26 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

คอร์ด Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | คอร์ดกีต้าร์ Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | คอร์ดเพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | เนื้อเพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) | Chord Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู)
คอร์ด เนื้อเพลง Finish Line Jannine Weigel (พลอยชมพู) Chordza

Right now I wanna feel my feet on the ground
Some how I know I'm moving but I won't look down
Though my heart is racing it won't stop
I'm breathing strong but I won't drop

And every corner that I turn
I'm Pushing harder feel the burn
But, I'll never fall

Ever though you're tired push on through
Don't give up you'll get through
People always say what you can't do
But just stay true push on through

Oh I tried and I tried and I tried and I tried
Couldn't see where it begins
Couldn't see how it would end
But I know oh I know yeah I know yeah I know
I know the victory's mine
When I cross the finish line, finish line

Look up the sun is coming out from the clouds
Above the rain is gone there's no stopping now no

Though your heart is racing it won't stop
You're breathing strong but you won't drop

And every corner that you turn
You're Pushing harder feel the burn
But, You'll never fall

Ever though you're tired push on through
Don't give up you'll get through
People always say what you can't do
But just stay true push on through

Oh I tried and I tried and I tried and I tried
Couldn't see where it begins
Couldn't see how it would end
But I know oh I know yeah I know yeah I know
I know the victory's mine
When I cross the finish line, finish line

Finish line, Finish line

Oh I tried and I tried and I tried and I tried
Couldn't see where it begins
Couldn't see how it would end
But I know oh I know yeah I know yeah I know
I know the victory's mine
When I cross the finish line, finish line

Finish line, Finish line

EmoticonEmoticon