แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Old Dominion แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Old Dominion แสดงบทความทั้งหมด

17 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Make It Sweet Old Dominion Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Make It Sweet Old Dominion Chordza
คอร์ด Make It Sweet Old Dominion | เนื้อเพลง Make It Sweet Old Dominion | Chord Make It Sweet Old Dominion

26 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Hotel Key Old Dominion Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hotel Key Old Dominion Chordza
คอร์ด Hotel Key Old Dominion | เนื้อเพลง Hotel Key Old Dominion | Chord Hotel Key Old Dominion

30 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง No Such Thing as a Broken Heart Old Dominion Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง No Such Thing as a Broken Heart Old Dominion Chordza
คอร์ด No Such Thing as a Broken Heart Old Dominion | เนื้อเพลง No Such Thing as a Broken Heart Old Dominion | Chord No Such Thing as a Broken Heart Old Dominion

7 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Song for Another Time Old Dominion Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Song for Another Time Old Dominion Chordza
คอร์ด Song for Another Time Old Dominion | เนื้อเพลง Song for Another Time Old Dominion | Chord Song for Another Time Old Dominion

1 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Snapback Old Dominion Chordza

คอร์ด Snapback Old Dominion | คอร์ดกีต้าร์ Snapback Old Dominion | คอร์ดเพลง Snapback Old Dominion | เพลง Snapback Old Dominion | เนื้อเพลง Snapback Old Dominion | Chord Snapback Old Dominion
คอร์ด เนื้อเพลง Snapback Old Dominion Chordza

21 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Break Up with Him Old Dominion Chordza

คอร์ด Break Up with Him Old Dominion | คอร์ดกีต้าร์ Break Up with Him Old Dominion | คอร์ดเพลง Break Up with Him Old Dominion | เพลง Break Up with Him Old Dominion | เนื้อเพลง Break Up with Him Old Dominion | Chord Break Up with Him Old Dominion
คอร์ด เนื้อเพลง Break Up with Him Old Dominion Chordza

Hey girl, what's up? I know it's late, but I knew you'd pick it up Naw, I ain't drunk Okay, maybe I do have a little buzz but That song came on and I just thought what harm could come from one little call? I know you say you're taken, but I say girl you're taking too long To tell him that it's over Then bring it on over Stringing him along any longer girl, it's just wasting precious time Girl, you know it can't wait Rip it off just like a band-aid The way you look at me, girl, you can't pretend I know you ain't in love with him, break up with him I know, you don't wanna break his heart, but that ain't no good reason to be keeping us apart look, just tell him, it's you, it ain't him, and maybe you can lie to him and say you'll still be friends Whatever you got to say to get through to him that you ain't in love C'mon you can't deny that you and I kinda fit like a glove So tell him that it's over Then bring it on over Stringing him along any longer girl, it's just wasting precious time Girl, you know it can't wait Rip it off just like a band-aid It ain't my business to be all up in, but I know you ain't in love with him, break up with him I know that you're so done with him, break up with him, break up with him You would've hung up by now if you weren't thinking it too No pressure, whatever, just do what you gotta do, but if I was you I'd tell him that it's over Then bring it on over Stringing him along any longer girl, it's just wasting precious time Girl, you know it can't wait Just rip it off like a band-aid Yeah, I know I said it, but I'll say it again, I know you ain't in love with him, break up with him The way you look at me, girl, you can't pretend, I know you ain't in love with him, break up with him, yeah Just break up with him