แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ศร สินชัย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ศร สินชัย แสดงบทความทั้งหมด

21 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง ค่าเหล้าฝากเขาจ่าย ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ค่าเหล้าฝากเขาจ่าย ศร สินชัย Chordza
คอร์ด ค่าเหล้าฝากเขาจ่าย ศร สินชัย | เนื้อเพลง ค่าเหล้าฝากเขาจ่าย ศร สินชัย | Chord ค่าเหล้าฝากเขาจ่าย ศร สินชัย

3 กุมภาพันธ์ 2563

คอร์ด เนื้อเพลง เหตุผลของคนหลายใจ ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เหตุผลของคนหลายใจ ศร สินชัย Chordza
คอร์ด เหตุผลของคนหลายใจ ศร สินชัย | เนื้อเพลง เหตุผลของคนหลายใจ ศร สินชัย | Chord เหตุผลของคนหลายใจ ศร สินชัย

3 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย Chordza
คอร์ด ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย | เนื้อเพลง ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย | Chord ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย

28 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย Chordza
คอร์ด ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย | เนื้อเพลง ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย | Chord ฮักแม่ฮ่าง ศร สินชัย

9 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง หมู่เขายังเดาออก ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมู่เขายังเดาออก ศร สินชัย Chordza
คอร์ด หมู่เขายังเดาออก ศร สินชัย | เนื้อเพลง หมู่เขายังเดาออก ศร สินชัย | Chord หมู่เขายังเดาออก ศร สินชัย

3 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง หมาบ๊อเว้า ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมาบ๊อเว้า ศร สินชัย Chordza
คอร์ด หมาบ๊อเว้า ศร สินชัย | เนื้อเพลง หมาบ๊อเว้า ศร สินชัย | Chord หมาบ๊อเว้า ศร สินชัย

13 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง น้องหล่า ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้องหล่า ศร สินชัย Chordza
คอร์ด น้องหล่า ศร สินชัย | เนื้อเพลง น้องหล่า ศร สินชัย | Chord น้องหล่า ศร สินชัย

3 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง น้องหล่า ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้องหล่า ศร สินชัย Chordza
คอร์ด น้องหล่า ศร สินชัย | เนื้อเพลง น้องหล่า ศร สินชัย | Chord น้องหล่า ศร สินชัย

26 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง สิเหลือบ่ ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิเหลือบ่ ศร สินชัย Chordza
คอร์ด สิเหลือบ่ ศร สินชัย | เนื้อเพลง สิเหลือบ่ ศร สินชัย | Chord สิเหลือบ่ ศร สินชัย

1 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อินดี้ขาดง ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อินดี้ขาดง ศร สินชัย Chordza
คอร์ด อินดี้ขาดง ศร สินชัย | เนื้อเพลง อินดี้ขาดง ศร สินชัย | Chord อินดี้ขาดง ศร สินชัย

11 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ผัวใหม่ ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผัวใหม่ ศร สินชัย Chordza
คอร์ด ผัวใหม่ ศร สินชัย | เนื้อเพลง ผัวใหม่ ศร สินชัย | Chord ผัวใหม่ ศร สินชัย

14 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษแม่ลูกแพ้รัก ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอโทษแม่ลูกแพ้รัก ศร สินชัย Chordza
คอร์ด ขอโทษแม่ลูกแพ้รัก ศร สินชัย | เนื้อเพลง ขอโทษแม่ลูกแพ้รัก ศร สินชัย | Chord ขอโทษแม่ลูกแพ้รัก ศร สินชัย

30 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อีแต๊กเที่ยวสุดท้าย ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อีแต๊กเที่ยวสุดท้าย ศร สินชัย Chordza
คอร์ด อีแต๊กเที่ยวสุดท้าย ศร สินชัย | เนื้อเพลง อีแต๊กเที่ยวสุดท้าย ศร สินชัย | Chord อีแต๊กเที่ยวสุดท้าย ศร สินชัย

คอร์ด เนื้อเพลง หัวหน้าผู้บ่าวแนว ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวหน้าผู้บ่าวแนว ศร สินชัย Chordza
คอร์ด หัวหน้าผู้บ่าวแนว ศร สินชัย | เนื้อเพลง หัวหน้าผู้บ่าวแนว ศร สินชัย | Chord หัวหน้าผู้บ่าวแนว ศร สินชัย

