แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ จรัล มโนเพชร แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ จรัล มโนเพชร แสดงบทความทั้งหมด

29 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร Chordza

คอร์ด อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | คอร์ดกีต้าร์ อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | คอร์ดเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | เพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | Chord อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร
คอร์ด เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร Chordza

3 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เสเลเมา จรัล มโนเพชร Chordza

คอร์ด เสเลเมา จรัล มโนเพชร | คอร์ดกีต้าร์ เสเลเมา จรัล มโนเพชร | คอร์ดเพลง เสเลเมา จรัล มโนเพชร | เพลง เสเลเมา จรัล มโนเพชร | เนื้อเพลง เสเลเมา จรัล มโนเพชร
คอร์ด เนื้อเพลง เสเลเมา จรัล มโนเพชร Chordza


ไก่แจ้ขันหน่อกุ่ง
นกยูงขันเหน่อฮ้อย
ก้อยข้านี้ ไผจักมา ตัดบ่มแล
อะโล โลโล
ไปเมืองโก ตวยปี้เงี้ยว
หนตาง คดเลี้ยว
ข้าน้อยจัก ขอ ถาม
หนตาง เส้นนี้
เป็นถนน ก่เมิงพาน
เฮย ป้อเฮย..
ผ้าสีปูเลย ปาดเกิ่งตุ้มเกิ่ง
...ดนตรี..>>>
เส เลเมา บ่าเด่ว เปิ๊ก เซิ๊ก
ข้าม น้ำ เลิ๊ก
ก็บ่ได้ขอด สาย โถง
หนาม เก็ดเก๊า
มาจ่องเอาขน ก่แมวโพง
ต๋า วันลง..
เจ้นจะแผว ต๋าฝั่ง
...ดนตรี..>>>
เส เลเมา
บ่าเด่ว ป๊อก ซ๊อก
ไปเล่น ไพ่ ป๊อก
ก่เสเติงลูก ก่เติงลาน
เล่นไป แห๋มน่อย
ก่เสเติง ปิ่นเติงลาน
เหนาะเจ้าปี้เหนาะ
จักขี่เฮือเหาะ ขึ้นบนอากาศ
...ดนตรี..>>>
อะโล โลโล
ส้มมะโอ จิ๊น้ำพริก
เหน็บดอก ปิ๊ก ซิก
มาแป๋งต๋าเหลิก ก่ตาแล
ไปตางปู้น แป๋นปะตู๋ ก่ต้าแป
งามนักแก
อะโลโลโล แม่ฮ้าง แม่ม่าย
...ดนตรี..>>>
.เคียวลาสัน โถ่ตมเน้อ
ปี้บ่หย่อน เมง มาง น่อ โล
ยาลันตมตวย สู้ปี๊ เล้าแล
....ดนตรี...>>>
เส เลเมา
บ่าเด่ว ป๋าน กว้าง
ไปเซาะ ซื้อ ช้าง
ก่ได้ปู๊ เอกงาขาว
เอา ไป ลากไม้
ตี๊เจงแสน ก่เจงดาว
เหนาะเจ้าปี้เหนาะ
ผักกาดเกาะ จิ๊น้ำพริกหนุ่มคอร์ด เนื้อเพลง มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพชร Chordza

คอร์ด มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพชร | คอร์ดกีต้าร์ มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพชร | คอร์ดเพลง มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพชร | เพลง มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพชร | เนื้อเพลง มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพชร
คอร์ด เนื้อเพลง มะเมี๊ยะ จรัล มโนเพชร Chordza


มะเมี๊ยะเป๋นสาวแม่ก้า คนพม่าเมืองมะละ+++
งามล้ำเหมือนเดือนส่างแสง คนมาแย่งหลงฮักสาว
มะเมี๊ยะบ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้า
เป็นลูกอุปราชเท้าเจียงใหม่ แต่เมื่อเจ้าชายจ๋บก๋านศึกษา
จ๋ำต้องลาจากมะเมี๊ยะไป เหมือนโดนมีดซั๊บดาบฟันหัวใจ๋
ปลอมเป๋นป้อจายหนีตามมา เจ้าชายเป๋นราชบุตร
แต่สุดที่รักเป๋นพม่า ผิดประเพณีสืบมาต้องร้างราแย่งทาง
โอ๊ โอ้ ก็เมื่อวันนั้นวันที่ต้องส่งคืนบ้านนาง
เจ้าชายก็จั๊ดขบวนจ๊าง ไปส่งนางคืนทั้งน้ำต๋า
มะเมี๊ยะตรอมใจ๋ อาลัยขื่นขม ถวายบังคมทูลลา
สยายผมลงเจ๊ดบาทบาทา ขอลาไปก่อนแล้วจ๊าดนี้
เจ้าชายก็ตรอมใจ๋ตาย มะเมี๊ยะเลยไปบวชชี 
ความฮักมั๊กเป๋นจะนี้แลเฮ้อคอร์ด เนื้อเพลง ผักกาดจอ จรัล มโนเพชร Chordza

