แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Credence Clearwater Revival แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Credence Clearwater Revival แสดงบทความทั้งหมด

15 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Who’ll Stop The Rain Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Who’ll Stop The Rain Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Who’ll Stop The Rain Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Who’ll Stop The Rain Credence Clearwater Revival | เพลง Who’ll Stop The Rain Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Who’ll Stop The Rain Credence Clearwater Revival | Chord Who’ll Stop The Rain Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Who’ll Stop The Rain Credence Clearwater Revival Chordza

Long as I remember The rain been comin' down Clouds of myst'ry pourin' Confusion on the ground Good men through the ages, Tryin' to find the sun And I wonder, Still I wonder, Who'll stop the rain I went down Virginia, Seekin' shelter from the storm Caught up in the fable, I watched the tower grow Five year plans and new deals, Wrapped in golden chains And I wonder, Still I wonder Who'll stop the rain Heard the singers playin', How we cheered for more The crowd had rushed together, Tryin' to keep warm Still the rain kept pourin', Fallin' on my ears And I wonder, Still I wonder Who'll stop the rain.


คอร์ด เนื้อเพลง Up Around The Band Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Up Around The Band Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Up Around The Band Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Up Around The Band Credence Clearwater Revival | เพลง Up Around The Band Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Up Around The Band Credence Clearwater Revival | Chord Up Around The Band Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Up Around The Band Credence Clearwater Revival Chordza

There's a place up ahead and I'm going just as fast as my feet can fly Come away, come away if you're going, leave the sinking ship behind * Come on the rising wind, we're going up around the bend Bring a song and a smile for the banjo, better get while the gettings good, Hitch a ride to the end of the highway where the neons turn to wood ( * ) You can ponder perpetual motion, fix your mind on a crystal day, Always time for a good conversation, there's an ear for what you say ( * ) Catch a ride to the end of the highway and we'll meet by the big red tree, There's a place up ahead and I'm going, come along, come along with me ( * )


คอร์ด เนื้อเพลง Travelin Band Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Travelin Band Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Travelin Band Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Travelin Band Credence Clearwater Revival | เพลง Travelin Band Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Travelin Band Credence Clearwater Revival | Chord Travelin Band Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Travelin Band Credence Clearwater Revival Chordza

Seven Thirty Seven comin' out of the sky Oh! Won't you take me down to Memphis on a midnight ride,I wanna move * Playin' in a Travelin' Band Yeah! Well, I'm flyin' 'cross the land, try'in' to get a hand, Playin' in a Travelin' Band Take me to the hotel, Baggage gone, oh, well Come on, come on, won't you get me to my room,I wanna move ( * ) Listen to the radio, Talkin' 'bout the last show Someone got excited, Had to call the State Militia, Wanna move ( * ) Here we come again on a Saturday night Oh with your fussin' and a fightin' Won't you get me to the rhyme,I wanna move ( * ) Oh! WOW!Oh! I'm playin' in a Travelin' Band Playin' in a Travelin' Band Won't you get me, take me hand Well, I'm playin' in a Travelin' Band, Well, I'm flyin' 'cross the land Tryin' to get a hand, Playin' in a Travelin' Band, OH! WOW! Hey!


คอร์ด เนื้อเพลง The Midnight Special Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด The Midnight Special Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ The Midnight Special Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง The Midnight Special Credence Clearwater Revival | เพลง The Midnight Special Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง The Midnight Special Credence Clearwater Revival | Chord The Midnight Special Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง The Midnight Special Credence Clearwater Revival Chordza

Well, you wake up in the mornin', you hear the work bell ring , And they march you to the table to see the same old thing Ain't no food upon the table, and no pork up in the pan But you better not complain, boy, you get in trouble with the man * Let the Midnight Special shine a light on me, Let the Midnight Special shine a light on me, Let the Midnight Special shine a light on me, Let the Midnight Special shine a everlovin' light on me. Yonder come miss Rosie, how in the world did you know By the way she wears her apron, and the clothes she wore Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand She come to see the gov'nor, she wants to free her man ( * ) If you're ever in Houston, well, you better do the right You better not gamble, there, you better not fight, at all Or the sheriff will grab ya and the boys will bring you down. The next thing you know, boy, Oh! You're prison bound. ( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Hith Hiker Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Sweet Hith Hiker Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Sweet Hith Hiker Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Sweet Hith Hiker Credence Clearwater Revival | เพลง Sweet Hith Hiker Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Sweet Hith Hiker Credence Clearwater Revival | Chord Sweet Hith Hiker Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Sweet Hith Hiker Credence Clearwater Revival Chordza

