แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kelsea Ballerini แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kelsea Ballerini แสดงบทความทั้งหมด

25 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง I Hate Love Songs Kelsea Ballerini Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Hate Love Songs Kelsea Ballerini Chordza
คอร์ด I Hate Love Songs Kelsea Ballerini | เนื้อเพลง I Hate Love Songs Kelsea Ballerini | Chord I Hate Love Songs Kelsea Ballerini

15 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The First Time Kelsea Ballerini Chordza

คอร์ด The First Time Kelsea Ballerini | คอร์ดกีต้าร์ The First Time Kelsea Ballerini | คอร์ดเพลง The First Time Kelsea Ballerini | เพลง The First Time Kelsea Ballerini | เนื้อเพลง The First Time Kelsea Ballerini | Chord The First Time Kelsea Ballerini
คอร์ด เนื้อเพลง The First Time Kelsea Ballerini Chordza

10 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Peter Pan Kelsea Ballerini Chordza

คอร์ด Peter Pan Kelsea Ballerini | คอร์ดกีต้าร์ Peter Pan Kelsea Ballerini | คอร์ดเพลง Peter Pan Kelsea Ballerini | เพลง Peter Pan Kelsea Ballerini | เนื้อเพลง Peter Pan Kelsea Ballerini | Chord Peter Pan Kelsea Ballerini
คอร์ด เนื้อเพลง Peter Pan Kelsea Ballerini Chordza

27 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Dibs Kelsea Ballerini Chordza

คอร์ด Dibs Kelsea Ballerini | คอร์ดกีต้าร์ Dibs Kelsea Ballerini | คอร์ดเพลง Dibs Kelsea Ballerini | เพลง Dibs Kelsea Ballerini | เนื้อเพลง Dibs Kelsea Ballerini | Chord Dibs Kelsea Ballerini
คอร์ด เนื้อเพลง Dibs Kelsea Ballerini Chordza

I know everybody wants you That ain't no secret Hey baby what's your status? And tell me are you trynna keep it? Well, they can all back off 'Cause I know what I want And while I've got your attention Did I mention: If you got a kiss on your lips that you're looking for somebody to take If you got a heart that ain't afraid of love ain't afraid to break If you've got a Friday night free and a shotgun seat Well I'm just saying, I ain't got nowhere to be So baby I'll take whatever it is you've got to give Yeah I'll calling dibs On your lips On your kiss On your time Boy, I'm calling dibs On your hand On your heart All mine Make everybody jealous When I take you off the market And get my lipstick on your right cheek 'Cause boy I've got to mark it Oooh So they can all back off Yeah 'Cause I know what I want And while I've got you listening Come on and show me what I'm missing Yeah If you you've got a kiss on your lips that you're looking for somebody to take If you've got a heart that ain't afraid to love ain't afraid to break If you've got a Friday night free and a shotgun seat Well I'm just saying I ain't got nowhere to be So baby I'll take whatever it is you've got to give Yeah, I'm calling dibs If you've got a kiss on your lips that you're looking for somebody to take Hey, if you've got a heart that ain't afraid to love ain't afraid to break Heyyy, if you've got a Friday night free and a shotgun seat Well I'm just saying I ain't got nowhere to be So baby I'll whatever it is you've got to give Yeah I'm calling dibs On your lips On your kiss On your time Boy, I'm calling dibs On your hand On your heart All mine Yeah, boy I'm calling dibs On your lips On your kiss On your time Boy, I'm calling dibs On your hand On your heart All mine, yeah I'm calling dibs on your lips, on your kiss on your time, boy I'm just trynna make you mine, boy Ooooh Dibs


6 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me Like You Mean It Kelsea Ballerini Chordza

คอร์ด Love Me Like You Mean It Kelsea Ballerini | คอร์ดกีต้าร์ Love Me Like You Mean It Kelsea Ballerini | คอร์ดเพลง Love Me Like You Mean It Kelsea Ballerini | เพลง Love Me Like You Mean It Kelsea Ballerini | เนื้อเพลง Love Me Like You Mean It Kelsea Ballerini | Chord Love Me Like You Mean It Kelsea Ballerini
คอร์ด เนื้อเพลง Love Me Like You Mean It Kelsea Ballerini Chordza

Love me, love me, love me, mmm Oh, hey Boy with your hat back Mmm, I kinda like that If you wanna walk my way, I'mma shoot you straight up Show me what you're made of I don't have time to waste on the boys That are playing the games And leaving the girls crying out in the rain So tell me, baby, Do you got what it takes? If you're gonna hold me, hold me like I'm leaving If you're gonna kiss me, kiss me like you need it Baby, if you're not, you best get to leaving If you're gonna love me, love me like you mean it If you're gonna talk the talk, you better walk it If you wanna keep me, keep me like you lost it If you're gonna say it, make me believe it If you're gonna love me, boy, love me like you mean it Oh, hey I've had my share of losers, liars, and users Looking for a heart to break So if you're like that Well, take a step back 'Cause I don't have time to waste on the boys That are playing the games And leaving the girls crying out in the rain So tell me, baby, Are you just crazy, or crazy over me? If you're gonna hold me, hold me like I'm leaving If you're gonna kiss me, kiss me like you need it Baby, if you're not, you best get to leaving If you're gonna love me, love me like you mean it If you're gonna talk the talk, you better walk it If you wanna keep me, keep me like you lost it If you're gonna say it, make me believe it If you're gonna love me, boy, love me like you mean it If you're gonna love me, love me, love me If you're gonna hold me, hold me like I'm leaving If you're gonna kiss me, kiss me like you need it Baby, if you're not, you best get to leaving If you're gonna love me, love me, love me If you're gonna talk the talk, you better walk it If you wanna keep me, keep me like you lost it If you're gonna say it, make me believe it If you're gonna love me, boy, love me like you mean it Love me like you mean it If you're gonna love me, love me, love me Love me like you mean it