25 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หนาวลมที่เรณู ศรคีรี ศรีประจวบ Chordza

คอร์ด หนาวลมที่เรณู ศรคีรี ศรีประจวบ | คอร์ดกีต้าร์ หนาวลมที่เรณู ศรคีรี ศรีประจวบ | คอร์ดเพลง หนาวลมที่เรณู ศรคีรี ศรีประจวบ | เพลง หนาวลมที่เรณู ศรคีรี ศรีประจวบ | เนื้อเพลง หนาวลมที่เรณู ศรคีรี ศรีประจวบ | Chord หนาวลมที่เรณู ศรคีรี ศรีประจวบ
คอร์ด เนื้อเพลง หนาวลมที่เรณู ศรคีรี ศรีประจวบ Chordza

เรณูนคร ถิ่นนี้ช่างมีมนต์ขลัง ได้พบนวลนางดั่งเหมือนต้องมนต์แน่นิ่ง
น้องนุ่งซิ่นไหมไว้ผมมวยสวยเพริศพริ้ง พี่รักเจ้าแล้วแท้จริง
สาวเวียงพิงค์แห่งแดนอีสาน
เราเคยสัมพันธ์ พลอดรักเมื่อคราหน้าหนาว คืนฟ้าสกาว
เหน็บหนาวน้ำค้างเหลือนั่น เพราะได้เคียงน้องถึงต้องหนาวกายไม่หวาดหวั่น
รุ่งสางต้องร้างไกลกัน สุดหวั่นไหวก่อนลา
* ผ้าผวยร้อยผืน ไม่ชื่นเหมือนน้องอยู่ใกล้ ดูดอุร้อยไห ไม่คลายหนาวได้หรอกหนา
ห่างน้องพี่ต้องหนาวหนักอุรา คอยนับวันเวลาจะกลับมาอบไอรักเก่า
** เย็นลมเหมันต์ ผ่านผันยิ่งพาสะท้อน โอ้น้องบังอรก่อนนั้นเคยคลอเคลียเจ้า
ครั้งเที่ยวชมงานพระธาตุพนมยามหน้าหนาว พี่ยังไม่ลืมนงเยาว์โอ้แม่สาวเรณู

EmoticonEmoticon