แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Fleet wood Mac แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Fleet wood Mac แสดงบทความทั้งหมด

8 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Dreams Fleet wood Mac Chordza

คอร์ด Dreams Fleet wood Mac | คอร์ดกีต้าร์ Dreams Fleet wood Mac | คอร์ดเพลง Dreams Fleet wood Mac | เพลง Dreams Fleet wood Mac | เนื้อเพลง Dreams Fleet wood Mac | Chord Dreams Fleet wood Mac
คอร์ด เนื้อเพลง Dreams Fleet wood Mac Chordza

Now here you go again You say you want your freedom Well who am I to keep you down
It's only right that you should Play the way you feel it But listen carefully to the sound
Of your lonliness Like a heartbeat drives you mad In the stillness of remembering what you
had... And what you lost... And what you had... And what you lost...
Thunder only happens when it's raining Players only love you when they're playing
Say women...they will come and they will go When the rain washes you clean you'll know...
You'll knowNow here I go again, I see the crystal visions I keep my visions to myself It's only me
Who wants to wrap around your dreams and... Have you any dreams you'd like to sell?
Dreams of lonliness Like a heartbeat drives you mad In te stillness of remembering what
you had... And what you lost.... And what you had... And what you lost...
Thunder only happens when it's raining Players only love you when they're playing
Women they will come and they will go When the rain washes you clean you you'll know
Thunder only happns when it's raining Players only love you when they're playing
Say women they will come and they will go When the rain washes you clean you'll know...
You'll know.... You will know....