แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Roy Orbison แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Roy Orbison แสดงบทความทั้งหมด

23 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Working for the Man Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Working for the Man Roy Orbison Chordza
คอร์ด Working for the Man Roy Orbison | เนื้อเพลง Working for the Man Roy Orbison | Chord Working for the Man Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Uptown Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Uptown Roy Orbison Chordza
คอร์ด Uptown Roy Orbison | เนื้อเพลง Uptown Roy Orbison | Chord Uptown Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Pretty Woman Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Pretty Woman Roy Orbison Chordza
คอร์ด Pretty Woman Roy Orbison | เนื้อเพลง Pretty Woman Roy Orbison | Chord Pretty Woman Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Ooby Dooby Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ooby Dooby Roy Orbison Chordza
คอร์ด Ooby Dooby Roy Orbison | เนื้อเพลง Ooby Dooby Roy Orbison | Chord Ooby Dooby Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Today s Teardrops Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Today s Teardrops Roy Orbison Chordza
คอร์ด Today s Teardrops Roy Orbison | เนื้อเพลง Today s Teardrops Roy Orbison | Chord Today s Teardrops Roy Orbison

15 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Only The Lonely (Know How I Feel) Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Only The Lonely (Know How I Feel) Roy Orbison Chordza
คอร์ด Only The Lonely (Know How I Feel) Roy Orbison | เนื้อเพลง Only The Lonely (Know How I Feel) Roy Orbison | Chord Only The Lonely (Know How I Feel) Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Love Hurts Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Hurts Roy Orbison Chordza
คอร์ด Love Hurts Roy Orbison | เนื้อเพลง Love Hurts Roy Orbison | Chord Love Hurts Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง In Dreams Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง In Dreams Roy Orbison Chordza
คอร์ด In Dreams Roy Orbison | เนื้อเพลง In Dreams Roy Orbison | Chord In Dreams Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง I m Hurtin Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I m Hurtin Roy Orbison Chordza
คอร์ด I m Hurtin Roy Orbison | เนื้อเพลง I m Hurtin Roy Orbison | Chord I m Hurtin Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison Chordza
คอร์ด Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison | เนื้อเพลง Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison | Chord Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Crying Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Crying Roy Orbison Chordza
คอร์ด Crying Roy Orbison | เนื้อเพลง Crying Roy Orbison | Chord Crying Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Candy Man Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Candy Man Roy Orbison Chordza
คอร์ด Candy Man Roy Orbison | เนื้อเพลง Candy Man Roy Orbison | Chord Candy Man Roy Orbison

14 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Bayou Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Bayou Roy Orbison Chordza
คอร์ด Blue Bayou Roy Orbison | เนื้อเพลง Blue Bayou Roy Orbison | Chord Blue Bayou Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Angel Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Angel Roy Orbison Chordza
คอร์ด Blue Angel Roy Orbison | เนื้อเพลง Blue Angel Roy Orbison | Chord Blue Angel Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Mean Woman Blues Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Mean Woman Blues Roy Orbison Chordza
คอร์ด Mean Woman Blues Roy Orbison | เนื้อเพลง Mean Woman Blues Roy Orbison | Chord Mean Woman Blues Roy Orbison

13 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I'm Hurtin Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I'm Hurtin Roy Orbison Chordza
คอร์ด I'm Hurtin Roy Orbison | เนื้อเพลง I'm Hurtin Roy Orbison | Chord I'm Hurtin Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison Chordza
คอร์ด Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison | เนื้อเพลง Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison | Chord Dream Baby (How Long Must I Dream) Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Crying Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Crying Roy Orbison Chordza
คอร์ด Crying Roy Orbison | เนื้อเพลง Crying Roy Orbison | Chord Crying Roy Orbison

คอร์ด เนื้อเพลง Candy Man Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Candy Man Roy Orbison Chordza
คอร์ด Candy Man Roy Orbison | เนื้อเพลง Candy Man Roy Orbison | Chord Candy Man Roy Orbison

12 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Bayou Roy Orbison Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Bayou Roy Orbison Chordza
คอร์ด Blue Bayou Roy Orbison | เนื้อเพลง Blue Bayou Roy Orbison | Chord Blue Bayou Roy Orbison