แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน แสดงบทความทั้งหมด

25 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง น้องเก่งกะด้อ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้องเก่งกะด้อ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด น้องเก่งกะด้อ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง น้องเก่งกะด้อ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord น้องเก่งกะด้อ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

21 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord อีสานเมืองม่วน(ลำพื้น) ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

25 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ได้จากไปนำอ้าย ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ได้จากไปนำอ้าย ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด บ่ได้จากไปนำอ้าย ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง บ่ได้จากไปนำอ้าย ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord บ่ได้จากไปนำอ้าย ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

23 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ลมส่าคนหลายใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลมส่าคนหลายใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด ลมส่าคนหลายใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง ลมส่าคนหลายใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord ลมส่าคนหลายใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

20 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ปริญญาใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปริญญาใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด ปริญญาใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง ปริญญาใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord ปริญญาใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่กับเขาเหงาด้วยหรือ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยู่กับเขาเหงาด้วยหรือ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด อยู่กับเขาเหงาด้วยหรือ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง อยู่กับเขาเหงาด้วยหรือ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord อยู่กับเขาเหงาด้วยหรือ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

14 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

12 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

10 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord สาละวันสงสารใจ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

22 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกคูนเสียงแคน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดอกคูนเสียงแคน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด ดอกคูนเสียงแคน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง ดอกคูนเสียงแคน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord ดอกคูนเสียงแคน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

4 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักบ่าวเมียถิ่ม ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักบ่าวเมียถิ่ม ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด ฮักบ่าวเมียถิ่ม ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง ฮักบ่าวเมียถิ่ม ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord ฮักบ่าวเมียถิ่ม ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

29 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง น้องฮักเขา ตอนอ้ายบ่ฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้องฮักเขา ตอนอ้ายบ่ฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด น้องฮักเขา ตอนอ้ายบ่ฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง น้องฮักเขา ตอนอ้ายบ่ฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord น้องฮักเขา ตอนอ้ายบ่ฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

5 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เลยเวลาคิดฮอด ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เลยเวลาคิดฮอด ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด เลยเวลาคิดฮอด ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง เลยเวลาคิดฮอด ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord เลยเวลาคิดฮอด ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

5 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คิดฮอดแฮงแล้วเด้ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดฮอดแฮงแล้วเด้ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด คิดฮอดแฮงแล้วเด้ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง คิดฮอดแฮงแล้วเด้ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord คิดฮอดแฮงแล้วเด้ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

28 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง สายตาพิฆาต ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สายตาพิฆาต ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด สายตาพิฆาต ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง สายตาพิฆาต ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord สายตาพิฆาต ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

23 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด เบิดแล้วบ้อฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง เบิดแล้วบ้อฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord เบิดแล้วบ้อฮัก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

26 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

8 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คอยฮักคนบ้านไกล ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คอยฮักคนบ้านไกล ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด คอยฮักคนบ้านไกล ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง คอยฮักคนบ้านไกล ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord คอยฮักคนบ้านไกล ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

19 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง คิดฮอดในดอก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คิดฮอดในดอก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด คิดฮอดในดอก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง คิดฮอดในดอก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord คิดฮอดในดอก ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

24 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ให้เขาฮักอ้าย คือออ้ายฮักเขา ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ให้เขาฮักอ้าย คือออ้ายฮักเขา ข้าวทิพย์ ธิดาดิน Chordza
คอร์ด ให้เขาฮักอ้าย คือออ้ายฮักเขา ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | เนื้อเพลง ให้เขาฮักอ้าย คือออ้ายฮักเขา ข้าวทิพย์ ธิดาดิน | Chord ให้เขาฮักอ้าย คือออ้ายฮักเขา ข้าวทิพย์ ธิดาดิน