แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Gilbert O Sullivan แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Gilbert O Sullivan แสดงบทความทั้งหมด

19 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Alone Again Gilbert O Sullivan Chordza

คอร์ด Alone Again Gilbert O Sullivan | คอร์ดกีต้าร์ Alone Again Gilbert O Sullivan | คอร์ดเพลง Alone Again Gilbert O Sullivan | เพลง Alone Again Gilbert O Sullivan | เนื้อเพลง Alone Again Gilbert O Sullivan | Chord Alone Again Gilbert O Sullivan
คอร์ด เนื้อเพลง Alone Again Gilbert O Sullivan Chordza


In a little while from now If I'm not feeling any less sour I promise myself to treat myself
And visit a nearby tower And climbing to the top will throw myself off In an effort to
make it clear to who Ever what it's like when you're shattered Left standing in the lurch
At a church Where people saying My God that's tough She's stood him up No point in us
remaining We may as well go home As I did on my own Alone again naturally
To think that only yesterday I was cheerful bright and gay Looking forward to well wouldn't
do The role I was about to play But as if to knock me down Reality came around
And without so much as a mere touch Cut me into little pieces Leaving me to doubt
Talk about God and His mercy Or if He really does exist Why did He desert me in my hour of
need I truly am indeed Alone again naturally
It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended
Left unattended What do we do What do we do

Alone again naturally looking back over the years whatever else that appears I remember I
cried when my father died Never wishing to hide the tear And at sixty-five years old
My mother God rest her soul Couldn't understand why the only man She had ever loved
had been taken Leaving her to start with a heart so badly broken Despite encouragement
from me No words were ever spoken And when she passed away I cried and cried all day
Alone again naturally Alone again naturally
18 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Don’t Love You But I Think I Like You Gilbert O Sullivan Chordza

คอร์ด I Don’t Love You But I Think I Like You Gilbert O Sullivan | คอร์ดกีต้าร์ I Don’t Love You But I Think I Like You Gilbert O Sullivan | คอร์ดเพลง I Don’t Love You But I Think I Like You Gilbert O Sullivan | เพลง I Don’t Love You But I Think I Like You Gilbert O Sullivan | เนื้อเพลง I Don’t Love You But I Think I Like You Gilbert O Sullivan | Chord I Don’t Love You But I Think I Like You Gilbert O Sullivan
คอร์ด เนื้อเพลง I Don’t Love You But I Think I Like You Gilbert O Sullivan Chordza

* I don't love you but I think I like you Think I like you and I think you know I don't want
you but I do desire you Do desire you and I won't let go
You say you love me, I say you do You say believe me I say it's true If there's a question
you'd like to make It really depends on how much it weighs( * )
We are the champions, we are the few We stick together all the way through We don't like
people telling us off Hand on your mouth boy when you cough Hand on your mouth boy
when you cough
( * )
I'll be your hinges, you be my door You'll beg your pardon, I'll beg for more If there's a
knock then you're on your own Tell them you're sorry, but no one's home Tell them you're
sorry, but no one's home
I don't love you but I think I like you Think I like you and I think you know I don't want you
but I do desire you Do desire you and I won't let go
( * )