Was Ridin' along side the highway, rollin' up the country side Thinkin' I'm the devil's heatwave, what you burn in your crazy mind Saw a slight distraction standin' by the road; She was smilin' there, yellow in her hair; Do you wanna, I was thinkin', would you care. * Sweet Hitch-a-Hiker,We could make music at the Greasy King Sweet Hitch-a-Hiker, Won't you ride on my fast machine? Cruisin' on thru the junction, I'm flyin' 'bout the speed of sound, Noticin' peculiar function, I ain't no roller coaster show me down I turned away to see her, Woa! she caught my eye, But I was rollin' down, movin' too fast; Do you wanna, She was thinkin' can it last. ( * ) Was busted up along the highway, I'm the saddest ridin' fool alive Wond'ring if you're goin' in my way, won't you give a poor boy a ride? Here she comes a ridin', Lord, She's flyin' high. But she was rollin' down, movin' too fast;Do you wanna, She was thinkin' can I last. ( * / * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Suzie Q Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Suzie Q Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival | เพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival | Chord Suzie Q Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Suzie Q Credence Clearwater Revival Chordza

* Oh Susie Q,Oh Susie Q,Oh Susie Q, baby I love you, Susie Q ** I like the way you walk,I like the way you talk,I like the way you walk, I like the way you talk, Susie Q You say that you'll be true , You say that you'll be true , You say that you'll be true, Baby I love you, Susie Q You say that you'll be mine, You say that you'll be mine, You say that you'll be mine, Baby all the time, Susie Q ( * / ** ) Oh Susie Q , Oh Susie Q, Oh Susi e Q baby I love you, Susie Q


คอร์ด เนื้อเพลง Run Though The Jungle Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Run Though The Jungle Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Run Though The Jungle Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Run Though The Jungle Credence Clearwater Revival | เพลง Run Though The Jungle Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Run Though The Jungle Credence Clearwater Revival | Chord Run Though The Jungle Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Run Though The Jungle Credence Clearwater Revival Chordza

Whoa, thought it was a nightmare, Lo, it's all so true, They told me, "Don't go walking slow 'Cause Devil's on the loose." * Better run through the jungle,Better run through the jungle,Better run through the jungle,Woa, Don't look back to see Thought I heard a rumbling Calling to my name,Two hundred million guns are loaded Satan cries, "Take aim!" ( * ) Over on the mountain Thunder magic spoke, "Let the people know my wisdom, Fill the land with smoke." ( * )


14 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Molina Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Molina Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Molina Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Molina Credence Clearwater Revival | เพลง Molina Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Molina Credence Clearwater Revival | Chord Molina Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Molina Credence Clearwater Revival Chordza

* Moli-i-i-i-na, where you goin' to Moli-i-i-i-na, where you goin' to She's daughter to the mayor Messin' with the sheriff Drivin' in a blue car She don't see no red light ( * ) She's comin' in the mornin' Lookin' a disaster Drivin' in the prowl car Spent the night in jail ( * ) Sheriff gonna go far Drivin' to the state house If she makes a million Papa can retire ( * / * )


คอร์ด เนื้อเพลง Lookin Out My Back Door Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Lookin Out My Back Door Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Lookin Out My Back Door Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Lookin Out My Back Door Credence Clearwater Revival | เพลง Lookin Out My Back Door Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Lookin Out My Back Door Credence Clearwater Revival | Chord Lookin Out My Back Door Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Lookin Out My Back Door Credence Clearwater Revival Chordza

Just got home from Illinois Lock the front door, oh boy ! Got to sit down Take a rest on the porch Imagination sets in Pretty soon I'm singin' * Doo, doo, doo Lookin' out my back door There's a giant doing cartwheels A statue wearin' high heels Look at all the happy Creatures dancing on the lawn A dinosaur Victrola list'ning to Buck Owens ( * ) Tambourines and elephants Are playing in the band Won't you take a ride On the flyin' spoon Wond'rous apparition Provided by magician ( * ) Tambourines and elephants Are playing in the band Won't you take a ride On the flyin' spoon Bother me tomorrow Today I'll buy no sorrows ( * )


คอร์ด เนื้อเพลง Just A Song Before I Go Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Just A Song Before I Go Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Just A Song Before I Go Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Just A Song Before I Go Credence Clearwater Revival | เพลง Just A Song Before I Go Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Just A Song Before I Go Credence Clearwater Revival | Chord Just A Song Before I Go Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Just A Song Before I Go Credence Clearwater Revival Chordza

