ลัม | คอร์ดกีต้าร์ สาบาน โดม ปกรณ์ ลัม | คอร์ดเพลง สาบาน โดม ปกรณ์ ลัม | เพลง สาบาน โดม ปกรณ์ ลัม | เนื้อเพลง สาบาน โดม ปกรณ์ ลัม | Chord สาบาน โดม ปกรณ์ ลัม
คอร์ด เนื้อเพลง สาบาน โดม ปกรณ์ ลัม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ห่าง เต็งหนึ่ง รัชพล Chordza

คอร์ด ห่าง เต็งหนึ่ง รัชพล | คอร์ดกีต้าร์ ห่าง เต็งหนึ่ง รัชพล | คอร์ดเพลง ห่าง เต็งหนึ่ง รัชพล | เพลง ห่าง เต็งหนึ่ง รัชพล | เนื้อเพลง ห่าง เต็งหนึ่ง รัชพล | Chord ห่าง เต็งหนึ่ง รัชพล
คอร์ด เนื้อเพลง ห่าง เต็งหนึ่ง รัชพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Snap อิ้งค์ วรันธร Chordza

คอร์ด Snap อิ้งค์ วรันธร | คอร์ดกีต้าร์ Snap อิ้งค์ วรันธร | คอร์ดเพลง Snap อิ้งค์ วรันธร | เพลง Snap อิ้งค์ วรันธร | เนื้อเพลง Snap อิ้งค์ วรันธร | Chord Snap อิ้งค์ วรันธร
คอร์ด เนื้อเพลง Snap อิ้งค์ วรันธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | คอร์ดกีต้าร์ ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | คอร์ดเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | เพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | เนื้อเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ | Chord ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์
คอร์ด เนื้อเพลง ข้างหลังภาพ หนู มิเตอร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แม่ค้าตาคม ศรคีรี ศรีประจวบ Chordza

คอร์ด แม่ค้าตาคม ศรคีรี ศรีประจวบ | คอร์ดกีต้าร์ แม่ค้าตาคม ศรคีรี ศรีประจวบ | คอร์ดเพลง แม่ค้าตาคม ศรคีรี ศรีประจวบ | เพลง แม่ค้าตาคม ศรคีรี ศรีประจวบ | เนื้อเพลง แม่ค้าตาคม ศรคีรี ศรีประจวบ | Chord แม่ค้าตาคม ศรคีรี ศรีประจวบ
คอร์ด เนื้อเพลง แม่ค้าตาคม ศรคีรี ศรีประจวบ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะเส้นทางเราต่างกัน ศร โลหะรัตน์ Chordza

คอร์ด เพราะเส้นทางเราต่างกัน ศร โลหะรัตน์ | คอร์ดกีต้าร์ เพราะเส้นทางเราต่างกัน ศร โลหะรัตน์ | คอร์ดเพลง เพราะเส้นทางเราต่างกัน ศร โลหะรัตน์ | เพลง เพราะเส้นทางเราต่างกัน ศร โลหะรัตน์ | เนื้อเพลง เพราะเส้นทางเราต่างกัน ศร โลหะรัตน์ | Chord เพราะเส้นทางเราต่างกัน ศร โลหะรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง เพราะเส้นทางเราต่างกัน ศร โลหะรัตน์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมาเห่าเครื่องบิน ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ Chordza

คอร์ด หมาเห่าเครื่องบิน ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | คอร์ดกีต้าร์ หมาเห่าเครื่องบิน ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | คอร์ดเพลง หมาเห่าเครื่องบิน ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | เพลง หมาเห่าเครื่องบิน ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | เนื้อเพลง หมาเห่าเครื่องบิน ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | Chord หมาเห่าเครื่องบิน ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ
คอร์ด เนื้อเพลง หมาเห่าเครื่องบิน ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คู่ทาษ คีรีบูน Chordza

คอร์ด คู่ทาษ คีรีบูน | คอร์ดกีต้าร์ คู่ทาษ คีรีบูน | คอร์ดเพลง คู่ทาษ คีรีบูน | เพลง คู่ทาษ คีรีบูน | เนื้อเพลง คู่ทาษ คีรีบูน | Chord คู่ทาษ คีรีบูน
คอร์ด เนื้อเพลง คู่ทาษ คีรีบูน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอให้เหมือนเดิม คีรีบูน Chordza

คอร์ด ขอให้เหมือนเดิม คีรีบูน | คอร์ดกีต้าร์ ขอให้เหมือนเดิม คีรีบูน | คอร์ดเพลง ขอให้เหมือนเดิม คีรีบูน | เพลง ขอให้เหมือนเดิม คีรีบูน | เนื้อเพลง ขอให้เหมือนเดิม คีรีบูน | Chord ขอให้เหมือนเดิม คีรีบูน
คอร์ด เนื้อเพลง ขอให้เหมือนเดิม คีรีบูน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตึกโป๊ะตึกตึก คาวบอย Chordza

คอร์ด ตึกโป๊ะตึกตึก คาวบอย | คอร์ดกีต้าร์ ตึกโป๊ะตึกตึก คาวบอย | คอร์ดเพลง ตึกโป๊ะตึกตึก คาวบอย | เพลง ตึกโป๊ะตึกตึก คาวบอย | เนื้อเพลง ตึกโป๊ะตึกตึก คาวบอย | Chord ตึกโป๊ะตึกตึก คาวบอย
คอร์ด เนื้อเพลง ตึกโป๊ะตึกตึก คาวบอย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ช้ำรักมหาชัย คัมภีร์ แสงทอง Chordza

คอร์ด ช้ำรักมหาชัย คัมภีร์ แสงทอง | คอร์ดกีต้าร์ ช้ำรักมหาชัย คัมภีร์ แสงทอง | คอร์ดเพลง ช้ำรักมหาชัย คัมภีร์ แสงทอง | เพลง ช้ำรักมหาชัย คัมภีร์ แสงทอง | เนื้อเพลง ช้ำรักมหาชัย คัมภีร์ แสงทอง | Chord ช้ำรักมหาชัย คัมภีร์ แสงทอง
คอร์ด เนื้อเพลง ช้ำรักมหาชัย คัมภีร์ แสงทอง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฝ่ายเดียว กั้ง วรกร The Star Chordza

คอร์ด ฝ่ายเดียว กั้ง วรกร The Star | คอร์ดกีต้าร์ ฝ่ายเดียว กั้ง วรกร The Star | คอร์ดเพลง ฝ่ายเดียว กั้ง วรกร The Star | เพลง ฝ่ายเดียว กั้ง วรกร The Star | เนื้อเพลง ฝ่ายเดียว กั้ง วรกร The Star | Chord ฝ่ายเดียว กั้ง วรกร The Star
คอร์ด เนื้อเพลง ฝ่ายเดียว กั้ง วรกร The Star Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอเก่ง Zommarie Chordza

คอร์ด เธอเก่ง Zommarie | คอร์ดกีต้าร์ เธอเก่ง Zommarie | คอร์ดเพลง เธอเก่ง Zommarie | เพลง เธอเก่ง Zommarie | เนื้อเพลง เธอเก่ง Zommarie | Chord เธอเก่ง Zommarie
คอร์ด เนื้อเพลง เธอเก่ง Zommarie Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ๊าย อาย Y not 7 Chordza

คอร์ด อ๊าย อาย Y not 7 | คอร์ดกีต้าร์ อ๊าย อาย Y not 7 | คอร์ดเพลง อ๊าย อาย Y not 7 | เพลง อ๊าย อาย Y not 7 | เนื้อเพลง อ๊าย อาย Y not 7 | Chord อ๊าย อาย Y not 7
คอร์ด เนื้อเพลง อ๊าย อาย Y not 7 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ในครั้งหนึ่ง The Skipper Chordza

คอร์ด ในครั้งหนึ่ง The Skipper | คอร์ดกีต้าร์ ในครั้งหนึ่ง The Skipper | คอร์ดเพลง ในครั้งหนึ่ง The Skipper | เพลง ในครั้งหนึ่ง The Skipper | เนื้อเพลง ในครั้งหนึ่ง The Skipper | Chord ในครั้งหนึ่ง The Skipper
คอร์ด เนื้อเพลง ในครั้งหนึ่ง The Skipper Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถาม TELEX TELEXS Chordza

คอร์ด ถาม TELEX TELEXS | คอร์ดกีต้าร์ ถาม TELEX TELEXS | คอร์ดเพลง ถาม TELEX TELEXS | เพลง ถาม TELEX TELEXS | เนื้อเพลง ถาม TELEX TELEXS | Chord ถาม TELEX TELEXS
คอร์ด เนื้อเพลง ถาม TELEX TELEXS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พยากรณ์หัวใจ Pastel Season Chordza

คอร์ด พยากรณ์หัวใจ Pastel Season | คอร์ดกีต้าร์ พยากรณ์หัวใจ Pastel Season | คอร์ดเพลง พยากรณ์หัวใจ Pastel Season | เพลง พยากรณ์หัวใจ Pastel Season | เนื้อเพลง พยากรณ์หัวใจ Pastel Season | Chord พยากรณ์หัวใจ Pastel Season
คอร์ด เนื้อเพลง พยากรณ์หัวใจ Pastel Season Chordza

18 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ง่ายๆเลย My Own Summer Chordza

คอร์ด ง่ายๆเลย My Own Summer | คอร์ดกีต้าร์ ง่ายๆเลย My Own Summer | คอร์ดเพลง ง่ายๆเลย My Own Summer | เพลง ง่ายๆเลย My Own Summer | เนื้อเพลง ง่ายๆเลย My Own Summer | Chord ง่ายๆเลย My Own Summer
คอร์ด เนื้อเพลง ง่ายๆเลย My Own Summer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย Moving and Cut Chordza

คอร์ด เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย Moving and Cut | คอร์ดกีต้าร์ เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย Moving and Cut | คอร์ดเพลง เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย Moving and Cut | เพลง เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย Moving and Cut | เนื้อเพลง เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย Moving and Cut | Chord เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย Moving and Cut
คอร์ด เนื้อเพลง เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย Moving and Cut Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความทรงจำถาวร Mattnimare Chordza

คอร์ด ความทรงจำถาวร Mattnimare | คอร์ดกีต้าร์ ความทรงจำถาวร Mattnimare | คอร์ดเพลง ความทรงจำถาวร Mattnimare | เพลง ความทรงจำถาวร Mattnimare | เนื้อเพลง ความทรงจำถาวร Mattnimare | Chord ความทรงจำถาวร Mattnimare
คอร์ด เนื้อเพลง ความทรงจำถาวร Mattnimare Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งเลิศล้ำ ILLSLICK Chordza

คอร์ด สิ่งเลิศล้ำ ILLSLICK | คอร์ดกีต้าร์ สิ่งเลิศล้ำ ILLSLICK | คอร์ดเพลง สิ่งเลิศล้ำ ILLSLICK | เพลง สิ่งเลิศล้ำ ILLSLICK | เนื้อเพลง สิ่งเลิศล้ำ ILLSLICK | Chord สิ่งเลิศล้ำ ILLSLICK
คอร์ด เนื้อเพลง สิ่งเลิศล้ำ ILLSLICK Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้สาว ILLSLICK Chordza

คอร์ด ผู้สาว ILLSLICK | คอร์ดกีต้าร์ ผู้สาว ILLSLICK | คอร์ดเพลง ผู้สาว ILLSLICK | เพลง ผู้สาว ILLSLICK | เนื้อเพลง ผู้สาว ILLSLICK | Chord ผู้สาว ILLSLICK
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้สาว ILLSLICK Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จูบปาก Fellow Fellow Chordza

คอร์ด จูบปาก Fellow Fellow | คอร์ดกีต้าร์ จูบปาก Fellow Fellow | คอร์ดเพลง จูบปาก Fellow Fellow | เพลง จูบปาก Fellow Fellow | เนื้อเพลง จูบปาก Fellow Fellow | Chord จูบปาก Fellow Fellow
คอร์ด เนื้อเพลง จูบปาก Fellow Fellow Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ว่าละ Dm Thaiblood Chordza

คอร์ด ว่าละ Dm Thaiblood | คอร์ดกีต้าร์ ว่าละ Dm Thaiblood | คอร์ดเพลง ว่าละ Dm Thaiblood | เพลง ว่าละ Dm Thaiblood | เนื้อเพลง ว่าละ Dm Thaiblood | Chord ว่าละ Dm Thaiblood
คอร์ด เนื้อเพลง ว่าละ Dm Thaiblood Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จุดหมายก่อนตาย Cookie Cutter Chordza

คอร์ด จุดหมายก่อนตาย Cookie Cutter | คอร์ดกีต้าร์ จุดหมายก่อนตาย Cookie Cutter | คอร์ดเพลง จุดหมายก่อนตาย Cookie Cutter | เพลง จุดหมายก่อนตาย Cookie Cutter | เนื้อเพลง จุดหมายก่อนตาย Cookie Cutter | Chord จุดหมายก่อนตาย Cookie Cutter
คอร์ด เนื้อเพลง จุดหมายก่อนตาย Cookie Cutter Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จ้น จน Buddha Bless Chordza

คอร์ด จ้น จน Buddha Bless | คอร์ดกีต้าร์ จ้น จน Buddha Bless | คอร์ดเพลง จ้น จน Buddha Bless | เพลง จ้น จน Buddha Bless | เนื้อเพลง จ้น จน Buddha Bless | Chord จ้น จน Buddha Bless
คอร์ด เนื้อเพลง จ้น จน Buddha Bless Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยามรัก Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด ยามรัก Bird ธงไชย | คอร์ดกีต้าร์ ยามรัก Bird ธงไชย | คอร์ดเพลง ยามรัก Bird ธงไชย | เพลง ยามรัก Bird ธงไชย | เนื้อเพลง ยามรัก Bird ธงไชย | Chord ยามรัก Bird ธงไชย
คอร์ด เนื้อเพลง ยามรัก Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ท่าฉลอม Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด ท่าฉลอม Bird ธงไชย | คอร์ดกีต้าร์ ท่าฉลอม Bird ธงไชย | คอร์ดเพลง ท่าฉลอม Bird ธงไชย | เพลง ท่าฉลอม Bird ธงไชย | เนื้อเพลง ท่าฉลอม Bird ธงไชย | Chord ท่าฉลอม Bird ธงไชย
คอร์ด เนื้อเพลง ท่าฉลอม Bird ธงไชย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โลกใบเหงาของเราสองคน ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด โลกใบเหงาของเราสองคน ไผ่ พงศธร | คอร์ดกีต้าร์ โลกใบเหงาของเราสองคน ไผ่ พงศธร | คอร์ดเพลง โลกใบเหงาของเราสองคน ไผ่ พงศธร | เพลง โลกใบเหงาของเราสองคน ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง โลกใบเหงาของเราสองคน ไผ่ พงศธร | Chord โลกใบเหงาของเราสองคน ไผ่ พงศธร
คอร์ด เนื้อเพลง โลกใบเหงาของเราสองคน ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โทรมาคิดฮอด ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด โทรมาคิดฮอด ไผ่ พงศธร | คอร์ดกีต้าร์ โทรมาคิดฮอด ไผ่ พงศธร | คอร์ดเพลง โทรมาคิดฮอด ไผ่ พงศธร | เพลง โทรมาคิดฮอด ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง โทรมาคิดฮอด ไผ่ พงศธร | Chord โทรมาคิดฮอด ไผ่ พงศธร
คอร์ด เนื้อเพลง โทรมาคิดฮอด ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร | คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร | คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร | เพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร | Chord เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร
คอร์ด เนื้อเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร Chordza

