แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Jukks แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Jukks แสดงบทความทั้งหมด

4 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ทำไมโก (Why Lies) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทำไมโก (Why Lies) The Jukks Chordza
คอร์ด ทำไมโก (Why Lies) The Jukks | เนื้อเพลง ทำไมโก (Why Lies) The Jukks | Chord ทำไมโก (Why Lies) The Jukks

24 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากหายใจ (Dying) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากหายใจ (Dying) The Jukks Chordza
คอร์ด ไม่อยากหายใจ (Dying) The Jukks | เนื้อเพลง ไม่อยากหายใจ (Dying) The Jukks | Chord ไม่อยากหายใจ (Dying) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง ไทยแลนด์ ฮอลิเดย์ (Thailand Holiday) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไทยแลนด์ ฮอลิเดย์ (Thailand Holiday) The Jukks Chordza
คอร์ด ไทยแลนด์ ฮอลิเดย์ (Thailand Holiday) The Jukks | เนื้อเพลง ไทยแลนด์ ฮอลิเดย์ (Thailand Holiday) The Jukks | Chord ไทยแลนด์ ฮอลิเดย์ (Thailand Holiday) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง ไขมัน (Cholesterol) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไขมัน (Cholesterol) The Jukks Chordza
คอร์ด ไขมัน (Cholesterol) The Jukks | เนื้อเพลง ไขมัน (Cholesterol) The Jukks | Chord ไขมัน (Cholesterol) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง เกาหลี (Series) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เกาหลี (Series) The Jukks Chordza
คอร์ด เกาหลี (Series) The Jukks | เนื้อเพลง เกาหลี (Series) The Jukks | Chord เกาหลี (Series) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง อากาศ (Space) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อากาศ (Space) The Jukks Chordza
คอร์ด อากาศ (Space) The Jukks | เนื้อเพลง อากาศ (Space) The Jukks | Chord อากาศ (Space) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง อย่ากลัว (Dare) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่ากลัว (Dare) The Jukks Chordza
คอร์ด อย่ากลัว (Dare) The Jukks | เนื้อเพลง อย่ากลัว (Dare) The Jukks | Chord อย่ากลัว (Dare) The Jukks

23 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่คนเดียว (Island) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่คนเดียว (Island) The Jukks Chordza
คอร์ด อยู่คนเดียว (Island) The Jukks | เนื้อเพลง อยู่คนเดียว (Island) The Jukks | Chord อยู่คนเดียว (Island) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจ (Weakness) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจ (Weakness) The Jukks Chordza
คอร์ด หัวใจ (Weakness) The Jukks | เนื้อเพลง หัวใจ (Weakness) The Jukks | Chord หัวใจ (Weakness) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง หมอนที่เปียกน้ำตา (Trace) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมอนที่เปียกน้ำตา (Trace) The Jukks Chordza
คอร์ด หมอนที่เปียกน้ำตา (Trace) The Jukks | เนื้อเพลง หมอนที่เปียกน้ำตา (Trace) The Jukks | Chord หมอนที่เปียกน้ำตา (Trace) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง สัก (Henna) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัก (Henna) The Jukks Chordza
คอร์ด สัก (Henna) The Jukks | เนื้อเพลง สัก (Henna) The Jukks | Chord สัก (Henna) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง ทิ้ง (Cut) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทิ้ง (Cut) The Jukks Chordza
คอร์ด ทิ้ง (Cut) The Jukks | เนื้อเพลง ทิ้ง (Cut) The Jukks | Chord ทิ้ง (Cut) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง ทำซึ้ง (Act Art) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทำซึ้ง (Act Art) The Jukks Chordza
คอร์ด ทำซึ้ง (Act Art) The Jukks | เนื้อเพลง ทำซึ้ง (Act Art) The Jukks | Chord ทำซึ้ง (Act Art) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง ชานชาลา (Platform) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชานชาลา (Platform) The Jukks Chordza
คอร์ด ชานชาลา (Platform) The Jukks | เนื้อเพลง ชานชาลา (Platform) The Jukks | Chord ชานชาลา (Platform) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง ความเป็นจริง (Fact) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความเป็นจริง (Fact) The Jukks Chordza
คอร์ด ความเป็นจริง (Fact) The Jukks | เนื้อเพลง ความเป็นจริง (Fact) The Jukks | Chord ความเป็นจริง (Fact) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง ความผิด (Wrong) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความผิด (Wrong) The Jukks Chordza
คอร์ด ความผิด (Wrong) The Jukks | เนื้อเพลง ความผิด (Wrong) The Jukks | Chord ความผิด (Wrong) The Jukks