Just a song before I go To whom it may concern Travaling twice the speed of sound It's easy to get burned When the shows were over We had to get back home And when we opened up the door I had to be alone She helped me with my suitcase She stands before my eyes Driving me to the airport And to the Friendly skies Going through security I held her for so long She finally look at me and love And she was gone Just a song before I go A lesson to be learned Travaling twice the speed of sound It's easy to get burned


คอร์ด เนื้อเพลง Hey Tonight Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Hey Tonight Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Hey Tonight Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Hey Tonight Credence Clearwater Revival | เพลง Hey Tonight Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Hey Tonight Credence Clearwater Revival | Chord Hey Tonight Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Hey Tonight Credence Clearwater Revival Chordza

Hey, Tonight, Gonna be tonight, Don't you know I'm flyin' Tonight, tonight Hey, c'mon, Gonna chase tomorrow Tonight, tonight * Gonna get it to the rafters,Watch me now Jody's gonna get religion All night long. Hey, c'mon, Gonna hear the sun Tonight, tonight ( * ) Aaaah! Hey, Tonight, Gonna be tonight, Don't you know I'm flyin' Tonight, tonight Tonight, tonight


10 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Pround Mary Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Pround Mary Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Pround Mary Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Pround Mary Credence Clearwater Revival | เพลง Pround Mary Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Pround Mary Credence Clearwater Revival | Chord Pround Mary Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Pround Mary Credence Clearwater Revival Chordza

Left a good job in the city, Working for The Man every night and day,And I never lost one minute of sleeping,Worrying 'bout the way things might have been * Big wheel keep on turning,Proud Mary keep on burning , Rolling, rolling, rolling on the river Cleaned a lot of plates in Memphis,Pumped a lot of pain down in New Orleans, But I never saw the good side of the city,Until I hitched a ride on a river boat queen. ( * ) Rolling, rolling, rolling on the river If you come down to the river,Bet you gonna find some people who liveYou don't have to worry 'cause you have no money,People on the river are happy to give ( * ) Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river

คอร์ด เนื้อเพลง I Put A Spell On You Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด I Put A Spell On You Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ I Put A Spell On You Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง I Put A Spell On You Credence Clearwater Revival | เพลง I Put A Spell On You Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง I Put A Spell On You Credence Clearwater Revival | Chord I Put A Spell On You Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง I Put A Spell On You Credence Clearwater Revival Chordza

I put a spell on you Because you're mine Ah, you'd better stop the things that you do I ain't lying, no * I ain't lying I just can't stand it baby The way you're always running 'round I just can't stand it The way you always put me down Yeah, I put a spell on you Because you're mine All right I put a spell on you Because you're mine You'd better stop the things that you do Lord knows, I ain't lying No, no, no, I ain't lying ( * )

คอร์ด เนื้อเพลง Have You Ever Seen The Rain Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Have You Ever Seen The Rain Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Have You Ever Seen The Rain Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Have You Ever Seen The Rain Credence Clearwater Revival | เพลง Have You Ever Seen The Rain Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Have You Ever Seen The Rain Credence Clearwater Revival | Chord Have You Ever Seen The Rain Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Have You Ever Seen The Rain Credence Clearwater Revival Chordza

Someone told me long ago, there's a calm before the storm I know, and it's been comin' for some time When it's over, so they say, it'll rain a sunny day I know, shinin' down like water * I want to know, have you ever seen the rain I want to know, have you ever seen the rain comin' down on a sunny day Yesterday, and days before, sun is cold and rain is har know, been that way for all my time. 'Til forever on it goes through the circle fast and slow, I know, and it can't stop, I wonder ( * ) Yeah ( * )

คอร์ด เนื้อเพลง Green River Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Green River Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Green River Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Green River Credence Clearwater Revival | เพลง Green River Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Green River Credence Clearwater Revival | Chord Green River Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Green River Credence Clearwater Revival Chordza

Well, take me back down where cool water flows, yeah Let me remember things I love, Stoppin' at the log where catfish bite, Walkin' along the river road at night, Barefoot girls dancin' in the moonlight I can hear the bullfrog callin' me Wonder if my rope's still hangin' to the tree Love to kick my feet 'way down the shallow water Shoefly, dragonfly, get back t'your mother Pick up a flat rock, skip it across Green River Well Up at Cody's camp I spent my days, oh, With flat car riders and cross-tie walkers Old Cody, Junior took me over, Said, "You're gonna find the world is smould'rin' And if you get lost come on home to Green River Welllllll!

