แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kid Ink Feat.Tyga แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kid Ink Feat.Tyga แสดงบทความทั้งหมด

20 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Ride Out Kid Ink Feat.Tyga, Wale, YG & Rich Homie Quan Chordza

คอร์ด Ride Out Kid Ink Feat.Tyga, Wale, YG & Rich Homie Quan | คอร์ดกีต้าร์ Ride Out Kid Ink Feat.Tyga, Wale, YG & Rich Homie Quan | คอร์ดเพลง Ride Out Kid Ink Feat.Tyga, Wale, YG & Rich Homie Quan | เพลง Ride Out Kid Ink Feat.Tyga, Wale, YG & Rich Homie Quan | เนื้อเพลง Ride Out Kid Ink Feat.Tyga, Wale, YG & Rich Homie Quan
คอร์ด เนื้อเพลง Ride Out Kid Ink Feat.Tyga, Wale, YG & Rich Homie Quan Chordza


[Intro: Rich Homie Quan]
Came in at first had bad luck
Got a whole lot, remember I ain't had none
We done sold now everybody mad at me
Tell 'em roll down now everybody smashin'
Keep ready cause you know we bout to be a problem
Hope you ready cause you know it bout to be a problem
[Hook: Kid Ink]
It's the only way we know to go
Squad up, never roll alone
And we gone ride on forever
We ride out together
Pull up right in your zone
Takeover the street, that's how we roll
And we gone ride on forever
We ride out together
[Verse 1: Tyga]
Fancy when I drive, six cars in the driveway
Cash in the driver door, spend it, do it my way
I fucks you like a matador, fresh out the catalogue
One fall we all fall, crew like dominos
But chase (?) all my dogs riding smoke
(?) heavy like the Pope, for that pot of gold
We are not alone, broad better check your tone
You gone need a lot of help, I ain't talkin' bank loans
Sit with us, table last supper
Toast to the brothers, some bad motherfuckers
Yea, ain't nothin' but pure luxury
You lookin' left to me, should be looking up to me
Preferably one of the best
She ridin' cause we (?) now and forever to death
Be loyal, real, and respect
Stay ahead of the rest
We just sit back, relax, doin' things to impress
[Hook: Kid Ink]
It's the only way we know to go
Squad up, never roll alone
And we gone ride on forever
We ride out together
Pull up right in your zone
Takeover the street, that's how we roll
And we gone ride on forever
We ride out together
[Verse 2: Wale]
Ridin' on ton of waves
And no way these niggas stoppin' me, ohhh nooo
Flyin' from a mile away
It's not a problem, only real ones follow me
And I can do this with my eyes closed
Blind fold two times over
Ride solo, I got women and got soldiers
I ain't (?) try and get it (?)
Talkin' melatonin, get it and fight coma
What's the feet of a giant?
Niggas feedin' the fire
History, (?) flee when they flyin'
You don't believe it? Then try it
We don't believe in just tryin'
I call it peoples and leave 'em in 100 pieces divided
That's cold cuts
And I've been dope for like four summers
And I ain't really going for the he say, or she say
Keep it G for peace sake
I know this shit that bones, (?)
Might leave you niggas feeling
[Hook: Kid Ink]
It's the only way we know to go
Squad up, never roll alone
And we gone ride on forever
We ride out together
Pull up right in your zone
Takeover the street, that's how we roll
And we gone ride on forever
We ride out together
[Verse 3: YG]
It's YG 4hunnid!
Is you ride? Is you wit all the burglarizing and the violence?
If Jimmy got caught up but you right there with him
So the police askin' you questions, is you gone keep quiet?
Is you loyal, is you real, is you fake?
When I can't tell that's the type of way that I hate
You got that fake friend, (?)
There's no cure so them symptoms is gone show
You know the code, stick around, hold it down, never fold
Like it's crease up in your Dicky Browns
Hold up! Each one teach one
Motivate each one to be somethin'
Cause I ain't just another statistic
I do (?) if you wanna get specific
I'm just tryna make bread come quicker
For me and my dead gone hitters