แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Conor Maynard แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Conor Maynard แสดงบทความทั้งหมด

6 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Hate How Much I Love You Conor Maynard Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hate How Much I Love You Conor Maynard Chordza
คอร์ด Hate How Much I Love You Conor Maynard | เนื้อเพลง Hate How Much I Love You Conor Maynard | Chord Hate How Much I Love You Conor Maynard

13 กรกฎาคม 2559

เพลง เนื้อเพลง Work Conor Maynard

เพลง Work Conor Maynard | เนื้อเพลง Work Conor Maynard | เพลงฟัง Work Conor Maynard | เล่นเพลง Work Conor Maynard | เนื้อเพลง Work Conor Maynard | Chord Work Conor Maynard
เพลง เนื้อเพลง Work Conor Maynard

[Chorus - Rihanna:]
Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work!
He see me do me
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
When you ah gon'
Learn, learn, learn, learn, learn
Meh nuh care if him
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting

[Verse 1 - Rihanna:]
Dry!... Me a desert him
No time to have you lurking
Him ah go act like he don't like it
You know I dealt with you the nicest
Nobody touch me you nuh righteous
Nobody text me in a crisis
I believed all of your dreams, adoration
You took my heart and my keys and my patience
You took my heart on my sleeve for decoration
You mistaken my love I brought for you for foundation
All that I wanted from you was to give me
Something that I never had
Something that you've never seen
Something that you've never been!
Mmmmm!
But I wake up and act like nothing's wrong
Just get ready fi...

[Chorus - Rihanna:]
Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work!
He see me do me
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
Nernernernernerner!
When you a gon' learn, learn, learn, learn, learn!
Before the tables turn, turn, turn, turn, turn, turn!

[Verse 2 - Rihanna:]
Beg you something please
Baby don't you leave
Don't leave me stuck here in the streets, uh huh
If I get another chance to
I will never, no never neglect you
I mean who am I to hold your past against you?
I just hope that it gets to you
I hope that you see this through
I hope that you see this true
What can I say?
Please recognize I'm tryin', babe!
I have to

[Chorus - Rihanna:]
Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work!
He see me do me
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
When you ah gon'
Learn, learn, learn, learn, learn
Meh nuh care if him
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting

[Verse 3 - Drake:]
Yeah, okay
You need to get done, done, done, done at work, come over
We just need to slow the motion
Don't give that away to no one
Long distance, I need you
When I see potential I just gotta see it through
If you had a twin, I would still choose you
I don't wanna rush into it, if it's too soon
But I know you need to get done, done, done, done
If you come over
Sorry if I'm way less friendly
I got niggas tryna end me, oh
I spilled all my emotions tonight, I'm sorry
Rollin', rollin', rollin', rollin', rollin'
How many more shots until you're rollin'?
We just need a face to face
You could pick the time and the place
You spent some time away
Now you need to forward and give me all the...

[Chorus - Rihanna & Drake:]
Work, work, work, work, work, work
He said me haffi
Work, work, work, work, work, work
He see me do me
Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt!
So me put in
Work, work, work, work, work, work
When you ah gon'
Learn, learn, learn, learn, learn
Meh nuh care if him
Hurt, hurt, hurt, hurt, hurting

[Outro - Rihanna:]
Mmmmm, mmmmm
Mmmmm, mmmmm
Work, work, work, work, work, work
Mmmmm, mmmmm
13 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Work Conor Maynard Chordza

คอร์ด Work Conor Maynard | คอร์ดกีต้าร์ Work Conor Maynard | คอร์ดเพลง Work Conor Maynard | เพลง Work Conor Maynard | เนื้อเพลง Work Conor Maynard | Chord Work Conor Maynard
คอร์ด เนื้อเพลง Work Conor Maynard Chordza