แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หิน เหล็ก ไฟ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หิน เหล็ก ไฟ แสดงบทความทั้งหมด

28 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง พลังรัก (Acoustique Version) หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พลังรัก (Acoustique Version) หิน เหล็ก ไฟ Chordza
คอร์ด พลังรัก (Acoustique Version) หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง พลังรัก (Acoustique Version) หิน เหล็ก ไฟ | Chord พลังรัก (Acoustique Version) หิน เหล็ก ไฟ

10 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ยอม หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด ยอม หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ ยอม หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง ยอม หิน เหล็ก ไฟ | เพลง ยอม หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง ยอม หิน เหล็ก ไฟ | Chord ยอม หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง ยอม หิน เหล็ก ไฟ Chordza

5 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คนไร้ค่า หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด คนไร้ค่า หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ คนไร้ค่า หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง คนไร้ค่า หิน เหล็ก ไฟ | เพลง คนไร้ค่า หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง คนไร้ค่า หิน เหล็ก ไฟ | Chord คนไร้ค่า หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง คนไร้ค่า หิน เหล็ก ไฟ Chordza

16 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง อธรรม หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด อธรรม หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ อธรรม หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง อธรรม หิน เหล็ก ไฟ | เพลง อธรรม หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง อธรรม หิน เหล็ก ไฟ | Chord อธรรม หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง อธรรม หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลุย หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด ลุย หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ ลุย หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง ลุย หิน เหล็ก ไฟ | เพลง ลุย หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง ลุย หิน เหล็ก ไฟ | Chord ลุย หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง ลุย หิน เหล็ก ไฟ Chordza

6 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไปให้ถึงฝัน หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด ไปให้ถึงฝัน หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ ไปให้ถึงฝัน หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง ไปให้ถึงฝัน หิน เหล็ก ไฟ | เพลง ไปให้ถึงฝัน หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง ไปให้ถึงฝัน หิน เหล็ก ไฟ | Chord ไปให้ถึงฝัน หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง ไปให้ถึงฝัน หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง วันที่ยิ่งใหญ่ หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด วันที่ยิ่งใหญ่ หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ วันที่ยิ่งใหญ่ หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง วันที่ยิ่งใหญ่ หิน เหล็ก ไฟ | เพลง วันที่ยิ่งใหญ่ หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง วันที่ยิ่งใหญ่ หิน เหล็ก ไฟ | Chord วันที่ยิ่งใหญ่ หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง วันที่ยิ่งใหญ่ หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คอทั่งสันหลังเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด คอทั่งสันหลังเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ คอทั่งสันหลังเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง คอทั่งสันหลังเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | เพลง คอทั่งสันหลังเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง คอทั่งสันหลังเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | Chord คอทั่งสันหลังเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง คอทั่งสันหลังเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ Chordza

3 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง สิบปากว่า หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด สิบปากว่า หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ สิบปากว่า หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง สิบปากว่า หิน เหล็ก ไฟ | เพลง สิบปากว่า หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง สิบปากว่า หิน เหล็ก ไฟ | Chord สิบปากว่า หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง สิบปากว่า หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญา หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด สัญญา หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ สัญญา หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง สัญญา หิน เหล็ก ไฟ | เพลง สัญญา หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง สัญญา หิน เหล็ก ไฟ | Chord สัญญา หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญา หิน เหล็ก ไฟ Chordza

1 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันไม่ใช่( ที่ระบาย...) หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด ฉันไม่ใช่( ที่ระบาย...) หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ ฉันไม่ใช่( ที่ระบาย...) หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง ฉันไม่ใช่( ที่ระบาย...) หิน เหล็ก ไฟ | เพลง ฉันไม่ใช่( ที่ระบาย...) หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง ฉันไม่ใช่( ที่ระบาย...) หิน เหล็ก ไฟ | Chord ฉันไม่ใช่( ที่ระบาย...) หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันไม่ใช่( ที่ระบาย...) หิน เหล็ก ไฟ Chordza

19 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ร็อกเกอร์ หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด ร็อกเกอร์ หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ ร็อกเกอร์ หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง ร็อกเกอร์ หิน เหล็ก ไฟ | เพลง ร็อกเกอร์ หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง ร็อกเกอร์ หิน เหล็ก ไฟ | Chord ร็อกเกอร์ หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง ร็อกเกอร์ หิน เหล็ก ไฟ Chordza

15 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง คนยุคเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด คนยุคเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ คนยุคเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง คนยุคเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | เพลง คนยุคเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง คนยุคเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ | Chord คนยุคเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง คนยุคเหล็ก หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มั่วนิ่ม หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด มั่วนิ่ม หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ มั่วนิ่ม หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง มั่วนิ่ม หิน เหล็ก ไฟ | เพลง มั่วนิ่ม หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง มั่วนิ่ม หิน เหล็ก ไฟ | Chord มั่วนิ่ม หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง มั่วนิ่ม หิน เหล็ก ไฟ Chordza

5 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ยอม ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด ยอม ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ ยอม ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง ยอม ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | เพลง ยอม ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง ยอม ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | Chord ยอม ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง ยอม ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ง่ายเกินไป ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด ง่ายเกินไป ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ ง่ายเกินไป ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง ง่ายเกินไป ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | เพลง ง่ายเกินไป ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง ง่ายเกินไป ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ | Chord ง่ายเกินไป ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง ง่ายเกินไป ( Key Em Version ) หิน เหล็ก ไฟ Chordza

20 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ค้างคาวไฟ หิน เหล็ก ไฟ Chordza

คอร์ด ค้างคาวไฟ หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดกีต้าร์ ค้างคาวไฟ หิน เหล็ก ไฟ | คอร์ดเพลง ค้างคาวไฟ หิน เหล็ก ไฟ | เพลง ค้างคาวไฟ หิน เหล็ก ไฟ | เนื้อเพลง ค้างคาวไฟ หิน เหล็ก ไฟ | Chord ค้างคาวไฟ หิน เหล็ก ไฟ
คอร์ด เนื้อเพลง ค้างคาวไฟ หิน เหล็ก ไฟ Chordzaเขาเกลียดกลางวัน มันร้อนดั่งไฟ รถราวิ่งไป วิ่งกันสับสน
เขาเฝ้ามองโลกที่มันเปลี่ยนไป เขาเห็นความตาย และความเบิกบาน มาแล้วก็ไป ไม่มีอะไรเที่ยงแท้
ค้างคาวกลางวัน นอนพักร่างกาย แต่ในหัวใจ นั้นมันงุ่นง่าน
เมื่อความมืดมา มันแสนเบิกบาน อยากกินเลือดหวาน ของสาวไวไฟ คนเขาล่ำลือ มันคือ
* ไอ้ค้างคาวไฟ ไอ้ค้างคาวไฟ ไอ้ค้างคาวไฟ ไอ้ค้างคาวไฟ
ทุกแหล่งบันเทิง มันท่องเที่ยวไป ผู้หญิงทั้งหลาย รู้จักมันดี
อันความชั่วช้า และความบัดสี ไอ้ค้างคาวมี อยู่เต็มหัวใจ หากใครได้เจอ คงต้องละเมอเรียกหา
(ซ้ำ * )
อาบแสงสี ชีวิตช่างสดใส หัวใจมันล่องลอยไป กับไฟกลางคืน
ล่าผู้หญิง ไม่เคยคิดรักใครจริง มันเพียงแต่ชอบผู้หญิง ไอ้คางคาวไฟ
(ซ้ำ * ) Till End