29 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร Chordza

คอร์ด อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | คอร์ดกีต้าร์ อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | คอร์ดเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | เพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร | Chord อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร
คอร์ด เนื้อเพลง อาขยานล้านนา จรัล มโนเพชร Chordza

สิบแหลมซาวแหลม บ่เท่าแหลมใบข้าว สิบเหล้าซาวเหล้า บ่เท่าเหล้าเดือนเกี๋ยง
สิบเสียงซาวเสียง บ่เท่าเสียงแมงว้าง สิบช้างซาวช้าง บ่เท่าช้างเอราวัณ

อายุสิบปี อาบน้ำบ่หนาว อายุซาวปี แอ่วสาวบ่ก้าย
สามสิบปี บ่หน่ายสงสาร สี่สิบปี ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า

อายุห้าสิบปี สาวหน้อยด่าบ่เจ็บใจ หกสิบปี ไอเหมือนฟานโขก
เจ็บสิบปี มะโหกเต็มตัว แปดสิบปี ใคร่หัวเหมือนไห้

อายุเก้าสิบปี ไข้ก่ตายบ่ไข้ก่ตาย จักเอาอันใดไป บ่ได้ซักอย่าง
บ่สัวะบ่วาง บ่หายหม่นเศร้า คนบะเก่า เล่าไว้มาเมิน

เลย วาง

EmoticonEmoticon