แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Diana Ross แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Diana Ross แสดงบทความทั้งหมด

17 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME Diana Ross Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME Diana Ross Chordza
คอร์ด WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME Diana Ross | เนื้อเพลง WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME Diana Ross | Chord WHEN YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME Diana Ross

26 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Why Do Fools Fall In Love Diana Ross Chordza

คอร์ด Why Do Fools Fall In Love Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ Why Do Fools Fall In Love Diana Ross | คอร์ดเพลง Why Do Fools Fall In Love Diana Ross | เพลง Why Do Fools Fall In Love Diana Ross | เนื้อเพลง Why Do Fools Fall In Love Diana Ross | Chord Why Do Fools Fall In Love Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง Why Do Fools Fall In Love Diana Ross Chordza

Ooh wah, ooh wah Ooh wah, ooh wah Ooh wah, ooh wah Why do fools fall in love? * Why do birds sing so gay And lovers await the break of the day Why do they fall in love? Why does the rain fall from up above? Why do fools fall in love? Why do they fall in love? Love is a losing game And love can be a shame I know, of a fool you see For that fool is me Tell me why Tell me why ( * ) Why does my heart Skip a crazy beat For I know It will reach defeat Tell me why Tell me why Why do fools fall in love...Tell me why.Tell me why.....


คอร์ด เนื้อเพลง Vincent Diana Ross Chordza

คอร์ด Vincent Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ Vincent Diana Ross | คอร์ดเพลง Vincent Diana Ross | เพลง Vincent Diana Ross | เนื้อเพลง Vincent Diana Ross | Chord Vincent Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง Vincent Diana Ross Chordza

Starry, starry night Paint your palette blue and grey Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and daffodils Catch the breeze and the winter chills In colours on the snowy linen land * Now I understand What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen They did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds and violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colours changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artists' loving hand (*) For they could not love you But still your love was true And when no hope was left inside On that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could have told you Vincent This world was never meant for one as beautiful as you Now I think I know What you tried to say to me And how you suffered for your sanity And how you tried to set them free They would not listen They're not listening still Perhaps they never will...


คอร์ด เนื้อเพลง Upside Down Diana Ross Chordza

คอร์ด Upside Down Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ Upside Down Diana Ross | คอร์ดเพลง Upside Down Diana Ross | เพลง Upside Down Diana Ross | เนื้อเพลง Upside Down Diana Ross | Chord Upside Down Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง Upside Down Diana Ross Chordza

I said upside down You're turning me You're giving love instinctively Around and round you're turning me * Upside down Boy, you turn me Inside out And round and round Upside down Boy, you turn me Inside out And round and round Instinctively you give to me The love that I need I cherish the moments with you Respectfully I say to thee I'm aware that you're cheatin' When no one makes me feel like you do ( * ) I know you got charm and appeal You always play the field I'm crazy to think you're all mine As long as the sun continues to shine There's a place in my heart for you That's the bottomline ( * ) Instinctively you give to me The love that I need I cherish the moment with you Respectfully I see to thee I'm aware that you're cheatin' But no one makes me feel like you do ( * / * ) Upside down you're turning me You're giving love instinctively Around and round you're turning me I say to thee respectfully Upside down you're turning me


คอร์ด เนื้อเพลง Touch me in The morning Diana Ross Chordza

คอร์ด Touch me in The morning Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ Touch me in The morning Diana Ross | คอร์ดเพลง Touch me in The morning Diana Ross | เพลง Touch me in The morning Diana Ross | เนื้อเพลง Touch me in The morning Diana Ross | Chord Touch me in The morning Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง Touch me in The morning Diana Ross Chordza

Touch me in the morning Then just walk away We don't have tomorrow But we had yesterday Hey, wasn't it me who said That nothin' good's gonna last forever And wasn't it me who said Let's just be glad for the time together Must've been hard to tell me That you've given all you had to give I can understand your feelin' that way Ev'rybody's got their life to live Well, I can say goodbye In the cold morning light But I can't watch love die In the warmth of the night If I've got to be strong don't you know I need to have tonight When you're gone, till you go I need to lie here and Think about the last time You'll touch me in the morning Then just close the door Leave me as you found me Empty like before Hey, wasn't it yesterday We used to laugh at the wind behind us Didn't we run away and hope That time wouldn't try to find us Didn't we take each other To a place where no one's ever been Yeah I realy need you near me tonight 'Cause you'll never take me there again Let me watch you go with the sun in my eyes We've seen how love can grow Now we'll see how it dies If I've got to be strong Don't you know I need to have tonight When you're gone, till you go I need to hold you until the tie Your hands reach out and Touch me in the morning Then just walk away We don't have tomorrow But we had yesterday We're blue and gold and we could feel one another living We walked with a dream to hold And we could take what the world was giving There's no tomorrow here There's only love and the time to chase it Yesterday's gone my love There's only now and it's time to face it


คอร์ด เนื้อเพลง Theme Frome Mahogany Diana Ross Chordza

คอร์ด Theme Frome Mahogany Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ Theme Frome Mahogany Diana Ross | คอร์ดเพลง Theme Frome Mahogany Diana Ross | เพลง Theme Frome Mahogany Diana Ross | เนื้อเพลง Theme Frome Mahogany Diana Ross | Chord Theme Frome Mahogany Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง Theme Frome Mahogany Diana Ross Chordza

* Do you know where you're going to Do you like the things that life is showing you Where are you going to Do you know Do you get What you're hoping for When you look behind you There's no open doors What are you hoping for Do you know Once we were standing still in time Chasing the fantasies That filled our minds You knew how I loved you But my spirit was free Laughin' at the questions That you once asked of me ( * ) Now looking back at all we've planned We let so many dreams Just slip through our hands Why must we wait so long Before we'll see How sad the answers To those questions can be ( * ) Do you get What you're hoping for When you look behind you There's no open doors What are you hoping for Do you know


คอร์ด เนื้อเพลง Reach Out And Touch Diana Ross Chordza

คอร์ด Reach Out And Touch Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ Reach Out And Touch Diana Ross | คอร์ดเพลง Reach Out And Touch Diana Ross | เพลง Reach Out And Touch Diana Ross | เนื้อเพลง Reach Out And Touch Diana Ross | Chord Reach Out And Touch Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง Reach Out And Touch Diana Ross Chordza

* Reach out and touch Somebody's hand Make this world a better place If you can Reach out and touch Somebody's hand Make this world a better place If you can (just try) Take a little time out of your busy day To give encouragement To someone who's lost the way (just try) Or would i be talking to a stone If i asked you To share a problem that's not your own We can change things if we start giving Why don't you ( * ) If you see an old friend on the street And he's down Remember his shoes could fit your feet (just try) Try a little kindness you'll see It's something that comes very naturally We can change things if we start giving Why don't you Reach out and touch Why don't you (why don't you) Reach out and touch somebody's hand Reach out and touch Somebody's hand Make this world a better place If you can


24 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love HangOver Diana Ross Chordza

คอร์ด Love HangOver Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ Love HangOver Diana Ross | คอร์ดเพลง Love HangOver Diana Ross | เพลง Love HangOver Diana Ross | เนื้อเพลง Love HangOver Diana Ross | Chord Love HangOver Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง Love HangOver Diana Ross Chordza

Ah, if there's a cure for this I don't want it Don't want it If there's a remedy I'll run from it, from it Think about it all the time Never let it out of my mind 'Cause I love you I've got the sweetest hangover I don't wanna get over Sweetest hangover Yeah, I don't wanna get ove) I don't wanna get I don't wanna get...over Ooh, I don't need no cure I don't need no cure I don't need no cure Sweet lovin' Sweet, sweet, sweet, sweet love Sweet, sweet love Sweet, sweet, sweet, sweet love Don't call a doctor Don't call her momma Don't call her preacher No, I don't need it I don't want it Sweet love, I love you Sweet love, need love If there's a cure for this I don't want it I don't want it no If there's a cure for this I don't want it If ther's a cure for this I don't need it Sweet, sweet, sweet, sweet love


คอร์ด เนื้อเพลง I’m Coming Out Diana Ross Chordza

คอร์ด I’m Coming Out Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ I’m Coming Out Diana Ross | คอร์ดเพลง I’m Coming Out Diana Ross | เพลง I’m Coming Out Diana Ross | เนื้อเพลง I’m Coming Out Diana Ross | Chord I’m Coming Out Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง I’m Coming Out Diana Ross Chordza