คอร์ด ผักกาดจอ จรัล มโนเพชร | คอร์ดกีต้าร์ ผักกาดจอ จรัล มโนเพชร | คอร์ดเพลง ผักกาดจอ จรัล มโนเพชร | เพลง ผักกาดจอ จรัล มโนเพชร | เนื้อเพลง ผักกาดจอ จรัล มโนเพชร
คอร์ด เนื้อเพลง ผักกาดจอ จรัล มโนเพชร Chordza


บ้านอ้าย เป๋นตูบติดดิน
ส่วนบ้านยุพิน เป๋นบังกาโล
อ้ายเดินเซซัดเซโซ
น้องใส่เตี่ยวในวาโก้
อ้ายใส่เตี่ยวโหล
ก๋าแมวลอดบ่วง.
บ้านน้อง กิ๋นแกงฮังเล
ส่วนบ้านอ้ายเพ้ กิ๋นผักกาดจอ
น้องนั่ง รถสีจุมออน
เป๋นฟอร์ด คอร์ค้อน
ส่วนอ้ายต้องจร
ขี่มอเตอร์ คาร์.
.โอย กั๋วแล้ว ตายแล้ว
กั๋วแล้ว เจ้าข้า
กั๋วนัก กั๋วหนา กั๋วจอผักกาด
เจ้าตื่นขึ้นมา สีมอยไปกาด
ซื้อผักกาดมาจอ
ใส่ส้มมะขาม ตี้ฝักงอๆ
คาบเดียว คาบเดียวบ่พอ
กิ๋นผักกาดจอ
จนต้องไก้ ต้องปอง
ขึ้นเฮือน ขึ้นเฮือนมาต่องแต่ง
เปิดฝาหม้อแกง
โอ๊ะ ผักกาดจอ
อ้ายไปแอ่วสาวบ้านเหนือ
สาวมักส้าบ่าเขือ
กับผักกาดจอ
อ้ายไปแอ่วสาวบ้านใต้
สาวมักแค๊บไข
กับผักกาดจอ.
น้องสาว หน้าขาว อล่องฉ่อง
ซ้ำมัก น้ำพริกอ่อง
กับผักกาดจอ
กึ๊ดไป เป๋นดีไค้ฮุ๋ย
กิ๋นยาหมูตุ้ย กับผักกาดจอ.
หนึ่งจอ สองจอ
สามจอ สี่จอ ห้าจอ
หกจอ เจ๊ด..จอ
พอก่อนหนอ.ผักกาดจอ..คอร์ด เนื้อเพลง ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพชร Chordza

คอร์ด ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพชร | คอร์ดกีต้าร์ ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพชร | คอร์ดเพลง ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพชร | เพลง ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพชร | เนื้อเพลง ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพชร
คอร์ด เนื้อเพลง ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพชร Chordza


ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเต๊อะนาย
เป๋นของพื้นเมือง เป๋นเรื่องสบาย ล้วนสะป๊ะมากมี
ฟังหื้อดีเน้อ ฟั่งใคร่อยากจนเผลอ มาบลืนน้ำลาย
แก๋งแคจิ๊นงัว ไส้อั่วจิ๊นหมู แก๋งหน่อไม้ ซาง คั่วบ่ะถั่วปู
น้ำพริกแมงดา กับน้ำพริกอ่อง คั่วผักกุ่มดอง หนังปองน้ำปู๋
แก๋งผักเซียงดา ใส่ปลาแห้งโตยนะเจ้า แก๋งบ่อนแก๋งตูน กับแก๋งหยวกกล้วย
ต๋ำบะหนุน ยำเตาซ่ามะเขือผ่อย แกงเห็ดแกงหอย ก้อยปลาดุกอุ๋ย
แก๋งบาค่อนกล่อม แก๋งอ่อมเครื่องใน แก๋งผักเฮือดลอ
อ๋อ ยำหน่อไม้ น้ำเมี่ยงน้ำตับกั๊บแก๋งฮังเล น้ำพริกอี่เก๋เฮ้ ยำจิ้นไก่
ลาบงัวตั๋ว ลายลาบควายตั๋วดำ ลาบไก่ยกมา
ลาบปลาสร้อยก็ลำก๋า กิ๋นอาหยังระวังพอง ลุต๊องจะว่า บ่บอก
ส่วนบ้านผมกิ๊กก๊อกยอกแก๋งโฮะตึงวัน