แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ BON JOVI แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ BON JOVI แสดงบทความทั้งหมด

27 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Never Say Goodbye Bon Jovi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Never Say Goodbye Bon Jovi Chordza
คอร์ด Never Say Goodbye Bon Jovi | เนื้อเพลง Never Say Goodbye Bon Jovi | Chord Never Say Goodbye Bon Jovi

4 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง She Don't Know Me Bon Jovi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง She Don't Know Me Bon Jovi Chordza
คอร์ด She Don't Know Me Bon Jovi | เนื้อเพลง She Don't Know Me Bon Jovi | Chord She Don't Know Me Bon Jovi

คอร์ด เนื้อเพลง Roulette Bon Jovi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Roulette Bon Jovi Chordza
คอร์ด Roulette Bon Jovi | เนื้อเพลง Roulette Bon Jovi | Chord Roulette Bon Jovi

คอร์ด เนื้อเพลง Runaway Bon Jovi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Runaway Bon Jovi Chordza
คอร์ด Runaway Bon Jovi | เนื้อเพลง Runaway Bon Jovi | Chord Runaway Bon Jovi

29 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Scars On This Guitar BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Scars On This Guitar BON JOVI Chordza
คอร์ด Scars On This Guitar BON JOVI | เนื้อเพลง Scars On This Guitar BON JOVI | Chord Scars On This Guitar BON JOVI

คอร์ด เนื้อเพลง Come On Up To Our House BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Come On Up To Our House BON JOVI Chordza
คอร์ด Come On Up To Our House BON JOVI | เนื้อเพลง Come On Up To Our House BON JOVI | Chord Come On Up To Our House BON JOVI

28 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง This House Is Not For Sale BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง This House Is Not For Sale BON JOVI Chordza
คอร์ด This House Is Not For Sale BON JOVI | เนื้อเพลง This House Is Not For Sale BON JOVI | Chord This House Is Not For Sale BON JOVI

คอร์ด เนื้อเพลง Labor Of Love BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Labor Of Love BON JOVI Chordza
คอร์ด Labor Of Love BON JOVI | เนื้อเพลง Labor Of Love BON JOVI | Chord Labor Of Love BON JOVI

18 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง You Give Love A Bad Name BON JOVI Chordza

คอร์ด You Give Love A Bad Name BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ You Give Love A Bad Name BON JOVI | คอร์ดเพลง You Give Love A Bad Name BON JOVI | เพลง You Give Love A Bad Name BON JOVI | เนื้อเพลง You Give Love A Bad Name BON JOVI | Chord You Give Love A Bad Name BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง You Give Love A Bad Name BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Wanted Dead Or Alive BON JOVI Chordza

คอร์ด Wanted Dead Or Alive BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ Wanted Dead Or Alive BON JOVI | คอร์ดเพลง Wanted Dead Or Alive BON JOVI | เพลง Wanted Dead Or Alive BON JOVI | เนื้อเพลง Wanted Dead Or Alive BON JOVI | Chord Wanted Dead Or Alive BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง Wanted Dead Or Alive BON JOVI Chordza

17 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง No Apologies BON JOVI Chordza

คอร์ด No Apologies BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ No Apologies BON JOVI | คอร์ดเพลง No Apologies BON JOVI | เพลง No Apologies BON JOVI | เนื้อเพลง No Apologies BON JOVI | Chord No Apologies BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง No Apologies BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lost Highway BON JOVI Chordza

คอร์ด Lost Highway BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ Lost Highway BON JOVI | คอร์ดเพลง Lost Highway BON JOVI | เพลง Lost Highway BON JOVI | เนื้อเพลง Lost Highway BON JOVI | Chord Lost Highway BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง Lost Highway BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Livin On A Prayer BON JOVI Chordza

คอร์ด Livin On A Prayer BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ Livin On A Prayer BON JOVI | คอร์ดเพลง Livin On A Prayer BON JOVI | เพลง Livin On A Prayer BON JOVI | เนื้อเพลง Livin On A Prayer BON JOVI | Chord Livin On A Prayer BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง Livin On A Prayer BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Knockout BON JOVI Chordza

คอร์ด Knockout BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ Knockout BON JOVI | คอร์ดเพลง Knockout BON JOVI | เพลง Knockout BON JOVI | เนื้อเพลง Knockout BON JOVI | Chord Knockout BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง Knockout BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Have A Nice Day BON JOVI Chordza

