แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jannine Weigel (พลอยชมพู) แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jannine Weigel (พลอยชมพู) แสดงบทความทั้งหมด

3 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง LONELY (เหงา) Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง LONELY (เหงา) Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza
คอร์ด LONELY (เหงา) Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง LONELY (เหงา) Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord LONELY (เหงา) Jannine Weigel (พลอยชมพู)

9 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เธอทั้งนั้น Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอทั้งนั้น Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza
คอร์ด เธอทั้งนั้น Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง เธอทั้งนั้น Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord เธอทั้งนั้น Jannine Weigel (พลอยชมพู)

29 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza
คอร์ด Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Heart Stop Jannine Weigel (พลอยชมพู)

7 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Strangled Love Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Strangled Love Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza
คอร์ด Strangled Love Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Strangled Love Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Strangled Love Jannine Weigel (พลอยชมพู)

คอร์ด เนื้อเพลง Shotgun Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Shotgun Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza
คอร์ด Shotgun Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Shotgun Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Shotgun Jannine Weigel (พลอยชมพู)

คอร์ด เนื้อเพลง Pluto Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Pluto Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza
คอร์ด Pluto Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Pluto Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Pluto Jannine Weigel (พลอยชมพู)

คอร์ด เนื้อเพลง Guard Your Heart Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Guard Your Heart Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza
คอร์ด Guard Your Heart Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Guard Your Heart Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Guard Your Heart Jannine Weigel (พลอยชมพู)

คอร์ด เนื้อเพลง Deep End Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Deep End Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza
คอร์ด Deep End Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Deep End Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Deep End Jannine Weigel (พลอยชมพู)

26 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | คอร์ดกีต้าร์ Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | คอร์ดเพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู)
คอร์ด เนื้อเพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza