แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สมยศ ทัศนพันธ์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สมยศ ทัศนพันธ์ แสดงบทความทั้งหมด

26 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เซียมซีเสี่ยงรัก สมยศ ทัศนพันธ์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เซียมซีเสี่ยงรัก สมยศ ทัศนพันธ์ Chordza
คอร์ด เซียมซีเสี่ยงรัก สมยศ ทัศนพันธ์ | เนื้อเพลง เซียมซีเสี่ยงรัก สมยศ ทัศนพันธ์ | Chord เซียมซีเสี่ยงรัก สมยศ ทัศนพันธ์

13 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง มนต์เมืองเหนือ สมยศ ทัศนพันธ์ Chordza

คอร์ด มนต์เมืองเหนือ สมยศ ทัศนพันธ์ | คอร์ดกีต้าร์ มนต์เมืองเหนือ สมยศ ทัศนพันธ์ | คอร์ดเพลง มนต์เมืองเหนือ สมยศ ทัศนพันธ์ | เพลง มนต์เมืองเหนือ สมยศ ทัศนพันธ์ | เนื้อเพลง มนต์เมืองเหนือ สมยศ ทัศนพันธ์
คอร์ด เนื้อเพลง มนต์เมืองเหนือ สมยศ ทัศนพันธ์ Chordza


ป่าเหนือเมื่อหน้า ดอกไม้บาน 
ลมฝนบนฟ้าผ่าน 
ฟ้ามองดั่งม่าน น้ำ ตา 
น้ำ ฝน หล่นจาก ฟากฟ้า 
ขังแก่งเหมือนแอ่งน้ำตา 
ไหลตกจากผาแว่วฟัง 
ป่าเหนือเมื่อไปได้พบมา 
เมืองเหนือเมื่อน้ำบ่า 
เลาะธารซ่านซ่า เคล้าดัง 
น้ำไหลไปหลากมากครั้ง 
หมุนวนสายชลเหมือนดัง 
ไหลหลั่งเป็นวังน้ำวน 
ริมฝั่งวังน้ำค่ำลงคงมี แสงจันทร์ 
คืนหนึ่ง คืนนั้นพบกันน้องเอย สองคน 
เมืองเหนืออนงค์นั้นคงมีมนต์ 
เป่าหัวใจเสียจน ป่นให้ ใฝ่ฝัน 
แอ่วเว้าเจ้าวอน อ้อนน้ำคำ 
จนสูรย์ลอยคล้อยต่ำ 
สายัณห์เย็นย่ำ ทุก วัน 
แล้วไฉน จะให้ลืมนั้น 
แม้นใครได้ไปเที่ยวพลัน 
หลงมั่นในเมืองเหนือเอย 
ริมฝั่งวังน้ำค่ำลงคงมี แสงจันทร์ 
คืนหนึ่ง คืนนั้นพบกันน้องเอย สองคน 
เมืองเหนืออนงค์นั้นคงมีมนต์ 
เป่าหัวใจเสียจน ป่นให้ ใฝ่ฝัน 
แอ่วเว้าเจ้าวอน อ้อนน้ำคำ 
จนสูรย์ลอยคล้อยต่ำ 
สายัณห์เย็นย่ำ ทุก วัน 
แล้วไฉน จะให้ลืมนั้น 
แม้นใครได้ไปเที่ยวพลัน 
หลงมั่นในเมืองเหนือเอย