17 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร | คอร์ดกีต้าร์ อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร | คอร์ดเพลง อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร | เพลง อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร | Chord อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร
คอร์ด เนื้อเพลง อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มอเตอร์ไซค์รับแฟน ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด มอเตอร์ไซค์รับแฟน ไผ่ พงศธร | คอร์ดกีต้าร์ มอเตอร์ไซค์รับแฟน ไผ่ พงศธร | คอร์ดเพลง มอเตอร์ไซค์รับแฟน ไผ่ พงศธร | เพลง มอเตอร์ไซค์รับแฟน ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง มอเตอร์ไซค์รับแฟน ไผ่ พงศธร | Chord มอเตอร์ไซค์รับแฟน ไผ่ พงศธร
คอร์ด เนื้อเพลง มอเตอร์ไซค์รับแฟน ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ติดชาร์ตหัวใจเสมอ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด ติดชาร์ตหัวใจเสมอ ไผ่ พงศธร | คอร์ดกีต้าร์ ติดชาร์ตหัวใจเสมอ ไผ่ พงศธร | คอร์ดเพลง ติดชาร์ตหัวใจเสมอ ไผ่ พงศธร | เพลง ติดชาร์ตหัวใจเสมอ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ติดชาร์ตหัวใจเสมอ ไผ่ พงศธร | Chord ติดชาร์ตหัวใจเสมอ ไผ่ พงศธร
คอร์ด เนื้อเพลง ติดชาร์ตหัวใจเสมอ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความฮัก ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด ความฮัก ไผ่ พงศธร | คอร์ดกีต้าร์ ความฮัก ไผ่ พงศธร | คอร์ดเพลง ความฮัก ไผ่ พงศธร | เพลง ความฮัก ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ความฮัก ไผ่ พงศธร | Chord ความฮัก ไผ่ พงศธร
คอร์ด เนื้อเพลง ความฮัก ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้ลืมยิ่งรัก แอ๊ป ธุวชิต Chordza

คอร์ด ให้ลืมยิ่งรัก แอ๊ป ธุวชิต | คอร์ดกีต้าร์ ให้ลืมยิ่งรัก แอ๊ป ธุวชิต | คอร์ดเพลง ให้ลืมยิ่งรัก แอ๊ป ธุวชิต | เพลง ให้ลืมยิ่งรัก แอ๊ป ธุวชิต | เนื้อเพลง ให้ลืมยิ่งรัก แอ๊ป ธุวชิต | Chord ให้ลืมยิ่งรัก แอ๊ป ธุวชิต
คอร์ด เนื้อเพลง ให้ลืมยิ่งรัก แอ๊ป ธุวชิต Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ Chordza

คอร์ด เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ | คอร์ดกีต้าร์ เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ | คอร์ดเพลง เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ | เพลง เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ | เนื้อเพลง เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ | Chord เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ
คอร์ด เนื้อเพลง เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wedding Dress TaeYang Chordza

คอร์ด Wedding Dress TaeYang | คอร์ดกีต้าร์ Wedding Dress TaeYang | คอร์ดเพลง Wedding Dress TaeYang | เพลง Wedding Dress TaeYang | เนื้อเพลง Wedding Dress TaeYang | Chord Wedding Dress TaeYang
คอร์ด เนื้อเพลง Wedding Dress TaeYang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถามใจ Smile Lies Chordza

คอร์ด ถามใจ Smile Lies | คอร์ดกีต้าร์ ถามใจ Smile Lies | คอร์ดเพลง ถามใจ Smile Lies | เพลง ถามใจ Smile Lies | เนื้อเพลง ถามใจ Smile Lies | Chord ถามใจ Smile Lies
คอร์ด เนื้อเพลง ถามใจ Smile Lies Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวปลอม Potato Chordza

คอร์ด ตัวปลอม Potato | คอร์ดกีต้าร์ ตัวปลอม Potato | คอร์ดเพลง ตัวปลอม Potato | เพลง ตัวปลอม Potato | เนื้อเพลง ตัวปลอม Potato | Chord ตัวปลอม Potato
คอร์ด เนื้อเพลง ตัวปลอม Potato Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Blank Space PostmodernJukebox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Blank Space PostmodernJukebox Chordza
คอร์ด Blank Space PostmodernJukebox | คอร์ดกีต้าร์ Blank Space PostmodernJukebox | คอร์ดเพลง Blank Space PostmodernJukebox  


16 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Happy (Neus Remix) Pharrell Williams Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Happy (Neus Remix) Pharrell Williams Chordza
คอร์ด Happy (Neus Remix) Pharrell Williams | คอร์ดกีต้าร์ Happy (Neus Remix) Pharrell Williams | คอร์ดเพลง Happy (Neus Remix) Pharrell Williams

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวปลอม Lula Chordza

คอร์ด ตัวปลอม Lula | คอร์ดกีต้าร์ ตัวปลอม Lula | คอร์ดเพลง ตัวปลอม Lula | เพลง ตัวปลอม Lula | เนื้อเพลง ตัวปลอม Lula | Chord ตัวปลอม Lula
คอร์ด เนื้อเพลง ตัวปลอม Lula Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ถึงใจ Lastberry Chordza

คอร์ด ไม่ถึงใจ Lastberry | คอร์ดกีต้าร์ ไม่ถึงใจ Lastberry | คอร์ดเพลง ไม่ถึงใจ Lastberry | เพลง ไม่ถึงใจ Lastberry | เนื้อเพลง ไม่ถึงใจ Lastberry | Chord ไม่ถึงใจ Lastberry
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ถึงใจ Lastberry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่ (STAY) JEEBBS Chordza

คอร์ด อยู่ (STAY) JEEBBS | คอร์ดกีต้าร์ อยู่ (STAY) JEEBBS | คอร์ดเพลง อยู่ (STAY) JEEBBS | เพลง อยู่ (STAY) JEEBBS | เนื้อเพลง อยู่ (STAY) JEEBBS | Chord อยู่ (STAY) JEEBBS
คอร์ด เนื้อเพลง อยู่ (STAY) JEEBBS Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอมีฉัน ฉันมีใคร Da Endorphine Chordza

คอร์ด เธอมีฉัน ฉันมีใคร Da Endorphine | คอร์ดกีต้าร์ เธอมีฉัน ฉันมีใคร Da Endorphine | คอร์ดเพลง เธอมีฉัน ฉันมีใคร Da Endorphine | เพลง เธอมีฉัน ฉันมีใคร Da Endorphine | เนื้อเพลง เธอมีฉัน ฉันมีใคร Da Endorphine | Chord เธอมีฉัน ฉันมีใคร Da Endorphine
คอร์ด เนื้อเพลง เธอมีฉัน ฉันมีใคร Da Endorphine Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพราะเธอ... Boom Attaporn Chordza

คอร์ด เพราะเธอ... Boom Attaporn | คอร์ดกีต้าร์ เพราะเธอ... Boom Attaporn | คอร์ดเพลง เพราะเธอ... Boom Attaporn | เพลง เพราะเธอ... Boom Attaporn | เนื้อเพลง เพราะเธอ... Boom Attaporn | Chord เพราะเธอ... Boom Attaporn
คอร์ด เนื้อเพลง เพราะเธอ... Boom Attaporn Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอาแค่ที่เธอพอใจ Black Flower Chordza

คอร์ด เอาแค่ที่เธอพอใจ Black Flower | คอร์ดกีต้าร์ เอาแค่ที่เธอพอใจ Black Flower | คอร์ดเพลง เอาแค่ที่เธอพอใจ Black Flower | เพลง เอาแค่ที่เธอพอใจ Black Flower | เนื้อเพลง เอาแค่ที่เธอพอใจ Black Flower | Chord เอาแค่ที่เธอพอใจ Black Flower
คอร์ด เนื้อเพลง เอาแค่ที่เธอพอใจ Black Flower Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lies Bigbang Chordza

คอร์ด Lies Bigbang | คอร์ดกีต้าร์ Lies Bigbang | คอร์ดเพลง Lies Bigbang | เพลง Lies Bigbang | เนื้อเพลง Lies Bigbang | Chord Lies Bigbang
คอร์ด เนื้อเพลง Lies Bigbang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง HARU HARU Bigbang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง HARU HARU Bigbang Chordza
คอร์ด HARU HARU Bigbang | คอร์ดกีต้าร์ HARU HARU Bigbang | คอร์ดเพลง HARU HARU Bigbang | เพลง HARU HARU Bigbang  

คอร์ด เนื้อเพลง ลินดา ลินดา Big Daddy Chordza

คอร์ด ลินดา ลินดา Big Daddy | คอร์ดกีต้าร์ ลินดา ลินดา Big Daddy | คอร์ดเพลง ลินดา ลินดา Big Daddy | เพลง ลินดา ลินดา Big Daddy | เนื้อเพลง ลินดา ลินดา Big Daddy | Chord ลินดา ลินดา Big Daddy
คอร์ด เนื้อเพลง ลินดา ลินดา Big Daddy Chordza

15 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องโกหก Be Elegance Chordza

