แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ David Nail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ David Nail แสดงบทความทั้งหมด

31 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Night's On Fire David Nail Chordza

คอร์ด Night's On Fire David Nail | คอร์ดกีต้าร์ Night's On Fire David Nail | คอร์ดเพลง Night's On Fire David Nail | เพลง Night's On Fire David Nail | เนื้อเพลง Night's On Fire David Nail | Chord Night's On Fire David Nail
คอร์ด เนื้อเพลง Night's On Fire David Nail Chordza

Cue the music out the driveway Slow summer on a Friday Here we go again, wild in the wind Mama knows she’s gonna be late Hit the party just to watch her dance Good to go when she grabs your hand Like a shot from a gun, it’s a dead run The first leg of a getaway plan You burn rubber when you smoke them tires Day’s gone and the night’s on fire She’s telling you turn off the highway The sunset melts all the blue away Blackbird watching on the telephone wire Whiskey on her lips and the night’s on fire Littered with stars close enough to touch July promise in the back of that truck Her every move was taking you higher You try to play it cool but the night’s on fire She’s a seat laid back, a boy’s dream Drawin’ hearts in the window steam She’s a gettin’ you right, knows what you like And pours it on like gasoline When you know what you’re headed to What’s a red blooded boy to do She’s telling you turn off the highway The sunset melts all the blue away Blackbird watching on the telephone wire Whiskey on her lips and the night’s on fire Littered with stars close enough to touch July promise in the back of that truck Her every move was taking you higher You try to play it cool but the night’s on fire You try to play it cool but the night’s on fire She’s telling you turn off the highway The sunset melts all the blue away Blackbird watching on the telephone wire Whiskey on her lips and the night’s on fire Littered with stars close enough to touch July promise in the back of that truck Her every move was taking you higher You try to play it cool but the night’s on fire You try to play it cool but the night’s on fire You try to play it cool but the night’s on fire

24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss You Tonight David Nail Chordza

คอร์ด Kiss You Tonight David Nail | คอร์ดกีต้าร์ Kiss You Tonight David Nail | คอร์ดเพลง Kiss You Tonight David Nail | เพลง Kiss You Tonight David Nail | เนื้อเพลง Kiss You Tonight David Nail | Chord Kiss You Tonight David Nail
คอร์ด เนื้อเพลง Kiss You Tonight David Nail Chordza

I catch myself wishing You were whispering my name Every star, every scar Every mark upon my heart Up and fades away I feel myself missing Everything I threw away Every dream, every scene Every song we'd ever sing Got lost in yesterday I've been trying to do without you But I can't give up this fight Everything will be alright If I can kiss you tonight We can make it to tomorrow If we can find the morning light Everything will be alright If I can kiss you tonight Do you find yourself wondering If I still think about you Every thought, every step Every tear and every breath I swear I do Yeah, that's all I ever do I've been trying to do without you But I can't give up this fight Everything will be alright If I can kiss you tonight We can make it to tomorrow If we can find the morning light Everything will be alright If I can kiss you tonight I've been trying to do without you But I can't give up this fight Everything will be alright If I can kiss you tonight We can make it to tomorrow If we can find the morning light Everything will be alright If I can kiss you tonight If I can kiss you tonight Everything will be alright If I can kiss you tonight If I can kiss you tonight If I could kiss you tonight