แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ดวงดาว เดียวดาย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ดวงดาว เดียวดาย แสดงบทความทั้งหมด

14 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง โคตรคิดถึงเธอเลย ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โคตรคิดถึงเธอเลย ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด โคตรคิดถึงเธอเลย ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง โคตรคิดถึงเธอเลย ดวงดาว เดียวดาย | Chord โคตรคิดถึงเธอเลย ดวงดาว เดียวดาย

15 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง มีเพียงฉันกับผ้าปูที่นอนยับๆ ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มีเพียงฉันกับผ้าปูที่นอนยับๆ ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด มีเพียงฉันกับผ้าปูที่นอนยับๆ ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง มีเพียงฉันกับผ้าปูที่นอนยับๆ ดวงดาว เดียวดาย | Chord มีเพียงฉันกับผ้าปูที่นอนยับๆ ดวงดาว เดียวดาย

8 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง กึดเติงหาคนงามใจดี ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กึดเติงหาคนงามใจดี ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด กึดเติงหาคนงามใจดี ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง กึดเติงหาคนงามใจดี ดวงดาว เดียวดาย | Chord กึดเติงหาคนงามใจดี ดวงดาว เดียวดาย

20 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันมองเธอเดินร้องไห้กลับมา ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันมองเธอเดินร้องไห้กลับมา ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด ฉันมองเธอเดินร้องไห้กลับมา ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง ฉันมองเธอเดินร้องไห้กลับมา ดวงดาว เดียวดาย | Chord ฉันมองเธอเดินร้องไห้กลับมา ดวงดาว เดียวดาย

7 ธันวาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง จากเป็นก็ยิ่งช้ำ จำหนอจำไม่ลืม ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จากเป็นก็ยิ่งช้ำ จำหนอจำไม่ลืม ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด จากเป็นก็ยิ่งช้ำ จำหนอจำไม่ลืม ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง จากเป็นก็ยิ่งช้ำ จำหนอจำไม่ลืม ดวงดาว เดียวดาย | Chord จากเป็นก็ยิ่งช้ำ จำหนอจำไม่ลืม ดวงดาว เดียวดาย

20 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง คนหนึ่งคนที่เคยคล้าย ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนหนึ่งคนที่เคยคล้าย ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด คนหนึ่งคนที่เคยคล้าย ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง คนหนึ่งคนที่เคยคล้าย ดวงดาว เดียวดาย | Chord คนหนึ่งคนที่เคยคล้าย ดวงดาว เดียวดาย

12 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง รักคือบทกวีในสายลม ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักคือบทกวีในสายลม ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด รักคือบทกวีในสายลม ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง รักคือบทกวีในสายลม ดวงดาว เดียวดาย | Chord รักคือบทกวีในสายลม ดวงดาว เดียวดาย

3 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง รัจานาคราสขยววาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแกำก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เยยวงบนสมนตกรัก ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รัจานาคราสขยววาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแกำก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เยยวงบนสมนตกรัก ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด รัจานาคราสขยววาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแกำก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เยยวงบนสมนตกรัก ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง รัจานาคราสขยววาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแกำก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เยยวงบนสมนตกรัก ดวงดาว เดียวดาย | Chord รัจานาคราสขยววาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแกำก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เยยวงบนสมนตกรัก ดวงดาว เดียวดาย

31 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง รำเพยมาเชยชม ลำพังจนเจอกัน ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รำเพยมาเชยชม ลำพังจนเจอกัน ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด รำเพยมาเชยชม ลำพังจนเจอกัน ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง รำเพยมาเชยชม ลำพังจนเจอกัน ดวงดาว เดียวดาย | Chord รำเพยมาเชยชม ลำพังจนเจอกัน ดวงดาว เดียวดาย

20 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอ ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอ ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอ ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอ ดวงดาว เดียวดาย | Chord ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอ ดวงดาว เดียวดาย

14 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ใครบางคนหายไปในฤดูฝน และไม่ได้ตามกันมาในฤดูหนาว ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ใครบางคนหายไปในฤดูฝน และไม่ได้ตามกันมาในฤดูหนาว ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด ใครบางคนหายไปในฤดูฝน และไม่ได้ตามกันมาในฤดูหนาว ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง ใครบางคนหายไปในฤดูฝน และไม่ได้ตามกันมาในฤดูหนาว ดวงดาว เดียวดาย | Chord ใครบางคนหายไปในฤดูฝน และไม่ได้ตามกันมาในฤดูหนาว ดวงดาว เดียวดาย

คอร์ด เนื้อเพลง เธอยังอยู่ตรงนั้น ในตัวหนังสือ อยู่เป็นเรื่องราว ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอยังอยู่ตรงนั้น ในตัวหนังสือ อยู่เป็นเรื่องราว ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด เธอยังอยู่ตรงนั้น ในตัวหนังสือ อยู่เป็นเรื่องราว ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง เธอยังอยู่ตรงนั้น ในตัวหนังสือ อยู่เป็นเรื่องราว ดวงดาว เดียวดาย | Chord เธอยังอยู่ตรงนั้น ในตัวหนังสือ อยู่เป็นเรื่องราว ดวงดาว เดียวดาย

คอร์ด เนื้อเพลง เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย | Chord เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย | Chord เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงเพราะลมบาง ๆ ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เพียงเพราะลมบาง ๆ ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด เพียงเพราะลมบาง ๆ ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง เพียงเพราะลมบาง ๆ ดวงดาว เดียวดาย | Chord เพียงเพราะลมบาง ๆ ดวงดาว เดียวดาย

คอร์ด เนื้อเพลง รักไม่ได้อยู่บนนั้น บนจันทร์ที่แสนไกลจากโลก ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักไม่ได้อยู่บนนั้น บนจันทร์ที่แสนไกลจากโลก ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด รักไม่ได้อยู่บนนั้น บนจันทร์ที่แสนไกลจากโลก ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง รักไม่ได้อยู่บนนั้น บนจันทร์ที่แสนไกลจากโลก ดวงดาว เดียวดาย | Chord รักไม่ได้อยู่บนนั้น บนจันทร์ที่แสนไกลจากโลก ดวงดาว เดียวดาย

22 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันชอบดวงตาคู่นั้นเหลือเกิน ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันชอบดวงตาคู่นั้นเหลือเกิน ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด ฉันชอบดวงตาคู่นั้นเหลือเกิน ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง ฉันชอบดวงตาคู่นั้นเหลือเกิน ดวงดาว เดียวดาย | Chord ฉันชอบดวงตาคู่นั้นเหลือเกิน ดวงดาว เดียวดาย