22 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Day O Harry Belafonte Chordza

คอร์ด Day O Harry Belafonte | คอร์ดกีต้าร์ Day O Harry Belafonte | คอร์ดเพลง Day O Harry Belafonte | เพลง Day O Harry Belafonte | เนื้อเพลง Day O Harry Belafonte | Chord Day O Harry Belafonte
คอร์ด เนื้อเพลง Day O Harry Belafonte Chordza

Day O, day O
Daylight come and me wan' go home
Day, me say day, me say day, me say day
Me say day, me say day O
Daylight come and me wan' go home
Work all night on a drink of rum
(Daylight come and me wan' go home)
Stack banana till the mornin' come
(Daylight come and me wan' go home)
Come, Mister Tally Man, tally me banana
(Daylight come and me wan' go home)
Come, Mister Tally Man, tally me banana
(Daylight come and me wan' go home)
Lift six foot, seven foot, eight foot bunch
(Daylight come and me wan' go home)
Six foot, seven foot, eight foot bunch
(Daylight come and me wan' go home)
Day, me say day O
(Daylight come and me wan' go home)
Day, me say day, me say day
Me say day, me say day, me say day
(Daylight come and me wan' go home)
A beautiful bunch o' ripe banana
(Daylight come and me wan' go home)
Hide the deadly black tarantula
(Daylight come and me wan' go home)
Lift six foot, seven foot, eight foot bunch
(Daylight come and me wan' go home)
Six foot, seven foot, eight foot bunch
(Daylight come and me wan' go home)
Day, me say day O
(Daylight come and me wan' go home)
Day, me say day, me say day
Me say day, me say day, me say day
(Daylight come and me wan' go home)
Come, Mister Tally Man, tally me banana
(Daylight come and me wan' go home)
Come, Mister Tally Man, tally me banana
(Daylight come and me wan' go home)
Day O, day O
(Daylight come and me wan' go home)
Day, me say day, me say day, me say day
Me say day, me say day O
(Daylight come and me wan' go home)

EmoticonEmoticon