แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Paramore แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Paramore แสดงบทความทั้งหมด

20 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง crushcrushcrush Paramore Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง crushcrushcrush Paramore Chordza
คอร์ด crushcrushcrush Paramore | เนื้อเพลง crushcrushcrush Paramore | Chord crushcrushcrush Paramore

5 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Fake Happy Paramore Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fake Happy Paramore Chordza
คอร์ด Fake Happy Paramore | เนื้อเพลง Fake Happy Paramore | Chord Fake Happy Paramore

19 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Told You So Paramore Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Told You So Paramore Chordza
คอร์ด Told You So Paramore | เนื้อเพลง Told You So Paramore | Chord Told You So Paramore

คอร์ด เนื้อเพลง Hard Times Paramore Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hard Times Paramore Chordza
คอร์ด Hard Times Paramore | เนื้อเพลง Hard Times Paramore | Chord Hard Times Paramore

4 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Misery Business Paramore Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Misery Business Paramore Chordza
คอร์ด Misery Business Paramore | เนื้อเพลง Misery Business Paramore | Chord Misery Business Paramore

คอร์ด เนื้อเพลง Ignorance Paramore Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ignorance Paramore Chordza
คอร์ด Ignorance Paramore | เนื้อเพลง Ignorance Paramore | Chord Ignorance Paramore

คอร์ด เนื้อเพลง Brick By Boring Brick Paramore Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Brick By Boring Brick Paramore Chordza
คอร์ด Brick By Boring Brick Paramore | เนื้อเพลง Brick By Boring Brick Paramore | Chord Brick By Boring Brick Paramore

31 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Oh Star Paramore Chordza

คอร์ด Oh Star Paramore | คอร์ดกีต้าร์ Oh Star Paramore | คอร์ดเพลง Oh Star Paramore | เพลง Oh Star Paramore | เนื้อเพลง Oh Star Paramore
คอร์ด เนื้อเพลง Oh Star Paramore Chordza


Oh star fall down on me Let me make a wish upon you Hold on, let me think Think of what I'm wishing for Wait, don't go away. Just not yet. Cause I thought, I had it. But I forget. And I won't let you fall away, From me. You will never fade. And I won't let you fall away. From me. You will never fade away from me. And now I let my dreams consume me, And tell me what to think. But hold on, Hold on. What am I dreaming? Wait, don't go away. Just not yet. Cause I thought, That I had it. But I forget. And I won't let you fall away, From me. You will never fade away. I won't let you fall away. You will never fade away. And I won't let you fall away. You will never fade away. And I won't let you fall away from me, You will never... Oh star fall down on me.