คอร์ด เนื้อเพลง นอนอายเสียงอึ่ง ศร สินชัย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นอนอายเสียงอึ่ง ศร สินชัย Chordza
คอร์ด นอนอายเสียงอึ่ง ศร สินชัย | เนื้อเพลง นอนอายเสียงอึ่ง ศร สินชัย | Chord นอนอายเสียงอึ่ง ศร สินชัย

10 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย Chordza

คอร์ด นาท่งน้อย ศร สินชัย | คอร์ดกีต้าร์ นาท่งน้อย ศร สินชัย | คอร์ดเพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย | เพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย | เนื้อเพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย | Chord นาท่งน้อย ศร สินชัย
คอร์ด เนื้อเพลง นาท่งน้อย ศร สินชัย Chordza

13 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสาร ศร สินชัย Chordza

คอร์ด ช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสาร ศร สินชัย | คอร์ดกีต้าร์ ช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสาร ศร สินชัย | คอร์ดเพลง ช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสาร ศร สินชัย | เพลง ช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสาร ศร สินชัย | เนื้อเพลง ช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสาร ศร สินชัย | Chord ช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสาร ศร สินชัย
คอร์ด เนื้อเพลง ช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสาร ศร สินชัย Chordza

14 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง จุดเทียนเวียนวน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน Chordza

คอร์ด จุดเทียนเวียนวน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน Feat.สมบูรณ์ ปากไฟ ,ลำยอง หนองหินห่าว | คอร์ดกีต้าร์ จุดเทียนเวียนวน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน Feat.สมบูรณ์ ปากไฟ ,ลำยอง หนองหินห่าว | คอร์ดเพลง จุดเทียนเวียนวน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน Feat.สมบูรณ์ ปากไฟ ,ลำยอง หนองหินห่าว | เพลง จุดเทียนเวียนวน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน Feat.สมบูรณ์ ปากไฟ ,ลำยอง หนองหินห่าว | เนื้อเพลง จุดเทียนเวียนวน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน Feat.สมบูรณ์ ปากไฟ ,ลำยอง หนองหินห่าว | Chord จุดเทียนเวียนวน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน Feat.สมบูรณ์ ปากไฟ ,ลำยอง หนองหินห่าว
คอร์ด เนื้อเพลง จุดเทียนเวียนวน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน Feat.สมบูรณ์ ปากไฟ ,ลำยอง หนองหินห่าว Chordza

27 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไอ้หนุ่มชุมชน ศร สินชัย Chordza

คอร์ด ไอ้หนุ่มชุมชน ศร สินชัย | คอร์ดกีต้าร์ ไอ้หนุ่มชุมชน ศร สินชัย | คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มชุมชน ศร สินชัย | เพลง ไอ้หนุ่มชุมชน ศร สินชัย | เนื้อเพลง ไอ้หนุ่มชุมชน ศร สินชัย | Chord ไอ้หนุ่มชุมชน ศร สินชัย
คอร์ด เนื้อเพลง ไอ้หนุ่มชุมชน ศร สินชัย Chordzaคนจนคืออ้าย วันวาเลนไทน์ยังไปไต้หนู ก็เพราะหัวใจไร้คู่ หากินหาอยู่บนทางดิ้นรน เมื่อใจอ้างว้าง ก็เปิดเพลงฟังวิทยุชุมชน สานกะต่าส่งร้านค้าตำบล สุขแบบจนจน คนบ่มีแฟน รถขับเคลื่อนล้อหน้า คูโบต้าเป็นหมู่คู่ใจ ฝนมาไถนากะได้ มีบุญบ้านใด ขับไปฟังลำกะแม่น ชุดเก่งของอ้าย คือส่งยีนส์กับเสื้อยืดผู้แทน หากินหมานถึงสิกันดารแฟน หัวใจฟ้อนแอ่นแม้ชีวิตยังจน ไอ้หนุ่มชุมชน มีคนขนานนามให้ เอิ้นหมู่กินต้มไก่ ใส่ใบบักขามยามหม่น หยอดตู้โทรมาหน้าไมค์ มอบเพลงจากใจให้ผู้ลางคน ผ่านอ้าย ดี.เจ. ชุมชน เปิดเพลงโดนโดน ให้คนฟังนำกัน คนจนคืออ้าย วันวาเลนไทน์ยังไปไต้หนู ความจนสอนให้คนสู้ กะพอได้อยู่หม้มมื้อหม้มวัน แต่ถ้าได้น้องมาประคอง คงดีกว่านั้น สิกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน มาช่วยสร้างฝันในวันแต่งเรา ไอ้หนุ่มชุมชน มีคนขนานนามให้ เอิ้นหมู่กินต้มไก่ ใส่ใบบักขามยามหม่น หยอดตู้โทรมาหน้าไมค์ มอบเพลงจากใจให้ผู้ลางคน ผ่านอ้าย ดี.เจ. ชุมชน เปิดเพลงโดนโดน ให้คนฟังนำกัน คนจนคืออ้าย วันวาเลนไทน์ยังไปไต้หนู ความจนสอนให้คนสู้ กะพอได้อยู่หม้มมื้อหม้มวัน แต่ถ้าได้น้องมาประคอง คงดีกว่านั้น สิกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน มาช่วยสร้างฝันในวันแต่งเรา..