คอร์ด เนื้อเพลง ขยะ (Drop) The Jukks Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขยะ (Drop) The Jukks Chordza
คอร์ด ขยะ (Drop) The Jukks | เนื้อเพลง ขยะ (Drop) The Jukks | Chord ขยะ (Drop) The Jukks

3 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สุดเขต (เธอ Get ก็ OK ) เป้ อารักษ์ , The Jukks Chordza

คอร์ด สุดเขต (เธอ Get ก็ OK ) เป้ อารักษ์ , The Jukks | คอร์ดกีต้าร์ สุดเขต (เธอ Get ก็ OK ) เป้ อารักษ์ , The Jukks | คอร์ดเพลง สุดเขต (เธอ Get ก็ OK ) เป้ อารักษ์ , The Jukks | เพลง สุดเขต (เธอ Get ก็ OK ) เป้ อารักษ์ , The Jukks | เนื้อเพลง สุดเขต (เธอ Get ก็ OK ) เป้ อารักษ์ , The Jukks | Chord สุดเขต (เธอ Get ก็ OK ) เป้ อารักษ์ , The Jukks
คอร์ด เนื้อเพลง สุดเขต (เธอ Get ก็ OK ) เป้ อารักษ์ , The Jukks Chordza

1 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ครับป้า The Jukks Chordza

คอร์ด ครับป้า The Jukks | คอร์ดกีต้าร์ ครับป้า The Jukks | คอร์ดเพลง ครับป้า The Jukks | เพลง ครับป้า The Jukks | เนื้อเพลง ครับป้า The Jukks | Chord ครับป้า The Jukks
คอร์ด เนื้อเพลง ครับป้า The Jukks Chordzaเอาเลย ถ้ามันสบายใจ อยากทำก็ทำไป ไม่เคยจะขวางทาง ยินยอม ด้วยความไม่เต็มใจ ก็จะให้ทำไง ไม่เคยเห็นหัวกัน *เบื่อเท่าไร รำคาญเท่าไร ต้องทนเรื่อยไป เท่านั้น **ครับป้า อยากจะแซงก็รีบแซงเลย ครับป้า คุยกันดังไม่สนใจใคร ครับป้า อะจู่ๆ เบียดผมทำไม ครับป้า ปวดขมับคงต้องทำใจ ครับป้า


6 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่จีน The Jukks Chordza

คอร์ด สวัสดีปีใหม่จีน The Jukks | คอร์ดกีต้าร์ สวัสดีปีใหม่จีน The Jukks | คอร์ดเพลง สวัสดีปีใหม่จีน The Jukks | เพลง สวัสดีปีใหม่จีน The Jukks | เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่จีน The Jukks
คอร์ด เนื้อเพลง สวัสดีปีใหม่จีน The Jukks Chordza


ไม่ต้องทำงาน ไม่ไปโรงเรียน 
เราหยุดตรุษจีนด้วยกัน
อยากกินหัวหมู อยากกินเป๊าฮื้อ 
เอาเลยบ้านใครบ้านมัน 
อาม่าอาป๊าก็ดีใจ วันนี้วันปีใหม่ เราไปเยาวราชกัน
สนุกสุขสันต์ทุกครอบครัว
เหงาไม่มีชัวร์ จงปลดปล่อยความทุกข์ไป 
สวัสดีคุณด้วยใจ
ซินเจียยู่อี๊ ซินนี้ฮวดไซ้
ซินเจียยู่อี๊ ซินนี้ฮวดไซ้
ซินเจียยู่อี๊ ซินนี้ฮวดไซ้
ซินเจียยู่อี๊ ซินนี้ฮวดไซ้
ซินเจียยู่อี๊ ซินนี้ฮวดไซ้
ซินเจียยู่อี๊ ซินนี้ฮวดไซ้ โย้