แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Avicii แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Avicii แสดงบทความทั้งหมด

17 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Broken Arrows ukulele Avicii Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Broken Arrows ukulele Avicii Chordza
คอร์ด Broken Arrows ukulele Avicii | เนื้อเพลง Broken Arrows ukulele Avicii | Chord Broken Arrows ukulele Avicii

12 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Gonna Love Ya ukulele Avicii Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Gonna Love Ya ukulele Avicii Chordza
คอร์ด Gonna Love Ya ukulele Avicii | เนื้อเพลง Gonna Love Ya ukulele Avicii | Chord Gonna Love Ya ukulele Avicii

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Upon My Sleeve Avicii Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Upon My Sleeve Avicii Chordza
คอร์ด Heart Upon My Sleeve Avicii | เนื้อเพลง Heart Upon My Sleeve Avicii | Chord Heart Upon My Sleeve Avicii

12 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Addicted To You Avicii Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Addicted To You Avicii Chordza
คอร์ด Addicted To You Avicii | เนื้อเพลง Addicted To You Avicii | Chord Addicted To You Avicii

13 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Waiting For Love Avicii Chordza

คอร์ด Waiting For Love Avicii | คอร์ดกีต้าร์ Waiting For Love Avicii | คอร์ดเพลง Waiting For Love Avicii | เพลง Waiting For Love Avicii | เนื้อเพลง Waiting For Love Avicii | Chord Waiting For Love Avicii
คอร์ด เนื้อเพลง Waiting For Love Avicii Chordza

Where there's a will, there's a way, kind of beautiful
And every night has its day, so magical
And if there's love in this life, there's no obstacle
That can't be defeated

For every tyrant a tear for the vulnerable
In every lost soul the bones of a miracle
For every dreamer a dream we're unstoppable
With something to believe in

Monday left me broken
Tuesday I was through with hoping
Wednesday my empty arms were open
Thursday waiting for love, waiting for love
Thank the stars it's Friday
I'm burning like a fire gone wild on Saturday
Guess I won't be coming to church on Sunday
I'll be waiting for love, waiting for love
To come around

We are one of a kind irreplaceable
How did I get so blind and so cynical
If there's love in this life we're unstoppable
No we can't be defeated

Monday left me broken
Tuesday I was through with hoping
Wednesday my empty arms were open
Thursday waiting for love, waiting for love
Thank the stars it's Friday
I'm burning like a fire gone wild on Saturday
Guess I won't be coming to church on Sunday
I'll be waiting for love, waiting for love
To come around
1 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hey Brother Avicii Chordza

คอร์ด Hey Brother Avicii | คอร์ดกีต้าร์ Hey Brother Avicii | คอร์ดเพลง Hey Brother Avicii | เพลง Hey Brother Avicii | เนื้อเพลง Hey Brother Avicii | Chord Hey Brother Avicii
คอร์ด เนื้อเพลง Hey Brother Avicii Chordza

Hey brother, there’s an endless road to re-discover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, There’s nothing in this world I wouldn’t do. Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love, I wonder? Oh, if the sky comes falling down for you, There’s nothing in this world I wouldn’t do. What if I'm far from home? Oh, brother I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister I will help you out! Oh, if the sky comes falling down for you, There’s nothing in this world I wouldn’t do. Hey brother, there’s an endless road to re-discover. Hey sister, do you still believe in love, I wonder? Oh, if the sky comes falling down for you, There’s nothing in this world I wouldn’t do. What if I'm far from home? Oh, brother I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister I will help you out! Oh, if the sky comes falling down for you, There’s nothing in this world I wouldn’t do.