แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bastille แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bastille แสดงบทความทั้งหมด

2 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง World Gone Mad Bastille Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง World Gone Mad Bastille Chordza
คอร์ด World Gone Mad Bastille | เนื้อเพลง World Gone Mad Bastille | Chord World Gone Mad Bastille

24 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง World Gone Mad Bastille Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง World Gone Mad Bastille Chordza
คอร์ด World Gone Mad Bastille | เนื้อเพลง World Gone Mad Bastille | Chord World Gone Mad Bastille

10 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Send Them Off Bastille Chordza

คอร์ด Send Them Off Bastille | คอร์ดกีต้าร์ Send Them Off Bastille | คอร์ดเพลง Send Them Off Bastille | เพลง Send Them Off Bastille | เนื้อเพลง Send Them Off Bastille | Chord Send Them Off Bastille
คอร์ด เนื้อเพลง Send Them Off Bastille Chordza

28 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Pompeii Bastille Chordza

คอร์ด Pompeii Bastille | คอร์ดกีต้าร์ Pompeii Bastille | คอร์ดเพลง Pompeii Bastille | เพลง Pompeii Bastille | เนื้อเพลง Pompeii Bastille
คอร์ด เนื้อเพลง Pompeii Bastille Chordza


Eh-eh-o eh-o 
I was left to my own devices
Many days fell away with nothing to show
And the walls kept tumbling down
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above
But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?
And if you close your eyes,
Does it almost feel like
You've been here before?
How am I gonna be an optimist about this?
How am I gonna be an optimist about this?
We were caught up and lost in all of our vices
In your pose as the dust settled around us
And the walls kept tumbling down
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above
But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?
And if you close your eyes,
Does it almost feel like
You've been here before?
How am I gonna be an optimist about this?
How am I gonna be an optimist about this?
Eh-eh-o eh-o 
Oh where do we begin?
The rubble or our sins?
Oh oh where do we begin?
The rubble or our sins?
And the walls kept tumbling down (oh where do we begin?)
In the city that we love (the rubble or our sins?)
Great clouds roll over the hills (oh where do we begin?)
Bringing darkness from above (the rubble or our sins?)
But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?
And if you close your eyes,
Does it almost feel like
You've been here before?
How am I gonna be an optimist about this?
How am I gonna be an optimist about this?
If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
Eh-eh-o eh-o