คอร์ด เนื้อเพลง Fortunate Son Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Fortunate Son Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Fortunate Son Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Fortunate Son Credence Clearwater Revival | เพลง Fortunate Son Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Fortunate Son Credence Clearwater Revival | Chord Fortunate Son Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Fortunate Son Credence Clearwater Revival Chordza

Some folks are born made to wave the flag,ooh, they're red, white and blue And when the band plays "Hail To The Chief", oh, they point the cannon at you, Lord, It ain't me, it ain't me, I ain't no senator's son,It ain't me, it ain't me,I ain't no fortunate one, no, Some folks are born silver spoon in hand, Lord, don't they help themselves, oh. But when the taxman come to the door, Lord, the house look a like a rummage sale, yes, It ain't me, it ain't me, I ain't no millionaire's son It ain't me, it ain't me,I ain't no fortunate one, no Yeh, some folks inherit star spangled eyes, ooh, they send you down to war, Lord, And when you ask them, how much should we give, oh, they only answer, more, more, more, yoh, It ain't me, it ain't me, I ain't no military son, It iain't me, it ain't me, I ain't no fortunate one, It ain't me, it ain't me, I ain't no fortunate one, no no no, It ain't me, it ain't me, I ain't no fortunate son, no no no,

คอร์ด เนื้อเพลง Down On The Corner Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Down On The Corner Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Down On The Corner Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Down On The Corner Credence Clearwater Revival | เพลง Down On The Corner Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Down On The Corner Credence Clearwater Revival | Chord Down On The Corner Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Down On The Corner Credence Clearwater Revival Chordza

Early on the evening, just about suppertime Over by the courthouse they're startin' to unwind Four kids on the corner, tryin' to bring you up Willie picks a tune out and he blows it on the harp * Down on the corner, out in the street Willie and the Poorboys are playin' Bring a nickel, tap your feet Rooster hits the wash board, and people just got to smile Blinky thumps the gut-bass and solos for a while Poorboy twangs the rhythm out, on his kalamazoo Willie goes into a dance and doubles on kazoo ( * ) ( * ) You don't need a penny, just to hang around But if you got a nickel won't you lay your money down Over on the corner, there's a happy noise People come from all around to watch the magic boy ( * / * / * )

คอร์ด เนื้อเพลง Commotion Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Commotion Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Commotion Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Commotion Credence Clearwater Revival | เพลง Commotion Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Commotion Credence Clearwater Revival | Chord Commotion Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Commotion Credence Clearwater Revival Chordza

Traffic in the city turns my head around No, no, no, no, no Backed up on the freeway, backed up in the church, Ev'rywhere you look there's a frown, frown. * Com, commotion, Git, git, git, gone Com, commotion,Git, git, git, gone People keep atalking, they don't say a word Jaw, jaw, jaw, jaw, jaw Talk up in the White House, talk up to your door,So much going on I just can't hear. ( * ) Hurrying to get there so you save some time Run, run, run, run, run Rushing to the treadmill, rushing to get home,Worry 'bout the time you save, save ( * )

คอร์ด เนื้อเพลง Born On The Ba You Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Born On The Ba You Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Born On The Ba You Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Born On The Ba You Credence Clearwater Revival | เพลง Born On The Ba You Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Born On The Ba You Credence Clearwater Revival | Chord Born On The Ba You Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Born On The Ba You Credence Clearwater Revival Chordza

Now, when I just was a little boy,standin to my Daddy's knee,my poppa said "Son, don't let the man get you and do what he done to me." * I can remember the fourth of July, runnin' through the backwood bare And I can still hear my old hound dog barkin',chasin' down a hoodoo there, chasin' down a hoodoo there ** Born on the Bayou Born on the Bayou Born on the Bayou Wish I was back on the Bayou,rollin' with some Cajun Queen Wishin' I where a fast freight train,just a chooglin' on down to New Orleans ( ** ) All right Do do do do Mmmm Oh

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Moon Rising Credence Clearwater Revival Chordza

คอร์ด Bad Moon Rising Credence Clearwater Revival | คอร์ดกีต้าร์ Bad Moon Rising Credence Clearwater Revival | คอร์ดเพลง Bad Moon Rising Credence Clearwater Revival | เพลง Bad Moon Rising Credence Clearwater Revival | เนื้อเพลง Bad Moon Rising Credence Clearwater Revival | Chord Bad Moon Rising Credence Clearwater Revival
คอร์ด เนื้อเพลง Bad Moon Rising Credence Clearwater Revival Chordza

I see the bad moon arising I see trouble on the way I see earthquakes and lightning. I see bad times today * Don't go around tonight, Well, it's bound to take your life, There's a bad moon on the rise I hear hurricanes ablowing I know the end is coming soon I fear rivers over flowing I hear the voice of rage and ruin (*) All right! Hope you got your things together Hope you are quite prepared to die Looks like we're in for nasty weather One eye is taken for an eye (*/*)