แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Rachel Platten แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Rachel Platten แสดงบทความทั้งหมด

20 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Broken Glass Rachel Platten Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Broken Glass Rachel Platten Chordza
คอร์ด Broken Glass Rachel Platten | เนื้อเพลง Broken Glass Rachel Platten | Chord Broken Glass Rachel Platten

10 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Fight Song Rachel Platten Chordza

คอร์ด Fight Song Rachel Platten | คอร์ดกีต้าร์ Fight Song Rachel Platten | คอร์ดเพลง Fight Song Rachel Platten | เพลง Fight Song Rachel Platten | เนื้อเพลง Fight Song Rachel Platten | Chord Fight Song Rachel Platten
คอร์ด เนื้อเพลง Fight Song Rachel Platten Chordza

Like a small boat On the ocean Sending big waves Into motion Like how a single word Can make a heart open I might only have one match But I can make an explosion And all those things I didn't say Wrecking balls inside my brain I will scream them loud tonight Can you hear my voice this time This is my fight song Take back my life song Prove I'm alright song My power's turned on Starting right now I'll be strong I'll play my fight song And I don't really care if nobody else believes 'Cause I've still got a lot of fight left in me Losing friends and I'm chasing sleep Everybody's worried about me In too deep Say I'm in too deep (in too deep) And it's been two years I miss my home But there's a fire burning in my bones And I still believe Yeah I still believe And all those things I didn't say Wrecking balls inside my brain I will scream them loud tonight Can you hear my voice this time This is my fight song Take back my life song Prove I'm alright song My power's turned on Starting right now I'll be strong I'll play my fight song And I don't really care if nobody else believes 'Cause I've still got a lot of fight left in me A lot of fight left in me Like a small boat On the ocean Sending big waves Into motion Like how a single word Can make a heart open I might only have one match But I can make an explosion This is my fight song (Hey!) Take back my life song (Hey!) Prove I'm alright song (Hey!) My power's turned on Starting right now I'll be strong (I'll be strong) I'll play my fight song And I don't really care if nobody else believes 'Cause I've still got a lot of fight left in me Now I've still got a lot of fight left in me