แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Dolly Parton แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Dolly Parton แสดงบทความทั้งหมด

8 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Jolene Dolly Parton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Jolene Dolly Parton Chordza
คอร์ด Jolene Dolly Parton | เนื้อเพลง Jolene Dolly Parton | Chord Jolene Dolly Parton

1 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Will Always Love You Dolly Parton Chordza

คอร์ด I Will Always Love You Dolly Parton | คอร์ดกีต้าร์ I Will Always Love You Dolly Parton | คอร์ดเพลง I Will Always Love You Dolly Parton | เพลง I Will Always Love You Dolly Parton | เนื้อเพลง I Will Always Love You Dolly Parton | Chord I Will Always Love You Dolly Parton
คอร์ด เนื้อเพลง I Will Always Love You Dolly Parton Chordza

If I should stay Well, I would only be in your way And so I'll go, and yet I know That I'll think of you each step of my way And I will always love you I will always love you Bitter-sweet memories That's all I have, and all I'm taking with me Good-bye, oh, please don't cry 'Cause we both know that I'm not What you need But I will always love you I will always love you And I hope life, will treat you kind And I hope that you have all That you ever dreamed of Oh, I do wish you joy And I wish you happiness But above all this I wish you love I love you, I will always love


คอร์ด เนื้อเพลง 9 To 5 Dolly Parton Chordza

คอร์ด 9 To 5 Dolly Parton | คอร์ดกีต้าร์ 9 To 5 Dolly Parton | คอร์ดเพลง 9 To 5 Dolly Parton | เพลง 9 To 5 Dolly Parton | เนื้อเพลง 9 To 5 Dolly Parton | Chord 9 To 5 Dolly Parton
คอร์ด เนื้อเพลง 9 To 5 Dolly Parton Chordza

Tumble outta bed And I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch And try to come to life Jump in the shower And the blood starts pumpin' Out on the street The traffic starts jumpin' The folks like me on the job from 9 to 5 * Workin' 9 to 5, What a way to make a livin' Barely gettin' by It's all takin' and no givin' They just use your mind And they never give you credit It's enough to drive you crazy If you let it 9 to 5, for service and devotion You would think that I Would deserve a fat promotion Want to move ahead But the boss won't seem to let me I swear sometimes that man is out to get me They let you dream Just to watch 'em shatter You're just a step On the boss- man's ladder But you got dreams He'll never take away You're in the same boat With a lotta your friends Waitin' for the day your ship'll come in 'N' the tide's gonna turn And it's all gonna roll your way ( * ) ** 9 to 5, yeah They got you where they want you There's a better life And you dream about it, don't you It's a rich man's game No matter what they call it ( * / ** )