29 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Jealous Guy John Lennon Chordza

คอร์ด Jealous Guy John Lennon | คอร์ดกีต้าร์ Jealous Guy John Lennon | คอร์ดเพลง Jealous Guy John Lennon | เพลง Jealous Guy John Lennon | เนื้อเพลง Jealous Guy John Lennon | Chord Jealous Guy John Lennon
คอร์ด เนื้อเพลง Jealous Guy John Lennon Chordza

I was dreaming of the past
And my heart was beating fast
I began to lose control
I began to lose control
I didn't mean to hurt you
I'm sorry that I made you cry
Oh my I didn't want to hurt you
I'm just a jealous guy
I was feeling insecure
You might not love me anymore
I was shivering inside
I was shivering inside
Oh I didn't mean to hurt you
I'm sorry that I made you cry
Oh my I didn't want to hurt you
I'm just a jealous guy
I didn't mean to hurt you
I'm sorry that I made you cry
Oh my I didn't want to hurt you
I'm just a jealous guy
I was trying to catch your eyes
Thought that you was trying to hide
I was swallowing my pain
I was swallowing my pain
I didn't mean to hurt you
I'm sorry that I made you cry
Oh no I didn't want to hurt you
I'm just a jealous guy
Watch out baby I'm just a jealous guy
Look out baby I'm just a jealous guy


EmoticonEmoticon