แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ American Authors แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ American Authors แสดงบทความทั้งหมด

1 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I m Born To Run American Authors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I m Born To Run American Authors Chordza
คอร์ด I m Born To Run American Authors | เนื้อเพลง I m Born To Run American Authors | Chord I m Born To Run American Authors

คอร์ด เนื้อเพลง Go Big Or Go Home American Authors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Go Big Or Go Home American Authors Chordza
คอร์ด Go Big Or Go Home American Authors | เนื้อเพลง Go Big Or Go Home American Authors | Chord Go Big Or Go Home American Authors

คอร์ด เนื้อเพลง Deep Water American Authors Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Deep Water American Authors Chordza
คอร์ด Deep Water American Authors | เนื้อเพลง Deep Water American Authors | Chord Deep Water American Authors

21 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง What We Live For American Authors Chordza

คอร์ด What We Live For American Authors | คอร์ดกีต้าร์ What We Live For American Authors | คอร์ดเพลง What We Live For American Authors | เพลง What We Live For American Authors | เนื้อเพลง What We Live For American Authors | Chord What We Live For American Authors
คอร์ด เนื้อเพลง What We Live For American Authors Chordza

7 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Pride American Authors Chordza

คอร์ด Pride American Authors | คอร์ดกีต้าร์ Pride American Authors | คอร์ดเพลง Pride American Authors | เพลง Pride American Authors | เนื้อเพลง Pride American Authors | Chord Pride American Authors
คอร์ด เนื้อเพลง Pride American Authors Chordza

30 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Pride American Authors Chordza

คอร์ด Pride American Authors | คอร์ดกีต้าร์ Pride American Authors | คอร์ดเพลง Pride American Authors | เพลง Pride American Authors | เนื้อเพลง Pride American Authors | Chord Pride American Authors
คอร์ด เนื้อเพลง Pride American Authors Chordza

28 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Best Day Of My Life American Authors Chordza

คอร์ด Best Day Of My Life American Authors | คอร์ดกีต้าร์ Best Day Of My Life American Authors | คอร์ดเพลง Best Day Of My Life American Authors | เพลง Best Day Of My Life American Authors | เนื้อเพลง Best Day Of My Life American Authors
คอร์ด เนื้อเพลง Best Day Of My Life American Authors Chordza


I had a dream so big and loud
I jumped so high I touched the clouds
Wo-o-o-o-o-oh [x2]
I stretched my hands out to the sky
We danced with monsters through the night
Wo-o-o-o-o-oh [x2]
I'm never gonna look back
Whoa, I'm never gonna give it up
No, please don't wake me now
(2, 3, 4)
Oo-o-o-o-oo
This is gonna be the best day of my life
My li-I-I-fe
Oo-o-o-o-oo
This is gonna be the best day of my life
My li-I-I-fe
I howled at the moon my friends
And then the sun came crashing in
Wo-o-o-o-o-oh [x2]
But all the possibilities
No limits just epiphanies
Wo-o-o-o-o-oh [x2]
I'm never gonna look back
Whoa, I'm never gonna give it up
No, just don't wake me now
Oo-o-o-o-oo
This is gonna be the best day of my life
My li-I-I-fe
Oo-o-o-o-oo
This is gonna be the best day of my life
My li-I-I-fe
I hear it calling outside my window
I feel it in my soul (soul)
The stars were burning so bright
The sun was out 'til midnight
I say we lose control (control)
Oo-o-o-o-o
This is gonna be the best day of my life
My li-I-I-fe
Oo-o-o-o-o
This is gonna be the best day of my life
My li-I-I-fe
This is gonna be, this is gonna be, this is gotta be
The best day of my life
Everything is looking up, everybody up now
This is gonna be the best day of my life
My li-I-I-fe