แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Tori Kelly แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Tori Kelly แสดงบทความทั้งหมด

7 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Should've Been Us Tori Kelly Chordza

คอร์ด Should've Been Us Tori Kelly | คอร์ดกีต้าร์ Should've Been Us Tori Kelly | คอร์ดเพลง Should've Been Us Tori Kelly | เพลง Should've Been Us Tori Kelly | เนื้อเพลง Should've Been Us Tori Kelly | Chord Should've Been Us Tori Kelly
คอร์ด เนื้อเพลง Should've Been Us Tori Kelly Chordza

14 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hollow Tori Kelly Chordza

คอร์ด Hollow Tori Kelly | คอร์ดกีต้าร์ Hollow Tori Kelly | คอร์ดเพลง Hollow Tori Kelly | เพลง Hollow Tori Kelly | เนื้อเพลง Hollow Tori Kelly | Chord Hollow Tori Kelly
คอร์ด เนื้อเพลง Hollow Tori Kelly Chordza

3 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Unbreakable Smile Tori Kelly Chordza

คอร์ด Unbreakable Smile Tori Kelly | คอร์ดกีต้าร์ Unbreakable Smile Tori Kelly | คอร์ดเพลง Unbreakable Smile Tori Kelly | เพลง Unbreakable Smile Tori Kelly | เนื้อเพลง Unbreakable Smile Tori Kelly | Chord Unbreakable Smile Tori Kelly
คอร์ด เนื้อเพลง Unbreakable Smile Tori Kelly Chordza

La da da da dee, you’re not breaking me
La de da da da da da da da, yeah

Somebody told me fame is a disease
You start singing the blues when you start seeing the green
But I think it's all about what you choose
The way you live your life, depends on you
That’s when I realized I wanna make a difference
Change other people’s lives, give hope, even for a moment
Use my name for good and change the game I could
Because to make it you think I gotta act a certain way,
Be a little bit insane, live a little, it's okay
I guess we have different definitions of living, but you’ll twist my words anyway
You’ll say that I’m na?ve, like I don’t have a past,
You're the one being deceived, I see right behind the mask
Tryna to stir me up and get me mad
I smile because happiness is all I have, so

La da da da dee, you’re not breaking me
La de da da da, ain’t got time for ya, singing
La da da da dee, you won’t shatter me
La de da da da, got an unbreakable smile

You see me hanging with my fam, but that don’t mean I’m living in a bubble
You’ll find me at church, but that don’t mean I can’t cause trouble
Stir up a little scene 'cause isn't that what you want?
For me to mess up, so you can dress up some story
Saying, Tori this’ll sell more records
But I’d rather make ’em yawn than be a pawn on your chessboard
So call me boring, call me cookie cutter
Call me what you want
A matter of fact
Just say it loud and don’t st-stutter
'Cause I know who I am, yeah I’m still the same
Just a California girl with big dreams
Thinking maybe they’ll let me sing songs about real things
And baby who knows maybe I can sell out shows without taking off my clothes
God made me sexy I don't care if only I know

La da da da dee, you’re not breaking me
La de da da da, ain’t got time for ya, singing
La da da da dee, you won’t shatter me
La de da da da, got an unbreakable smile

Oh oh [2x]

And I'll just keep on singing.

La da da da dee, you’re not breaking me
La de da da da, ain’t got time for ya
La da da da dee, you won’t shatter me
La de da da da, got an unbreakable smile

I might be smiling, yes
But don't mistake kindness for weakness12 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Nobody Love Tori Kelly Chordza

คอร์ด Nobody Love Tori Kelly | คอร์ดกีต้าร์ Nobody Love Tori Kelly | คอร์ดเพลง Nobody Love Tori Kelly | เพลง Nobody Love Tori Kelly | เนื้อเพลง Nobody Love Tori Kelly | Chord Nobody Love Tori Kelly
คอร์ด เนื้อเพลง Nobody Love Tori Kelly Chordza


(Why, why)

Everybody’s looking for that something
No one ever wants to pay the price
Everybody's scared of going nowhere
But we ain’t going anywhere tonight

I should be more cynical and tell myself it’s not okay
(To feel this good when I’m with you)
I try my best to fight it, say I hate you but I always stay
Woah, woah, woah cause

[Chorus:]
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do

Everybody’s talking ‘bout the next thing
Feel like what they got ain’t good enough
But all I wanna do is release the tension
Bring the conversation back to us

I should be more cynical and tell myself it’s not okay
(To feel this good when I’m with you)
I try my best to fight it, say I hate you but I always stay
Woah, woah, woah cause

[Chorus:]
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do

Can we stop all the yelling baby hear me out
I want you here and now
I try my best to fight it, say I hate you but I always stay
Hey, hey, hey…
Yeah, alright, everybody’s looking for that new thing
Oh oh oh, oh oh oh
Ain’t nobody, nobody, nobody love
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do29 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Nobody Love Tori Kelly Chordza

คอร์ด Nobody Love Tori Kelly | คอร์ดกีต้าร์ Nobody Love Tori Kelly | คอร์ดเพลง Nobody Love Tori Kelly| เพลง Nobody Love Tori Kelly | เนื้อเพลง Nobody Love Tori Kelly | Chord Nobody Love Tori Kelly
คอร์ด เนื้อเพลง Nobody Love Tori Kelly Chordza


(Why, why)

Everybody’s looking for that something
No one ever wants to pay the price
Everybody's scared of going nowhere
But we ain’t going anywhere tonight

I should be more cynical and tell myself it’s not okay
(To feel this good when I’m with you)
I try my best to fight it, say I hate you but I always stay
Woah, woah, woah cause

[Chorus:]
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do

Everybody’s talking ‘bout the next thing
Feel like what they got ain’t good enough
But all I wanna do is release the tension
Bring the conversation back to us

I should be more cynical and tell myself it’s not okay
(To feel this good when I’m with you)
I try my best to fight it, say I hate you but I always stay
Woah, woah, woah cause

[Chorus:]
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do

Can we stop all the yelling baby hear me out
I want you here and now
I try my best to fight it, say I hate you but I always stay
Hey, hey, hey…
Yeah, alright, everybody’s looking for that new thing
Oh oh oh, oh oh oh
Ain’t nobody, nobody, nobody love
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you do
Ain’t nobody love, ain’t nobody love like you-oo-oo-oo do

27 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Dear No One Tori Kelly Chordza

คอร์ด Dear No One Tori Kelly | คอร์ดกีต้าร์ Dear No One Tori Kelly | คอร์ดเพลง Dear No One Tori Kelly | เพลง Dear No One Tori Kelly | เนื้อเพลง Dear No One Tori Kelly
คอร์ด เนื้อเพลง Dear No One Tori Kelly Chordza