แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทูล ทองใจ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทูล ทองใจ แสดงบทความทั้งหมด

5 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง มนต์เมืองเหนือ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มนต์เมืองเหนือ ทูล ทองใจ Chordza
คอร์ด มนต์เมืองเหนือ ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง มนต์เมืองเหนือ ทูล ทองใจ | Chord มนต์เมืองเหนือ ทูล ทองใจ

13 สิงหาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง รักฝังใจ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักฝังใจ ทูล ทองใจ Chordza
คอร์ด รักฝังใจ ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง รักฝังใจ ทูล ทองใจ | Chord รักฝังใจ ทูล ทองใจ

คอร์ด เนื้อเพลง รักจนขาดใจ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักจนขาดใจ ทูล ทองใจ Chordza
คอร์ด รักจนขาดใจ ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง รักจนขาดใจ ทูล ทองใจ | Chord รักจนขาดใจ ทูล ทองใจ

21 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง จอมขวัญใจ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด จอมขวัญใจ ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ จอมขวัญใจ ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง จอมขวัญใจ ทูล ทองใจ | เพลง จอมขวัญใจ ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง จอมขวัญใจ ทูล ทองใจ | Chord จอมขวัญใจ ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง จอมขวัญใจ ทูล ทองใจ Chordza

9 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฝากหัวใจ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด ฝากหัวใจ ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ ฝากหัวใจ ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง ฝากหัวใจ ทูล ทองใจ | เพลง ฝากหัวใจ ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง ฝากหัวใจ ทูล ทองใจ | Chord ฝากหัวใจ ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง ฝากหัวใจ ทูล ทองใจ Chordza

7 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แล้วจะรู้ว่าพี่รัก ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด แล้วจะรู้ว่าพี่รัก ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ แล้วจะรู้ว่าพี่รัก ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง แล้วจะรู้ว่าพี่รัก ทูล ทองใจ | เพลง แล้วจะรู้ว่าพี่รัก ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง แล้วจะรู้ว่าพี่รัก ทูล ทองใจ | Chord แล้วจะรู้ว่าพี่รัก ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง แล้วจะรู้ว่าพี่รัก ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นกเขาขันฉันครวญ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด นกเขาขันฉันครวญ ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ นกเขาขันฉันครวญ ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง นกเขาขันฉันครวญ ทูล ทองใจ | เพลง นกเขาขันฉันครวญ ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง นกเขาขันฉันครวญ ทูล ทองใจ | Chord นกเขาขันฉันครวญ ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง นกเขาขันฉันครวญ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คืนนั้น ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด คืนนั้น ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ คืนนั้น ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง คืนนั้น ทูล ทองใจ | เพลง คืนนั้น ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง คืนนั้น ทูล ทองใจ | Chord คืนนั้น ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง คืนนั้น ทูล ทองใจ Chordza

31 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คืนนั้นสวรรค์ล่ม ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด คืนนั้นสวรรค์ล่ม ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ คืนนั้นสวรรค์ล่ม ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง คืนนั้นสวรรค์ล่ม ทูล ทองใจ | เพลง คืนนั้นสวรรค์ล่ม ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง คืนนั้นสวรรค์ล่ม ทูล ทองใจ | Chord คืนนั้นสวรรค์ล่ม ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง คืนนั้นสวรรค์ล่ม ทูล ทองใจ Chordza

3 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เสียงดุเหว่าแว่ว ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เสียงดุเหว่าแว่ว ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ เสียงดุเหว่าแว่ว ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง เสียงดุเหว่าแว่ว ทูล ทองใจ | เพลง เสียงดุเหว่าแว่ว ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง เสียงดุเหว่าแว่ว ทูล ทองใจ | Chord เสียงดุเหว่าแว่ว ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง เสียงดุเหว่าแว่ว ทูล ทองใจ Chordza

31 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด ปรารถนา ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ ปรารถนา ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ | เพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ | Chord ปรารถนา ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง ปรารถนา ทูล ทองใจ Chordza

27 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | เพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ | Chord เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง เธอรู้หรือเปล่า ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | เพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ | Chord จูบมัดจำ ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง จูบมัดจำ ทูล ทองใจ Chordza

23 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ Chordza

คอร์ด โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ | คอร์ดกีต้าร์ โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ | คอร์ดเพลง โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ | เพลง โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ | เนื้อเพลง โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ
คอร์ด เนื้อเพลง โปรดเถิดดวงใจ ทูล ทองใจ Chordza


โปรเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อน อย่าด่วนหลับนอน อย่าด่วนทอดทอนฤทัย จำเสียงของพี่ได้หรือเปล่าจำเพลงรักเก่าเราได้ไหม เคยฝากฝังไว้แนบในกลางใจนาง ดึกดื่นคืนนั้นเคยร่วมผูกพันแน่นหนัก เคยฝากความรักว่าด้วยใจพักไม่คราย เสียงน้องออเซาะขอรักมั่น รำพึงเสียงสั่นไม่ใกล้สาง ไม่อยากจะร้างห่างรักที่เริ่มลอย แต่พออีกไม่นานนัก ความรักที่เคยหว่านซึ้งเปลี่ยนจากหนึ่งกลับกลายเป็นสอง ลืมรักลืมรสลืมไปหมดที่เคยทดลอง อ้อมแขนที่เคยประคองน้องอยู่ในอ้อมแขนใคร *ดึกดื่นคืนนี้พี่คงเฝ้าคอยเหมือนก่อน มิได้หลับนอนเฝ้าแต่ทอดทอนฤทัยพี่หลงบรรเลงเพลงรักเก่า ตัวเธอนั้นเล่าอยู่แห่งไหน ดูช่างโหดร้ายให้เราเฝ้าคร่ำครวญ ซ้ำ*