แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jesse Mccartney แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jesse Mccartney แสดงบทความทั้งหมด

23 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Leavin Jesse McCartney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Leavin Jesse McCartney Chordza
คอร์ด Leavin Jesse McCartney | เนื้อเพลง Leavin Jesse McCartney | Chord Leavin Jesse McCartney

9 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Better With You Jesse Mccartney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Better With You Jesse Mccartney Chordza
คอร์ด Better With You Jesse Mccartney | เนื้อเพลง Better With You Jesse Mccartney | Chord Better With You Jesse Mccartney

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Soul Jesse Mccartney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Beautiful Soul Jesse Mccartney Chordza
คอร์ด Beautiful Soul Jesse Mccartney | เนื้อเพลง Beautiful Soul Jesse Mccartney | Chord Beautiful Soul Jesse Mccartney

30 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Just so you know Jesse Mccartney Chordza

คอร์ด Just so you know Jesse Mccartney | คอร์ดกีต้าร์ Just so you know Jesse Mccartney | คอร์ดเพลง Just so you know Jesse Mccartney | เพลง Just so you know Jesse Mccartney | เนื้อเพลง Just so you know Jesse Mccartney | Chord Just so you know Jesse Mccartney
คอร์ด เนื้อเพลง Just so you know Jesse Mccartney ChordzaI shouldn't love you but I want to
I just can't turn away
I shouldn't see you but I can't move
I can't look away

I shouldn't love you but I want to
I just can't turn away
I shouldn't see you but I can't move
I can't look away

And I don't know how to be fine when I'm not
'Cause I don't know how to make a feeling stop

[Chorus:]
Just so you know
This feeling's taking control of me
And I can't help it
I won't sit around, I can't let him win now
Thought you should know
I've tried my best to let go of you
But I don't want to
I just gotta say it all
Before I go
Just so you know

It's getting hard to be around you
There's so much I can't say
Do you want me to hide the feelings
And look the other way

And I don't know how to be fine when I'm not
'Cause I don't know how to make a feeling stop

[Chorus]

This emptiness is killing me
And I'm wondering why I've waited so long
Looking back I realize
It was always there just never spoken
I'm waiting here...been waiting here

[Chorus]