I'm coming out I'm coming I'm coming out I'm coming out I'm coming out * I'm coming out I want the world to know Got to let it show I'm coming out I want the world to know I got to let it show There's a new me coming out And I just had to live And I wanna give I'm completely positive I think this time around I am gonna do it Like you never knew it Ooh, I'll make it through The time has come for me To break out of this shell I have to shout That I am coming out ( * / * ) I've got to show the world All that I wanna be And all my abilities There's so much more to me Somehow, I have to make them Just understand I got it well in hand And, oh, how I've planned I'm spreadin' love There is no need to fear And I just feel so good Everytime I hear ( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง If We Hold On Together Diana Ross Chordza

คอร์ด If We Hold On Together Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ If We Hold On Together Diana Ross | คอร์ดเพลง If We Hold On Together Diana Ross | เพลง If We Hold On Together Diana Ross | เนื้อเพลง If We Hold On Together Diana Ross | Chord If We Hold On Together Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง If We Hold On Together Diana Ross Chordza

Don't lose your way With each passing day You're come so far Don't throw it away Live believing Dreams are for wearing Wonders are waiting to start Live your story, Faith,hope and glory Hold to the truth in your heart * If we hold on together I know our dreams will never die Dreams see us through to forever When clouds roll by For you and I Souls in the wind must learn how to bend Seek out a star Hold on till the end Valley, mountain, There is a fountain Washes our tears all away Words are swaying, Someone is praying Please let us come home to stay (*) When we are out there in the dark We'll dream about the sun In the dark we'll feel the light Warm our hearts, everyone If we hold on together I know our dreams Will never die Dreams see us through to forever As high as souls can fly The clouds roll by For you and....I


คอร์ด เนื้อเพลง Endless Love Diana Ross Chordza

คอร์ด Endless Love Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ Endless Love Diana Ross | คอร์ดเพลง Endless Love Diana Ross | เพลง Endless Love Diana Ross | เนื้อเพลง Endless Love Diana Ross | Chord Endless Love Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง Endless Love Diana Ross Chordza

My love There's only you in my life The only thing that's right My first love You're every breath that I take You're every step I make And I I want to share All my love with you No one else will do And your eyes They tell me how much you care Oh, yes you will always be My endless love Two hearts Two hearts that beat as one Our lives had just begun I'll hold you close in my arms I can't resist your charms And love I'll be a fool for you I'm sure You know I don't mind Whoooooa, you know I don't mind 'Cos you You mean the world to me Oh, I know I know I found in you My endless love Oooooooh And love I'll be that fool for you I'm sure You know I don't mind Whooooa, you know I don't mind And yes You'll be the only one 'Cos no one can't deny This love I have inside And I'll give it all to you My love My endless love


คอร์ด เนื้อเพลง Ain’t No Mountain High Enough Diana Ross Chordza

คอร์ด Ain’t No Mountain High Enough Diana Ross | คอร์ดกีต้าร์ Ain’t No Mountain High Enough Diana Ross | คอร์ดเพลง Ain’t No Mountain High Enough Diana Ross | เพลง Ain’t No Mountain High Enough Diana Ross | เนื้อเพลง Ain’t No Mountain High Enough Diana Ross | Chord Ain’t No Mountain High Enough Diana Ross
คอร์ด เนื้อเพลง Ain’t No Mountain High Enough Diana Ross Chordza

If you need me, call me No matter where you are No matter how far Just call my name I'll be there in a hurry On that you can depend and never worry No wind, (no wind) No rain, (no rain) Nor winter's cold Can stop me, babe (Oh, babe) baby (baby) If you're my goal No wind, (no wind) No rain, (no rain) Can stop me, babe If you wanna go I know, I know you must follow the sun Wherever it leads But remember If you should fall short of your desires Remember life holds for you one guarantee You'll always have me And if you should miss my lovin One of these old days If you should ever miss the arms That used to hold you so close, or the lips That used to touch you so tenderly Just remember what I told you The day I set you free Ain't no mountain high enough Ain't no valley low enough Ain't no river wild enough To keep me from you Ain't no mountain high enough Ain't no valley low enough (Say it again) Ain't no river wild enough To keep me from you Ain't no mountain high enough Nothing can keep me Keep me from you Ain't no mountain high enough Ain't no valley low enough Ain't no river wild enough To keep me from you