แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Alter Bridge แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Alter Bridge แสดงบทความทั้งหมด

12 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Watch Over You Alter Bridge Chordza

คอร์ด Watch Over You Alter Bridge | คอร์ดกีต้าร์ Watch Over You Alter Bridge | คอร์ดเพลง Watch Over You Alter Bridge | เพลง Watch Over You Alter Bridge | เนื้อเพลง Watch Over You Alter Bridge
คอร์ด เนื้อเพลง Watch Over You Alter Bridge Chordza


Leaves are on the ground
Fall has come
Blue skies turning grey
Like my love
I tried to carry you
And make you whole
But it was never enough
I must go
[Chorus:]
Who is gonna save you
When I'm gone?
And who'll watch over you
When I'm gone?
You say you care for me
But hide it well
How can you love someone
And not yourself?
[Chorus]
And when I'm gone
Who will break your fall?
Who will you blame?
I can't go on
And let you lose it all
It's more than I can take
Who'll ease your pain?
Ease your pain
[Chorus:]
Who is gonna save you when I'm gone?
Who'll watch over you?
Who will give you strength when you're not strong.
Who'll watch over you when I've gone away?
Snow is on the ground
Winters come
You long to hear my voice
But I'm long goneคอร์ด เนื้อเพลง Broken Wings Alter Bridge Chordza

คอร์ด Broken Wings Alter Bridge | คอร์ดกีต้าร์ Broken Wings Alter Bridge | คอร์ดเพลง Broken Wings Alter Bridge | เพลง Broken Wings Alter Bridge | เนื้อเพลง Broken Wings Alter Bridge
คอร์ด เนื้อเพลง Broken Wings Alter Bridge Chordza


Fight the fight alone
When the world is full of victims
Dims a fading light
In our souls
Leave the peace alone
How we all are slowly changing
Dims a fading light
In our souls
In my opinion seeing is to know
The things we hold
Are always first to go
And who's to say
We won't end up alone
[CHORUS]
On broken wings I'm falling
And it won't be long
The skin on me is burning
By the fires of the sun
On skinned knees
I'm bleeding
And it won't be long
I've got to find that meaning
I'll search for so long
Cry ourselves to sleep
We will sleep alone forever
Will you lay me down
In the same place with all I love
Mend the broken homes
Care for them they are our brothers
Save the fading light in our souls
In my opinion seeing is to know
What you give
Will always carry you
And who's to say
We won't survive it too
[CHORUS]
Set a-free all
Relying on their will
To make me all that I am
And all I'll be
Set a-free all
Will fall between the cracks
With memories of all that I am
And all I'll be
[CHORUS]5 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Open Your Eyes Alter Bridge Chordza

คอร์ด Open Your Eyes Alter Bridge | คอร์ดกีต้าร์ Open Your Eyes Alter Bridge | คอร์ดเพลง Open Your Eyes Alter Bridge | เพลง Open Your Eyes Alter Bridge | เนื้อเพลง Open Your Eyes Alter Bridge
คอร์ด เนื้อเพลง Open Your Eyes Alter Bridge Chordza


Looking back I clearly see
What it is that's killing me
Through the eyes of one I know
I see a vision once let go
I had it all
Constantly it burdens me
Hard to trust and can't believe
Lost the faith and lost the love
When the day is done
Will they open their eyes
And realize we are one
On and on we stand alone
Until our day has come
When they open their eyes
And realize we are one
I love the way I feel today
But how I know the sun will fade
Darker days seem to be
What will always live in me
But still I run
It's hard to walk this path alone
Hard to know which way to go
Will I ever save this day
Will it ever change
Will they open their eyes
And realize we are one
Still today we carry on
I know our day will come
When they open their eyes
And realize we are one
Will they open their eyes
And realize we are one
(its hard to walk this path alone
hard to know which way to go)
Will they open their eyes
and realize we are one
(lost the faith and lost the love when the day is done)
Will they open their eyes
And realize we are one28 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง In Loving Memory Alter Bridge Chordza

คอร์ด In Loving Memory Alter Bridge | คอร์ดกีต้าร์ In Loving Memory Alter Bridge | คอร์ดเพลง In Loving Memory Alter Bridge | เพลง In Loving Memory Alter Bridge | เนื้อเพลง In Loving Memory Alter Bridge
คอร์ด เนื้อเพลง In Loving Memory Alter Bridge Chordza


Thanks for all you've done
I've missed you for so long
I can't believe you're gone
You still live in me
I feel you in the wind
You guide me constantly
I've never knew what it was to be alone, no
Cause you were always there for me
You were always there waiting
And ill come home and I miss your face so
Smiling down on me
I close my eyes to see
And I know, you're a part of me
And it's your song that sets me free
I sing it while I feel I can't hold on
I sing tonight cause it comforts me
I carry the things that remind me of you
In loving memory of
The one that was so true
Your were as kind as you could be
And even though you're gone
You still mean the world to me
I've never knew what it was to be alone, no
Cause you were always there for me
You were always there waiting
But now I come home and it's not the same, no
It feels empty and alone
I can't believe you're gone
And I know, you're a part of me
And it's your song that sets me free
I sing it while I feel I can't hold on
I sing tonight cause it comforts me
I'm glad he set you free from sorrow
I'll still love you more tomorrow
And you will be here with me still
And what you did you did with feeling
And You always found the meaning
And you always will
And you always will
And you always will
Ooo's
And I know, you're a part of me
And it's your song that sets me free
I sing it while I feel I can't hold on
I sing tonight cause it comforts me