คอร์ด เรื่องโกหก Be Elegance | คอร์ดกีต้าร์ เรื่องโกหก Be Elegance | คอร์ดเพลง เรื่องโกหก Be Elegance | เพลง เรื่องโกหก Be Elegance | เนื้อเพลง เรื่องโกหก Be Elegance | Chord เรื่องโกหก Be Elegance
คอร์ด เนื้อเพลง เรื่องโกหก Be Elegance Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดกีต้าร์ นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | คอร์ดเพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | เนื้อเพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ | Chord นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
คอร์ด เนื้อเพลง นะหน้าทอง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขี้เกรงใจ เพชร เจษฎา Chordza

คอร์ด ขี้เกรงใจ เพชร เจษฎา | คอร์ดกีต้าร์ ขี้เกรงใจ เพชร เจษฎา | คอร์ดเพลง ขี้เกรงใจ เพชร เจษฎา | เพลง ขี้เกรงใจ เพชร เจษฎา | เนื้อเพลง ขี้เกรงใจ เพชร เจษฎา | Chord ขี้เกรงใจ เพชร เจษฎา
คอร์ด เนื้อเพลง ขี้เกรงใจ เพชร เจษฎา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ราชสีห์กับหนู เต็น ธีรภัค Feat.สิงโต นำโชค Chordza

คอร์ด ราชสีห์กับหนู เต็น ธีรภัค Feat.สิงโต นำโชค | คอร์ดกีต้าร์ ราชสีห์กับหนู เต็น ธีรภัค Feat.สิงโต นำโชค | คอร์ดเพลง ราชสีห์กับหนู เต็น ธีรภัค Feat.สิงโต นำโชค | เพลง ราชสีห์กับหนู เต็น ธีรภัค Feat.สิงโต นำโชค | เนื้อเพลง ราชสีห์กับหนู เต็น ธีรภัค Feat.สิงโต นำโชค | Chord ราชสีห์กับหนู เต็น ธีรภัค Feat.สิงโต นำโชค
คอร์ด เนื้อเพลง ราชสีห์กับหนู เต็น ธีรภัค Feat.สิงโต นำโชค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่คนเดียวก็ได้ สิบล้อ Chordza

คอร์ด อยู่คนเดียวก็ได้ สิบล้อ | คอร์ดกีต้าร์ อยู่คนเดียวก็ได้ สิบล้อ | คอร์ดเพลง อยู่คนเดียวก็ได้ สิบล้อ | เพลง อยู่คนเดียวก็ได้ สิบล้อ | เนื้อเพลง อยู่คนเดียวก็ได้ สิบล้อ | Chord อยู่คนเดียวก็ได้ สิบล้อ
คอร์ด เนื้อเพลง อยู่คนเดียวก็ได้ สิบล้อ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อีกกี่ครั้ง วง Zoom Chordza

คอร์ด อีกกี่ครั้ง วง Zoom | คอร์ดกีต้าร์ อีกกี่ครั้ง วง Zoom | คอร์ดเพลง อีกกี่ครั้ง วง Zoom | เพลง อีกกี่ครั้ง วง Zoom | เนื้อเพลง อีกกี่ครั้ง วง Zoom | Chord อีกกี่ครั้ง วง Zoom
คอร์ด เนื้อเพลง อีกกี่ครั้ง วง Zoom Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนนี้ ฟลุ๊ค 60 Miles Chordza

คอร์ด คนนี้ ฟลุ๊ค 60 Miles | คอร์ดกีต้าร์ คนนี้ ฟลุ๊ค 60 Miles | คอร์ดเพลง คนนี้ ฟลุ๊ค 60 Miles | เพลง คนนี้ ฟลุ๊ค 60 Miles | เนื้อเพลง คนนี้ ฟลุ๊ค 60 Miles | Chord คนนี้ ฟลุ๊ค 60 Miles
คอร์ด เนื้อเพลง คนนี้ ฟลุ๊ค 60 Miles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ที่เก่าที่ฉันยืน ตั้ม สมประสงค์ Chordza

คอร์ด ที่เก่าที่ฉันยืน ตั้ม สมประสงค์ | คอร์ดกีต้าร์ ที่เก่าที่ฉันยืน ตั้ม สมประสงค์ | คอร์ดเพลง ที่เก่าที่ฉันยืน ตั้ม สมประสงค์ | เพลง ที่เก่าที่ฉันยืน ตั้ม สมประสงค์ | เนื้อเพลง ที่เก่าที่ฉันยืน ตั้ม สมประสงค์ | Chord ที่เก่าที่ฉันยืน ตั้ม สมประสงค์
คอร์ด เนื้อเพลง ที่เก่าที่ฉันยืน ตั้ม สมประสงค์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขาดอากาศ จักรวาล Chordza

คอร์ด ขาดอากาศ จักรวาล | คอร์ดกีต้าร์ ขาดอากาศ จักรวาล | คอร์ดเพลง ขาดอากาศ จักรวาล | เพลง ขาดอากาศ จักรวาล | เนื้อเพลง ขาดอากาศ จักรวาล | Chord ขาดอากาศ จักรวาล
คอร์ด เนื้อเพลง ขาดอากาศ จักรวาล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง DJ Got Us Fallin' In Love Usher Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง DJ Got Us Fallin' In Love Usher Chordza
คอร์ด DJ Got Us Fallin' In Love Usher | คอร์ดกีต้าร์ DJ Got Us Fallin' In Love Usher | คอร์ดเพลง DJ Got Us Fallin' In Love Usher

14 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เป็นไร The Mousses Chordza

คอร์ด ไม่เป็นไร The Mousses | คอร์ดกีต้าร์ ไม่เป็นไร The Mousses | คอร์ดเพลง ไม่เป็นไร The Mousses | เพลง ไม่เป็นไร The Mousses | เนื้อเพลง ไม่เป็นไร The Mousses | Chord ไม่เป็นไร The Mousses
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่เป็นไร The Mousses Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากลืม The Drivers Chordza

คอร์ด ไม่อยากลืม The Drivers | คอร์ดกีต้าร์ ไม่อยากลืม The Drivers | คอร์ดเพลง ไม่อยากลืม The Drivers | เพลง ไม่อยากลืม The Drivers | เนื้อเพลง ไม่อยากลืม The Drivers | Chord ไม่อยากลืม The Drivers
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากลืม The Drivers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Else The 1975 Chordza

คอร์ด Somebody Else The 1975 | คอร์ดกีต้าร์ Somebody Else The 1975 | คอร์ดเพลง Somebody Else The 1975 | เพลง Somebody Else The 1975 | เนื้อเพลง Somebody Else The 1975 | Chord Somebody Else The 1975
คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Else The 1975 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang Chordza

คอร์ด Look Only At Me TaeYang | คอร์ดกีต้าร์ Look Only At Me TaeYang | คอร์ดเพลง Look Only At Me TaeYang | เพลง Look Only At Me TaeYang | เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang | Chord Look Only At Me TaeYang
คอร์ด เนื้อเพลง Look Only At Me TaeYang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Eyes, Nose, Lips TaeYang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Eyes, Nose, Lips TaeYang Chordza
คอร์ด Eyes, Nose, Lips TaeYang | คอร์ดกีต้าร์ Eyes, Nose, Lips TaeYang | คอร์ดเพลง Eyes, Nose, Lips TaeYang 

คอร์ด เนื้อเพลง เลิกแล้วต่อกัน Stamp Chordza

คอร์ด เลิกแล้วต่อกัน Stamp | คอร์ดกีต้าร์ เลิกแล้วต่อกัน Stamp | คอร์ดเพลง เลิกแล้วต่อกัน Stamp | เพลง เลิกแล้วต่อกัน Stamp | เนื้อเพลง เลิกแล้วต่อกัน Stamp | Chord เลิกแล้วต่อกัน Stamp
คอร์ด เนื้อเพลง เลิกแล้วต่อกัน Stamp Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง thinking out loud PostmodernJukebox Chordza

คอร์ด thinking out loud PostmodernJukebox | คอร์ดกีต้าร์ thinking out loud PostmodernJukebox | คอร์ดเพลง thinking out loud PostmodernJukebox | เพลง thinking out loud PostmodernJukebox | เนื้อเพลง thinking out loud PostmodernJukebox | Chord thinking out loud PostmodernJukebox
คอร์ด เนื้อเพลง thinking out loud PostmodernJukebox Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนอื่น Nut Chotiwuth Chordza

