แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Parata แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Parata แสดงบทความทั้งหมด

19 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ดิ่ง PARATA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดิ่ง PARATA Chordza
คอร์ด ดิ่ง PARATA | เนื้อเพลง ดิ่ง PARATA | Chord ดิ่ง PARATA

12 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่เขา PARATA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่เขา PARATA Chordza
คอร์ด ไม่ใช่เขา PARATA | เนื้อเพลง ไม่ใช่เขา PARATA | Chord ไม่ใช่เขา PARATA

21 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง รู้สึกดีไหม PARATA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รู้สึกดีไหม PARATA Chordza
คอร์ด รู้สึกดีไหม PARATA | เนื้อเพลง รู้สึกดีไหม PARATA | Chord รู้สึกดีไหม PARATA

13 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมแพ้แล้ว PARATA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมแพ้แล้ว PARATA Chordza
คอร์ด ยอมแพ้แล้ว PARATA | เนื้อเพลง ยอมแพ้แล้ว PARATA | Chord ยอมแพ้แล้ว PARATA

6 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่ไม่เป็นไร PARATA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่ใช่ไม่เป็นไร PARATA Chordza
คอร์ด ไม่ใช่ไม่เป็นไร PARATA | เนื้อเพลง ไม่ใช่ไม่เป็นไร PARATA | Chord ไม่ใช่ไม่เป็นไร PARATA

4 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เวลา (ไม่เคยรอใคร) PARATA Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เวลา (ไม่เคยรอใคร) PARATA Chordza
คอร์ด เวลา (ไม่เคยรอใคร) PARATA | เนื้อเพลง เวลา (ไม่เคยรอใคร) PARATA | Chord เวลา (ไม่เคยรอใคร) PARATA

28 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คืนสุดท้าย Parata Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คืนสุดท้าย Parata Chordza
คอร์ด คืนสุดท้าย Parata | เนื้อเพลง คืนสุดท้าย Parata | Chord คืนสุดท้าย Parata

2 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตเป็นของเธอ Parata Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตเป็นของเธอ Parata Chordza
คอร์ด ชีวิตเป็นของเธอ Parata | เนื้อเพลง ชีวิตเป็นของเธอ Parata | Chord ชีวิตเป็นของเธอ Parata

คอร์ด เนื้อเพลง คบไม่ได้ Parata Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คบไม่ได้ Parata Chordza
คอร์ด คบไม่ได้ Parata | เนื้อเพลง คบไม่ได้ Parata | Chord คบไม่ได้ Parata

30 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เธอไม่ควร Parata Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอไม่ควร Parata Chordza
คอร์ด เธอไม่ควร Parata | เนื้อเพลง เธอไม่ควร Parata | Chord เธอไม่ควร Parata

22 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง จำเป็นต้องลืม Parata Chordza

คอร์ด จำเป็นต้องลืม Parata | คอร์ดกีต้าร์ จำเป็นต้องลืม Parata | คอร์ดเพลง จำเป็นต้องลืม Parata | เพลง จำเป็นต้องลืม Parata | เนื้อเพลง จำเป็นต้องลืม Parata | Chord จำเป็นต้องลืม Parata
คอร์ด เนื้อเพลง จำเป็นต้องลืม Parata Chordza

4 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เกลียดความกลัว Parata Chordza

คอร์ด เกลียดความกลัว Parata | คอร์ดกีต้าร์ เกลียดความกลัว Parata | คอร์ดเพลง เกลียดความกลัว Parata | เพลง เกลียดความกลัว Parata | เนื้อเพลง เกลียดความกลัว Parata | Chord เกลียดความกลัว Parata
คอร์ด เนื้อเพลง เกลียดความกลัว Parata Chordza

11 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฟังก่อน Parata Chordza

คอร์ด ฟังก่อน Parata | คอร์ดกีต้าร์ ฟังก่อน Parata | คอร์ดเพลง ฟังก่อน Parata | เพลง ฟังก่อน Parata | เนื้อเพลง ฟังก่อน Parata | Chord ฟังก่อน Parata
คอร์ด เนื้อเพลง ฟังก่อน Parata Chordza

22 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ฟังก่อน Parata Chordza

คอร์ด ฟังก่อน Parata | คอร์ดกีต้าร์ ฟังก่อน Parata | คอร์ดเพลง ฟังก่อน Parata | เพลง ฟังก่อน Parata | เนื้อเพลง ฟังก่อน Parata | Chord ฟังก่อน Parata
คอร์ด เนื้อเพลง ฟังก่อน Parata Chordza

29 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจเต้นช้าลง Parata Chordza

คอร์ด หัวใจเต้นช้าลง Parata | คอร์ดกีต้าร์ หัวใจเต้นช้าลง Parata | คอร์ดเพลง หัวใจเต้นช้าลง Parata | เพลง หัวใจเต้นช้าลง Parata | เนื้อเพลง หัวใจเต้นช้าลง Parata | Chord หัวใจเต้นช้าลง Parataคอร์ด เนื้อเพลง หัวใจเต้นช้าลง Parata Chordza