9 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาปลาข่อน ศร สินชัย Chordza

คอร์ด สัญญาปลาข่อน ศร สินชัย | คอร์ดกีต้าร์ สัญญาปลาข่อน ศร สินชัย | คอร์ดเพลง สัญญาปลาข่อน ศร สินชัย | เพลง สัญญาปลาข่อน ศร สินชัย | เนื้อเพลง สัญญาปลาข่อน ศร สินชัย
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญาปลาข่อน ศร สินชัย Chordza

ลมพัดข้าวดอ หัวใจอ้ายรอฟังข่าว คึดฮอดผู้สาว ที่เคยเว้ากันปีก่อน ว่าสิคืนนาทุกครา เมื่อยามปลาข่อน แต่พอเจ้าจร ปลาข่อนบ่เห็น คำแพง บัดนี้ บัดนี้ อ้ายอยากขอกล่าวก้ำ ทวนความจำจั๊กกะหน่อย ฝากผู้สาวส่ำน้อย ผู้หายจ้อยตั้งแต่นาน ตั้งแต่คราวอยู่บ้าน เว้าคำหวานกับอ้ายบ่าว ยามหัวลมพัดจ้าว กลางฮวงข้าวก่องสลอน น้ำแจนาปลาข่อน ปลาซิวซอนดิ้นด่องด่อง เอาสวิงค่อยซ้อน มาหมกพร้อมอีตู่นา จ้ำหมกปลาสัญญาน้อง ว่าเฮาสองสิมั่นแก่น ฮักเป็นแฟนก่อไว้ มื้อได๋พร้อมจั่งแต่งกัน พอหลังจากมื้อนั้น เฮากะห่างน้อกันไป เหลือแต่สัญญาใจ ที่แซในหัวใจ ซื่อ บัดหลายเดือนหลายมื้อ ฟังเขาลือน้องเป็นต่าง สังคมเมืองเปลี่ยนร่าง ใจเคยตั้งกะเปลี่ยนตาม เสริมความงามตามแฟชั่น ตาหวานหวาน แอวกิ่วกิ่ว จมูกเสริมเติมแต่งคิ้ว มือสิบนิ้วเจ้าใส่แหวน นั่งเคียงเสี่ยยิ้มแป้น ในเก๋งแวนติดฟิล์มดำ เคยสัญญาแสนคำ เจ้าบ่จำ เบิดคุณ ค่า เขาพาเที่ยวคาราโอเกะ ลืมเถียงนาเซที่เฮาเคยเว้าวอน ลมหนาวมาน้ำขอดนาปลาข่อน เพลินแสงนีออน บ่ฮำฮอนฮักเฮา อ้ายนั่งเหงา บนคันแทนากิ่ว มองเห็นปลาซิวดิ้นแด่วแด่ว แดดเผา ดั่งสัญญาอ้าย โดนฆ่าด้วยความเหงา เพราะถูกผู้สาว แฟนเก่าเพิ่นตัดรอน วอนสายลม ทวงสัญญาปลาข่อน เบื่อแสงนีออน ฟ่าวกลับคอนเด้อนาง เบื่อแสงนีออน ฟ่าวกลับคอนเด้อนาง...