คอร์ด คนอื่น Nut Chotiwuth | คอร์ดกีต้าร์ คนอื่น Nut Chotiwuth | คอร์ดเพลง คนอื่น Nut Chotiwuth | เพลง คนอื่น Nut Chotiwuth | เนื้อเพลง คนอื่น Nut Chotiwuth | Chord คนอื่น Nut Chotiwuth
คอร์ด เนื้อเพลง คนอื่น Nut Chotiwuth Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Free Fallin' John Mayer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Free Fallin' John Mayer Chordza
คอร์ด Free Fallin' John Mayer | คอร์ดกีต้าร์ Free Fallin' John Mayer | คอร์ดเพลง Free Fallin' John Mayer | เพลง Free Fallin' John Mayer 

คอร์ด เนื้อเพลง คนสำคัญ De Flamingo Chordza

คอร์ด คนสำคัญ De Flamingo | คอร์ดกีต้าร์ คนสำคัญ De Flamingo | คอร์ดเพลง คนสำคัญ De Flamingo | เพลง คนสำคัญ De Flamingo | เนื้อเพลง คนสำคัญ De Flamingo | Chord คนสำคัญ De Flamingo
คอร์ด เนื้อเพลง คนสำคัญ De Flamingo Chordza

13 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แกล้งโง่ Daman Blues Band Chordza

คอร์ด แกล้งโง่ Daman Blues Band | คอร์ดกีต้าร์ แกล้งโง่ Daman Blues Band | คอร์ดเพลง แกล้งโง่ Daman Blues Band | เพลง แกล้งโง่ Daman Blues Band | เนื้อเพลง แกล้งโง่ Daman Blues Band | Chord แกล้งโง่ Daman Blues Band
คอร์ด เนื้อเพลง แกล้งโง่ Daman Blues Band Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สู้ Boyd Kosiyapong Feat.Room 39 Chordza

คอร์ด สู้ Boyd Kosiyapong Feat.Room 39 | คอร์ดกีต้าร์ สู้ Boyd Kosiyapong Feat.Room 39 | คอร์ดเพลง สู้ Boyd Kosiyapong Feat.Room 39 | เพลง สู้ Boyd Kosiyapong Feat.Room 39 | เนื้อเพลง สู้ Boyd Kosiyapong Feat.Room 39 | Chord สู้ Boyd Kosiyapong Feat.Room 39
คอร์ด เนื้อเพลง สู้ Boyd Kosiyapong Feat.Room 39 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Gotta Feeling Black Eyed Peas Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Gotta Feeling Black Eyed Peas Chordza
คอร์ด I Gotta Feeling Black Eyed Peas | คอร์ดกีต้าร์ I Gotta Feeling Black Eyed Peas | คอร์ดเพลง I Gotta Feeling Black Eyed Peas 

คอร์ด เนื้อเพลง Loser Bigbang Chordza

คอร์ด Loser Bigbang | คอร์ดกีต้าร์ Loser Bigbang | คอร์ดเพลง Loser Bigbang | เพลง Loser Bigbang | เนื้อเพลง Loser Bigbang | Chord Loser Bigbang
คอร์ด เนื้อเพลง Loser Bigbang Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รับรอง AB Normal Chordza

คอร์ด ไม่รับรอง AB Normal | คอร์ดกีต้าร์ ไม่รับรอง AB Normal | คอร์ดเพลง ไม่รับรอง AB Normal | เพลง ไม่รับรอง AB Normal | เนื้อเพลง ไม่รับรอง AB Normal | Chord ไม่รับรอง AB Normal
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่รับรอง AB Normal Chordza

เพลง เนื้อเพลง Work Conor Maynard

เพลง Work Conor Maynard | เนื้อเพลง Work Conor Maynard | เพลงฟัง Work Conor Maynard | เล่นเพลง Work Conor Maynard | เนื้อเพลง Work Conor Maynard | Chord Work Conor Maynard
เพลง เนื้อเพลง Work Conor Maynard

[Chorus - Rihanna:]
Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work!
He see me do me
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
When you ah gon'
Learn, learn, learn, learn, learn
Meh nuh care if him
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting

[Verse 1 - Rihanna:]
Dry!... Me a desert him
No time to have you lurking
Him ah go act like he don't like it
You know I dealt with you the nicest
Nobody touch me you nuh righteous
Nobody text me in a crisis
I believed all of your dreams, adoration
You took my heart and my keys and my patience
You took my heart on my sleeve for decoration
You mistaken my love I brought for you for foundation
All that I wanted from you was to give me
Something that I never had
Something that you've never seen
Something that you've never been!
Mmmmm!
But I wake up and act like nothing's wrong
Just get ready fi...

[Chorus - Rihanna:]
Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work!
He see me do me
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
Nernernernernerner!
When you a gon' learn, learn, learn, learn, learn!
Before the tables turn, turn, turn, turn, turn, turn!

[Verse 2 - Rihanna:]
Beg you something please
Baby don't you leave
Don't leave me stuck here in the streets, uh huh
If I get another chance to
I will never, no never neglect you
I mean who am I to hold your past against you?
I just hope that it gets to you
I hope that you see this through
I hope that you see this true
What can I say?
Please recognize I'm tryin', babe!
I have to

[Chorus - Rihanna:]
Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work!
He see me do me
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
When you ah gon'
Learn, learn, learn, learn, learn
Meh nuh care if him
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting

[Verse 3 - Drake:]
Yeah, okay
You need to get done, done, done, done at work, come over
We just need to slow the motion
Don't give that away to no one
Long distance, I need you
When I see potential I just gotta see it through
If you had a twin, I would still choose you
I don't wanna rush into it, if it's too soon
But I know you need to get done, done, done, done
If you come over
Sorry if I'm way less friendly
I got niggas tryna end me, oh
I spilled all my emotions tonight, I'm sorry
Rollin', rollin', rollin', rollin', rollin'
How many more shots until you're rollin'?
We just need a face to face
You could pick the time and the place
You spent some time away
Now you need to forward and give me all the...

[Chorus - Rihanna & Drake:]
Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work
He see me do me
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
When you ah gon'
Learn, learn, learn, learn, learn
Meh nuh care if him
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting

[Outro - Rihanna:]
Mmmmm, mmmmm
Mmmmm, mmmmm
Work, work, work, work, work, work
Mmmmm, mmmmm
เพลง เนื้อเพลง RUN THIS LIFE D.O.PE

เพลง RUN THIS LIFE D.O.PE | เนื้อเพลง RUN THIS LIFE D.O.PE | เพลงฟัง RUN THIS LIFE D.O.PE | เล่นเพลง RUN THIS LIFE D.O.PE | เนื้อเพลง RUN THIS LIFE D.O.PE | Chord RUN THIS LIFE D.O.PE
เพลง เนื้อเพลง RUN THIS LIFE D.O.PE

เพลง เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่ง D.O.PE

เพลง กาลครั้งหนึ่ง D.O.PE | เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่ง D.O.PE | เพลงฟัง กาลครั้งหนึ่ง D.O.PE | เล่นเพลง กาลครั้งหนึ่ง D.O.PE | เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่ง D.O.PE | Chord กาลครั้งหนึ่ง D.O.PE
เพลง เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่ง D.O.PE

กาลครั้งหนึ่ง ที่เราได้พบกัน
มันช่างอุ่นหัวใจ ที่ได้รู้จักเธอ
จะกี่หมื่นล้านคำ ที่เธอนั้นพูดมา
ฉันเก็บและรับฟัง จะเก็บเอาไว้ ทุกถ้อยคำ

ทุกวันและทุกคืนจากนี้ไปจะไม่มีแค่ฉัน
ฉันเฝ้ารอมาเนิ่นนานเพื่อพบเธอและรักเธอ
จนถึงตอนสุดท้าย

นิทานเรื่องนี้ไม่มีวันจบ เมื่อฉันได้พบเธอ
ทุกอย่างกลับเริ่มใหม่ เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

แม้ต่อไปนี้ไม่เหลือใคร มีเธอฉันรู้ที่จะอยู่
ท่ามกลางพายุที่โหดร้าย
ฉันไม่มีวันต้องกลัวอะไร แค่ฉันมีเธอ..

Yeah yeah Once upon a time
I was loving that girl, The lady of my dreams
She changed my world
It was you and me Baby we could see
ทุกอย่างจะกลับเหมือนเดิม
Eventually Its not the cost
The fact that without you
I would be lost But everyone says that
So where do we start at
Its another degree Where we will be...

นิทานเรื่องนี้ไม่มีวันจบ เมื่อฉันได้พบเธอ
ทุกอย่างกลับเริ่มใหม่ เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง..