คอร์ด Have A Nice Day BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ Have A Nice Day BON JOVI | คอร์ดเพลง Have A Nice Day BON JOVI | เพลง Have A Nice Day BON JOVI | เนื้อเพลง Have A Nice Day BON JOVI | Chord Have A Nice Day BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง Have A Nice Day BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Born To Be My Baby BON JOVI Chordza

คอร์ด Born To Be My Baby BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ Born To Be My Baby BON JOVI | คอร์ดเพลง Born To Be My Baby BON JOVI | เพลง Born To Be My Baby BON JOVI | เนื้อเพลง Born To Be My Baby BON JOVI | Chord Born To Be My Baby BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง Born To Be My Baby BON JOVI Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Medicine BON JOVI Chordza

คอร์ด Bad Medicine BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ Bad Medicine BON JOVI | คอร์ดเพลง Bad Medicine BON JOVI | เพลง Bad Medicine BON JOVI | เนื้อเพลง Bad Medicine BON JOVI | Chord Bad Medicine BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง Bad Medicine BON JOVI Chordza

11 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Always BON JOVI Chordza

คอร์ด Always BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ Always BON JOVI | คอร์ดเพลง Always BON JOVI | เพลง Always BON JOVI | เนื้อเพลง Always BON JOVI | Chord Always BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง Always BON JOVI Chordza

31 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Saturday Night Gave Me Sunday Morning BON JOVI Chordza

คอร์ด Saturday Night Gave Me Sunday Morning BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ Saturday Night Gave Me Sunday Morning BON JOVI | คอร์ดเพลง Saturday Night Gave Me Sunday Morning BON JOVI | เพลง Saturday Night Gave Me Sunday Morning BON JOVI | เนื้อเพลง Saturday Night Gave Me Sunday Morning BON JOVI | Chord Saturday Night Gave Me Sunday Morning BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง Saturday Night Gave Me Sunday Morning BON JOVI ChordzaI was living my life like a long-lost weekend Never felt nothing, jumping right into the deep end I wasn't missing nothing, that was ever worth getting Never hung around enough to regret it You came walking in late but just in time You ended my excuses with a ten cent rhyme Your shoes and attitude were stacked way up high I knew right then you were the story of my life Oh! Saturday nights gave me Sunday mornings Opened my eyes, now it's a new day dawning Think I might have pushed my luck a time or two Everything about us is what gets me through I never thought I'd hear the church bells ringing I never learned the song this heart was singing No regrets, I took that step, yeah I'm still falling Saturday nights gave me Sunday morning, yeah When you're driving down a street that's only going one way When every day starts feeling like a month of Mondays You should know I still got something left to prove I know what it takes to get back to you Oh! Saturday nights gave me Sunday mornings Opened my eyes, now it's a new day dawning Think I might have pushed my luck a time or two Everything about us is what gets me through I never thought I'd hear the church bells ringing I never learned the song this heart was singing No regrets, I took that step, yeah I'm still falling Saturday nights gave me Sunday morning, yeah Remember those nights staring out at the lights Making time with our feet in the sand Making up words to our favorite songs Laughing loud with those drinks in our hands And as that boy put his head on her shoulder She pulled him tight to get a bit closer And as the world just disappeared You whispered in my ear Oh! Saturday nights gave me Sunday mornings Opened my eyes, now it's a new day dawning Think I might have pushed my luck a time or two Everything about us is what gets me through I never thought I'd hear the church bells ringing I never learned the song this heart was singing No regrets, I took that step, yeah I'm still falling Saturday nights gave me Sunday morning, yeah Sunday mornings


18 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง It's My Life BON JOVI Chordza

คอร์ด It's My Life BON JOVI | คอร์ดกีต้าร์ It's My Life BON JOVI | คอร์ดเพลง It's My Life BON JOVI | เพลง It's My Life BON JOVI | เนื้อเพลง It's My Life BON JOVI
คอร์ด เนื้อเพลง It's My Life BON JOVI Chordza


This ain't a song for the broken-hearted No silent prayer for the faith-departed I ain't gonna be just a face in the crowd You're gonna hear my voice When I shout it out loud [Chorus:] It's my life It's now or never I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just wanna live while I'm alive It's my life This is for the ones who stood their ground For Tommy and Gina who never backed down Tomorrow's getting harder make no mistake Luck ain't even lucky Got to make your own breaks [Chorus:] It's my life And it's now or never I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just want to live while I'm alive 'Cause it's my life Better stand tall when they're calling you out Don't bend, don't break, baby, don't back down [Chorus:] It's my life And it's now or never 'Cause I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just want to live while I'm alive [Chorus:] It's my life And it's now or never 'Cause I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive (It's my life) My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way I just want to live while I'm alive 'Cause it's my life!