แม้ต่อไปนี้ไม่เหลือใคร มีเธอฉันรู้ที่จะอยู่
ท่ามกลางพายุที่โหดร้าย ฉันไม่มีวันต้องกลัวอะไร

นิทานเรื่องนี้ไม่มีวันจบ เมื่อฉันได้พบเธอ
ทุกอย่างกลับเริ่มใหม่ เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

แม้ต่อไปนี้ไม่เหลือใคร มีเธอฉันรู้ที่จะอยู่
ท่ามกลางพายุที่โหดร้าย
ฉันไม่มีวันต้องกลัวอะไร แค่ฉันมีเธอ..
12 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Tears Clean Bandit feat. Louisa Johnson Chordza

คอร์ด Tears Clean Bandit feat. Louisa Johnson | คอร์ดกีต้าร์ Tears Clean Bandit feat. Louisa Johnson | คอร์ดเพลง Tears Clean Bandit feat. Louisa Johnson | เพลง Tears Clean Bandit feat. Louisa Johnson | เนื้อเพลง Tears Clean Bandit feat. Louisa Johnson | Chord Tears Clean Bandit feat. Louisa Johnson
คอร์ด เนื้อเพลง Tears Clean Bandit feat. Louisa Johnson Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Hurt Me DJ Mustard feat. Nicki Minaj And Jeremih Chordza

คอร์ด Don’t Hurt Me DJ Mustard feat. Nicki Minaj And Jeremih | คอร์ดกีต้าร์ Don’t Hurt Me DJ Mustard feat. Nicki Minaj And Jeremih | คอร์ดเพลง Don’t Hurt Me DJ Mustard feat. Nicki Minaj And Jeremih | เพลง Don’t Hurt Me DJ Mustard feat. Nicki Minaj And Jeremih | เนื้อเพลง Don’t Hurt Me DJ Mustard feat. Nicki Minaj And Jeremih | Chord Don’t Hurt Me DJ Mustard feat. Nicki Minaj And Jeremih
คอร์ด เนื้อเพลง Don’t Hurt Me DJ Mustard feat. Nicki Minaj And Jeremih Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP Cooper Chordza

คอร์ด Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP Cooper | คอร์ดกีต้าร์ Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP Cooper | คอร์ดเพลง Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP Cooper | เพลง Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP Cooper | เนื้อเพลง Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP Cooper | Chord Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP Cooper
คอร์ด เนื้อเพลง Perfect Strangers Jonas Blue feat. JP Cooper Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงแต่วันนั้น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ Chordza

คอร์ด เพียงแต่วันนั้น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ | คอร์ดกีต้าร์ เพียงแต่วันนั้น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ | คอร์ดเพลง เพียงแต่วันนั้น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ | เพลง เพียงแต่วันนั้น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ | เนื้อเพลง เพียงแต่วันนั้น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ | Chord เพียงแต่วันนั้น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์
คอร์ด เนื้อเพลง เพียงแต่วันนั้น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ Chordza

11 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เพลงแห่งความคิดถึง ปุ้ย ดวงพร Chordza

คอร์ด เพลงแห่งความคิดถึง ปุ้ย ดวงพร | คอร์ดกีต้าร์ เพลงแห่งความคิดถึง ปุ้ย ดวงพร | คอร์ดเพลง เพลงแห่งความคิดถึง ปุ้ย ดวงพร | เพลง เพลงแห่งความคิดถึง ปุ้ย ดวงพร | เนื้อเพลง เพลงแห่งความคิดถึง ปุ้ย ดวงพร | Chord เพลงแห่งความคิดถึง ปุ้ย ดวงพร
คอร์ด เนื้อเพลง เพลงแห่งความคิดถึง ปุ้ย ดวงพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลาโง่ ธันวา ราศีธนู Chordza

คอร์ด ลาโง่ ธันวา ราศีธนู | คอร์ดกีต้าร์ ลาโง่ ธันวา ราศีธนู | คอร์ดเพลง ลาโง่ ธันวา ราศีธนู | เพลง ลาโง่ ธันวา ราศีธนู | เนื้อเพลง ลาโง่ ธันวา ราศีธนู | Chord ลาโง่ ธันวา ราศีธนู
คอร์ด เนื้อเพลง ลาโง่ ธันวา ราศีธนู Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sorry Vintage Motown Chordza

คอร์ด Sorry Vintage Motown | คอร์ดกีต้าร์ Sorry Vintage Motown | คอร์ดเพลง Sorry Vintage Motown | เพลง Sorry Vintage Motown | เนื้อเพลง Sorry Vintage Motown | Chord Sorry Vintage Motown
คอร์ด เนื้อเพลง Sorry Vintage Motown Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love The Way You Lie (Part 2) RIHANNA Chordza

คอร์ด Love The Way You Lie (Part 2) RIHANNA | คอร์ดกีต้าร์ Love The Way You Lie (Part 2) RIHANNA | คอร์ดเพลง Love The Way You Lie (Part 2) RIHANNA | เพลง Love The Way You Lie (Part 2) RIHANNA | เนื้อเพลง Love The Way You Lie (Part 2) RIHANNA | Chord Love The Way You Lie (Part 2) RIHANNA
คอร์ด เนื้อเพลง Love The Way You Lie (Part 2) RIHANNA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Know You Want Me Pitbull Chordza

คอร์ด I Know You Want Me Pitbull | คอร์ดกีต้าร์ I Know You Want Me Pitbull | คอร์ดเพลง I Know You Want Me Pitbull | เพลง I Know You Want Me Pitbull | เนื้อเพลง I Know You Want Me Pitbull | Chord I Know You Want Me Pitbull
คอร์ด เนื้อเพลง I Know You Want Me Pitbull Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Stop The Party Pitbull Chordza

คอร์ด Don't Stop The Party Pitbull | คอร์ดกีต้าร์ Don't Stop The Party Pitbull | คอร์ดเพลง Don't Stop The Party Pitbull | เพลง Don't Stop The Party Pitbull | เนื้อเพลง Don't Stop The Party Pitbull | Chord Don't Stop The Party Pitbull
คอร์ด เนื้อเพลง Don't Stop The Party Pitbull Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hey Ya OutKast Chordza

คอร์ด Hey Ya OutKast | คอร์ดกีต้าร์ Hey Ya OutKast | คอร์ดเพลง Hey Ya OutKast | เพลง Hey Ya OutKast | เนื้อเพลง Hey Ya OutKast | Chord Hey Ya OutKast
คอร์ด เนื้อเพลง Hey Ya OutKast Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Broken Hearted Women Jessica Jay Chordza

คอร์ด Broken Hearted Women Jessica Jay | คอร์ดกีต้าร์ Broken Hearted Women Jessica Jay | คอร์ดเพลง Broken Hearted Women Jessica Jay | เพลง Broken Hearted Women Jessica Jay | เนื้อเพลง Broken Hearted Women Jessica Jay | Chord Broken Hearted Women Jessica Jay
คอร์ด เนื้อเพลง Broken Hearted Women Jessica Jay Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tired Of Being Sorry Enrique Iglesias Chordza

คอร์ด Tired Of Being Sorry Enrique Iglesias | คอร์ดกีต้าร์ Tired Of Being Sorry Enrique Iglesias | คอร์ดเพลง Tired Of Being Sorry Enrique Iglesias | เพลง Tired Of Being Sorry Enrique Iglesias | เนื้อเพลง Tired Of Being Sorry Enrique Iglesias | Chord Tired Of Being Sorry Enrique Iglesias
คอร์ด เนื้อเพลง Tired Of Being Sorry Enrique Iglesias Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Somebody's Me Enrique Iglesias Chordza

คอร์ด Somebody's Me Enrique Iglesias | คอร์ดกีต้าร์ Somebody's Me Enrique Iglesias | คอร์ดเพลง Somebody's Me Enrique Iglesias | เพลง Somebody's Me Enrique Iglesias | เนื้อเพลง Somebody's Me Enrique Iglesias | Chord Somebody's Me Enrique Iglesias
คอร์ด เนื้อเพลง Somebody's Me Enrique Iglesias Chordza

10 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Do You Know Enrique Iglesias Chordza

คอร์ด Do You Know Enrique Iglesias | คอร์ดกีต้าร์ Do You Know Enrique Iglesias | คอร์ดเพลง Do You Know Enrique Iglesias | เพลง Do You Know Enrique Iglesias | เนื้อเพลง Do You Know Enrique Iglesias | Chord Do You Know Enrique Iglesias
คอร์ด เนื้อเพลง Do You Know Enrique Iglesias Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love The Way You Lie Eminem Feat.RIHANNA Chordza

คอร์ด Love The Way You Lie Eminem Feat.RIHANNA | คอร์ดกีต้าร์ Love The Way You Lie Eminem Feat.RIHANNA | คอร์ดเพลง Love The Way You Lie Eminem Feat.RIHANNA | เพลง Love The Way You Lie Eminem Feat.RIHANNA | เนื้อเพลง Love The Way You Lie Eminem Feat.RIHANNA | Chord Love The Way You Lie Eminem Feat.RIHANNA
คอร์ด เนื้อเพลง Love The Way You Lie Eminem Feat.RIHANNA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เบา เบา BrandNew Sunset Chordza

คอร์ด เบา เบา BrandNew Sunset | คอร์ดกีต้าร์ เบา เบา BrandNew Sunset | คอร์ดเพลง เบา เบา BrandNew Sunset | เพลง เบา เบา BrandNew Sunset | เนื้อเพลง เบา เบา BrandNew Sunset | Chord เบา เบา BrandNew Sunset
คอร์ด เนื้อเพลง เบา เบา BrandNew Sunset Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Where Is The Love Black Eyed Peas Chordza

คอร์ด Where Is The Love Black Eyed Peas | คอร์ดกีต้าร์ Where Is The Love Black Eyed Peas | คอร์ดเพลง Where Is The Love Black Eyed Peas | เพลง Where Is The Love Black Eyed Peas | เนื้อเพลง Where Is The Love Black Eyed Peas | Chord Where Is The Love Black Eyed Peas
คอร์ด เนื้อเพลง Where Is The Love Black Eyed Peas Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใหม่ล่าสุด สิงห์คะนองนา Chordza

คอร์ด ใหม่ล่าสุด สิงห์คะนองนา | คอร์ดกีต้าร์ ใหม่ล่าสุด สิงห์คะนองนา | คอร์ดเพลง ใหม่ล่าสุด สิงห์คะนองนา | เพลง ใหม่ล่าสุด สิงห์คะนองนา | เนื้อเพลง ใหม่ล่าสุด สิงห์คะนองนา | Chord ใหม่ล่าสุด สิงห์คะนองนา
คอร์ด เนื้อเพลง ใหม่ล่าสุด สิงห์คะนองนา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้แค่พี่ชาย สายัณห์ นิรันดร Chordza

คอร์ด รักแท้แค่พี่ชาย สายัณห์ นิรันดร | คอร์ดกีต้าร์ รักแท้แค่พี่ชาย สายัณห์ นิรันดร | คอร์ดเพลง รักแท้แค่พี่ชาย สายัณห์ นิรันดร | เพลง รักแท้แค่พี่ชาย สายัณห์ นิรันดร | เนื้อเพลง รักแท้แค่พี่ชาย สายัณห์ นิรันดร | Chord รักแท้แค่พี่ชาย สายัณห์ นิรันดร
คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้แค่พี่ชาย สายัณห์ นิรันดร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มือสังหาร สาธิต ทองจันทร์ Chordza

คอร์ด มือสังหาร สาธิต ทองจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ มือสังหาร สาธิต ทองจันทร์ | คอร์ดเพลง มือสังหาร สาธิต ทองจันทร์ | เพลง มือสังหาร สาธิต ทองจันทร์ | เนื้อเพลง มือสังหาร สาธิต ทองจันทร์ | Chord มือสังหาร สาธิต ทองจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง มือสังหาร สาธิต ทองจันทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาหมา ๆ วงแปดทิศ Chordza

คอร์ด สัญญาหมา ๆ วงแปดทิศ | คอร์ดกีต้าร์ สัญญาหมา ๆ วงแปดทิศ | คอร์ดเพลง สัญญาหมา ๆ วงแปดทิศ | เพลง สัญญาหมา ๆ วงแปดทิศ | เนื้อเพลง สัญญาหมา ๆ วงแปดทิศ | Chord สัญญาหมา ๆ วงแปดทิศ
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาหมา ๆ วงแปดทิศ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กอด ม่อน Pure Chordza

คอร์ด กอด ม่อน Pure | คอร์ดกีต้าร์ กอด ม่อน Pure | คอร์ดเพลง กอด ม่อน Pure | เพลง กอด ม่อน Pure | เนื้อเพลง กอด ม่อน Pure | Chord กอด ม่อน Pure
คอร์ด เนื้อเพลง กอด ม่อน Pure Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แปลงกาย มิ้น สวรรยา Chordza

คอร์ด แปลงกาย มิ้น สวรรยา | คอร์ดกีต้าร์ แปลงกาย มิ้น สวรรยา | คอร์ดเพลง แปลงกาย มิ้น สวรรยา | เพลง แปลงกาย มิ้น สวรรยา | เนื้อเพลง แปลงกาย มิ้น สวรรยา | Chord แปลงกาย มิ้น สวรรยา
คอร์ด เนื้อเพลง แปลงกาย มิ้น สวรรยา Chordza

9 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หยุด เปลืองน้ำตา มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด หยุด เปลืองน้ำตา มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดกีต้าร์ หยุด เปลืองน้ำตา มินตรา น่านเจ้า | คอร์ดเพลง หยุด เปลืองน้ำตา มินตรา น่านเจ้า | เพลง หยุด เปลืองน้ำตา มินตรา น่านเจ้า | เนื้อเพลง หยุด เปลืองน้ำตา มินตรา น่านเจ้า | Chord หยุด เปลืองน้ำตา มินตรา น่านเจ้า
คอร์ด เนื้อเพลง หยุด เปลืองน้ำตา มินตรา น่านเจ้า Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หิ่งห้อย พลพล Chordza

คอร์ด หิ่งห้อย พลพล | คอร์ดกีต้าร์ หิ่งห้อย พลพล | คอร์ดเพลง หิ่งห้อย พลพล | เพลง หิ่งห้อย พลพล | เนื้อเพลง หิ่งห้อย พลพล | Chord หิ่งห้อย พลพล
คอร์ด เนื้อเพลง หิ่งห้อย พลพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลับบ้าน พลพล Chordza

คอร์ด กลับบ้าน พลพล | คอร์ดกีต้าร์ กลับบ้าน พลพล | คอร์ดเพลง กลับบ้าน พลพล | เพลง กลับบ้าน พลพล | เนื้อเพลง กลับบ้าน พลพล | Chord กลับบ้าน พลพล
คอร์ด เนื้อเพลง กลับบ้าน พลพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | คอร์ดกีต้าร์ หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | คอร์ดเพลง หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เพลง หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
คอร์ด เนื้อเพลง หมอกควัน พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฤดูที่ฉันเหงา ปราโมทย์ วิเลปะนะ Chordza

คอร์ด ฤดูที่ฉันเหงา ปราโมทย์ วิเลปะนะ | คอร์ดกีต้าร์ ฤดูที่ฉันเหงา ปราโมทย์ วิเลปะนะ | คอร์ดเพลง ฤดูที่ฉันเหงา ปราโมทย์ วิเลปะนะ | เพลง ฤดูที่ฉันเหงา ปราโมทย์ วิเลปะนะ | เนื้อเพลง ฤดูที่ฉันเหงา ปราโมทย์ วิเลปะนะ | Chord ฤดูที่ฉันเหงา ปราโมทย์ วิเลปะนะ
คอร์ด เนื้อเพลง ฤดูที่ฉันเหงา ปราโมทย์ วิเลปะนะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดินแดนแห่งความรัก ปราโมทย์ วิเลปะนะ Chordza

คอร์ด ดินแดนแห่งความรัก ปราโมทย์ วิเลปะนะ | คอร์ดกีต้าร์ ดินแดนแห่งความรัก ปราโมทย์ วิเลปะนะ | คอร์ดเพลง ดินแดนแห่งความรัก ปราโมทย์ วิเลปะนะ | เพลง ดินแดนแห่งความรัก ปราโมทย์ วิเลปะนะ | เนื้อเพลง ดินแดนแห่งความรัก ปราโมทย์ วิเลปะนะ | Chord ดินแดนแห่งความรัก ปราโมทย์ วิเลปะนะ
คอร์ด เนื้อเพลง ดินแดนแห่งความรัก ปราโมทย์ วิเลปะนะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ค. ควายเข้าตา บุญชม Chordza

คอร์ด ค. ควายเข้าตา บุญชม | คอร์ดกีต้าร์ ค. ควายเข้าตา บุญชม | คอร์ดเพลง ค. ควายเข้าตา บุญชม | เพลง ค. ควายเข้าตา บุญชม | เนื้อเพลง ค. ควายเข้าตา บุญชม | Chord ค. ควายเข้าตา บุญชม
คอร์ด เนื้อเพลง ค. ควายเข้าตา บุญชม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผ่านไปด้วยกัน นัท ณัฐพร Chordza

คอร์ด ผ่านไปด้วยกัน นัท ณัฐพร | คอร์ดกีต้าร์ ผ่านไปด้วยกัน นัท ณัฐพร | คอร์ดเพลง ผ่านไปด้วยกัน นัท ณัฐพร | เพลง ผ่านไปด้วยกัน นัท ณัฐพร | เนื้อเพลง ผ่านไปด้วยกัน นัท ณัฐพร | Chord ผ่านไปด้วยกัน นัท ณัฐพร
คอร์ด เนื้อเพลง ผ่านไปด้วยกัน นัท ณัฐพร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อัศวินดำ คาราบาว Chordza

คอร์ด อัศวินดำ คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ อัศวินดำ คาราบาว | คอร์ดเพลง อัศวินดำ คาราบาว | เพลง อัศวินดำ คาราบาว | เนื้อเพลง อัศวินดำ คาราบาว | Chord อัศวินดำ คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง อัศวินดำ คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มาลัย คาราบาว Chordza

คอร์ด มาลัย คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ มาลัย คาราบาว | คอร์ดเพลง มาลัย คาราบาว | เพลง มาลัย คาราบาว | เนื้อเพลง มาลัย คาราบาว | Chord มาลัย คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง มาลัย คาราบาว Chordza

8 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คืนนี้ของเรา YuuSho Band Chordza

คอร์ด คืนนี้ของเรา YuuSho Band | คอร์ดกีต้าร์ คืนนี้ของเรา YuuSho Band | คอร์ดเพลง คืนนี้ของเรา YuuSho Band | เพลง คืนนี้ของเรา YuuSho Band | เนื้อเพลง คืนนี้ของเรา YuuSho Band | Chord คืนนี้ของเรา YuuSho Band
คอร์ด เนื้อเพลง คืนนี้ของเรา YuuSho Band Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fool Again Westlife Chordza

คอร์ด Fool Again Westlife | คอร์ดกีต้าร์ Fool Again Westlife | คอร์ดเพลง Fool Again Westlife | เพลง Fool Again Westlife | เนื้อเพลง Fool Again Westlife | Chord Fool Again Westlife
คอร์ด เนื้อเพลง Fool Again Westlife Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Only Love Trademark Chordza

คอร์ด Only Love Trademark | คอร์ดกีต้าร์ Only Love Trademark | คอร์ดเพลง Only Love Trademark | เพลง Only Love Trademark | เนื้อเพลง Only Love Trademark | Chord Only Love Trademark
คอร์ด เนื้อเพลง Only Love Trademark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความรักที่ดีที่สุด Three Man Down Chordza

คอร์ด ความรักที่ดีที่สุด Three Man Down | คอร์ดกีต้าร์ ความรักที่ดีที่สุด Three Man Down | คอร์ดเพลง ความรักที่ดีที่สุด Three Man Down | เพลง ความรักที่ดีที่สุด Three Man Down | เนื้อเพลง ความรักที่ดีที่สุด Three Man Down | Chord ความรักที่ดีที่สุด Three Man Down
คอร์ด เนื้อเพลง ความรักที่ดีที่สุด Three Man Down Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีคำจำกัดความ Palmy Chordza

คอร์ด ไม่มีคำจำกัดความ Palmy | คอร์ดกีต้าร์ ไม่มีคำจำกัดความ Palmy | คอร์ดเพลง ไม่มีคำจำกัดความ Palmy | เพลง ไม่มีคำจำกัดความ Palmy | เนื้อเพลง ไม่มีคำจำกัดความ Palmy | Chord ไม่มีคำจำกัดความ Palmy
คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีคำจำกัดความ Palmy Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันน่าจะบอกรักไป ในวันที่เธอบอกรักมา MolaMolaSushine, Feat.Hers Chordza

คอร์ด ฉันน่าจะบอกรักไป ในวันที่เธอบอกรักมา MolaMolaSushine, Feat.Hers | คอร์ดกีต้าร์ ฉันน่าจะบอกรักไป ในวันที่เธอบอกรักมา MolaMolaSushine, Feat.Hers | คอร์ดเพลง ฉันน่าจะบอกรักไป ในวันที่เธอบอกรักมา MolaMolaSushine, Feat.Hers | เพลง ฉันน่าจะบอกรักไป ในวันที่เธอบอกรักมา MolaMolaSushine, Feat.Hers | เนื้อเพลง ฉันน่าจะบอกรักไป ในวันที่เธอบอกรักมา MolaMolaSushine, Feat.Hers | Chord ฉันน่าจะบอกรักไป ในวันที่เธอบอกรักมา MolaMolaSushine, Feat.Hers
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันน่าจะบอกรักไป ในวันที่เธอบอกรักมา MolaMolaSushine, Feat.Hers Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดกีต้าร์ ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดเพลง ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เพลง ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เนื้อเพลง ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | Chord ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์
คอร์ด เนื้อเพลง ไหลตายแน่แม๊ ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปากว่าไม่แต่ใจรัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด ปากว่าไม่แต่ใจรัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดกีต้าร์ ปากว่าไม่แต่ใจรัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดเพลง ปากว่าไม่แต่ใจรัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เพลง ปากว่าไม่แต่ใจรัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เนื้อเพลง ปากว่าไม่แต่ใจรัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | Chord ปากว่าไม่แต่ใจรัก ไหมไทย หัวใจศิลป์
คอร์ด เนื้อเพลง ปากว่าไม่แต่ใจรัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทักลี่ที่รัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด ทักลี่ที่รัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดกีต้าร์ ทักลี่ที่รัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | คอร์ดเพลง ทักลี่ที่รัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เพลง ทักลี่ที่รัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | เนื้อเพลง ทักลี่ที่รัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ | Chord ทักลี่ที่รัก ไหมไทย หัวใจศิลป์
คอร์ด เนื้อเพลง ทักลี่ที่รัก ไหมไทย หัวใจศิลป์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กรุบกรุบ ใบเตย อาร์สยาม Chordza

คอร์ด กรุบกรุบ ใบเตย อาร์สยาม | คอร์ดกีต้าร์ กรุบกรุบ ใบเตย อาร์สยาม | คอร์ดเพลง กรุบกรุบ ใบเตย อาร์สยาม | เพลง กรุบกรุบ ใบเตย อาร์สยาม | เนื้อเพลง กรุบกรุบ ใบเตย อาร์สยาม | Chord กรุบกรุบ ใบเตย อาร์สยาม
คอร์ด เนื้อเพลง กรุบกรุบ ใบเตย อาร์สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สักวันคงได้เจอ โต๋ Chordza

คอร์ด สักวันคงได้เจอ โต๋ | คอร์ดกีต้าร์ สักวันคงได้เจอ โต๋ | คอร์ดเพลง สักวันคงได้เจอ โต๋ | เพลง สักวันคงได้เจอ โต๋ | เนื้อเพลง สักวันคงได้เจอ โต๋ | Chord สักวันคงได้เจอ โต๋
คอร์ด เนื้อเพลง สักวันคงได้เจอ โต๋ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พี่เมาวันเขาหมั้น เอกพล มนต์ตระการ Chordza

คอร์ด พี่เมาวันเขาหมั้น เอกพล มนต์ตระการ | คอร์ดกีต้าร์ พี่เมาวันเขาหมั้น เอกพล มนต์ตระการ | คอร์ดเพลง พี่เมาวันเขาหมั้น เอกพล มนต์ตระการ | เพลง พี่เมาวันเขาหมั้น เอกพล มนต์ตระการ | เนื้อเพลง พี่เมาวันเขาหมั้น เอกพล มนต์ตระการ | Chord พี่เมาวันเขาหมั้น เอกพล มนต์ตระการ
คอร์ด เนื้อเพลง พี่เมาวันเขาหมั้น เอกพล มนต์ตระการ Chordza