แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Luke Bryan แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Luke Bryan แสดงบทความทั้งหมด

17 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง What Makes You Country Luke Bryan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง What Makes You Country Luke Bryan Chordza
คอร์ด What Makes You Country Luke Bryan | เนื้อเพลง What Makes You Country Luke Bryan | Chord What Makes You Country Luke Bryan

31 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Out Of Nowhere Girl Luke Bryan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Out Of Nowhere Girl Luke Bryan Chordza
คอร์ด Out Of Nowhere Girl Luke Bryan | เนื้อเพลง Out Of Nowhere Girl Luke Bryan | Chord Out Of Nowhere Girl Luke Bryan

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Lovers Luke Bryan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bad Lovers Luke Bryan Chordza
คอร์ด Bad Lovers Luke Bryan | เนื้อเพลง Bad Lovers Luke Bryan | Chord Bad Lovers Luke Bryan

25 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Move Luke Bryan Chordza

คอร์ด Move Luke Bryan | คอร์ดกีต้าร์ Move Luke Bryan | คอร์ดเพลง Move Luke Bryan | เพลง Move Luke Bryan | เนื้อเพลง Move Luke Bryan | Chord Move Luke Bryan
คอร์ด เนื้อเพลง Move Luke Bryan Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Here's To The Farmer Luke Bryan Chordza

คอร์ด Here's To The Farmer Luke Bryan | คอร์ดกีต้าร์ Here's To The Farmer Luke Bryan | คอร์ดเพลง Here's To The Farmer Luke Bryan | เพลง Here's To The Farmer Luke Bryan | เนื้อเพลง Here's To The Farmer Luke Bryan | Chord Here's To The Farmer Luke Bryan
คอร์ด เนื้อเพลง Here's To The Farmer Luke Bryan Chordza

15 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Huntin, Fishin And Lovin Every Day Luke Bryan Chordza

คอร์ด Huntin, Fishin And Lovin Every Day Luke Bryan | คอร์ดกีต้าร์ Huntin, Fishin And Lovin Every Day Luke Bryan | คอร์ดเพลง Huntin, Fishin And Lovin Every Day Luke Bryan | เพลง Huntin, Fishin And Lovin Every Day Luke Bryan | เนื้อเพลง Huntin, Fishin And Lovin Every Day Luke Bryan | Chord Huntin, Fishin And Lovin Every Day Luke Bryan
คอร์ด เนื้อเพลง Huntin, Fishin And Lovin Every Day Luke Bryan Chordza

31 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Home Alone Tonight Luke Bryan Chordza

คอร์ด Home Alone Tonight Luke Bryan | คอร์ดกีต้าร์ Home Alone Tonight Luke Bryan | คอร์ดเพลง Home Alone Tonight Luke Bryan | เพลง Home Alone Tonight Luke Bryan | เนื้อเพลง Home Alone Tonight Luke Bryan | Chord Home Alone Tonight Luke Bryan
คอร์ด เนื้อเพลง Home Alone Tonight Luke Bryan Chordza

16 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Kill The Lights Luke Bryan Chordza

คอร์ด Kill The Lights Luke Bryan | คอร์ดกีต้าร์ Kill The Lights Luke Bryan | คอร์ดเพลง Kill The Lights Luke Bryan | เพลง Kill The Lights Luke Bryan | เนื้อเพลง Kill The Lights Luke Bryan | Chord Kill The Lights Luke Bryan
คอร์ด เนื้อเพลง Kill The Lights Luke Bryan Chordza

High beams, you and me Little back road, barely see Right song, radio Throw it in low and drive slow I saw you and it lit me up A girl like you, it's just too much Kill the lights, kill the lights You can take me there tonight We can make some sparks fly We can make the dark cry Feel the ride, take me high The yellow moon in your eyes Lost in your slow stare In the middle of nowhere Skin on skin, don't care where we've been Pull me in and kill the lights We can feel our way through Let me just hold on to you Baby trust my hands Live it up while we still can and Kill the lights, kill the lights You can take me there tonight We can make some sparks fly We can make the dark cry Feel the ride, take me high The yellow moon in your eyes Lost in your slow stare In the middle of nowhere Skin on skin, don't care where we've been Pull me in and kill the lights Don't it feel right Until the sunrise We can just go on what we know Can't help but wanna want ya You wanna do this don't ya Come here, let me pull you closer You reach over and Kill the lights, kill the lights You can take me there tonight We can make some sparks fly We can make the dark cry Feel the ride, take me high The yellow moon in your eyes Lost in your slow stare In the middle of nowhere Skin on skin, don't care where we've been Skin on skin, don't care where we've been Pull me in and kill the lights Kill the lights Baby you and me, kill the lights Kill the lights

29 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Strip It Down Luke Bryan Chordza

คอร์ด Strip It Down Luke Bryan | คอร์ดกีต้าร์ Strip It Down Luke Bryan | คอร์ดเพลง Strip It Down Luke Bryan | เพลง Strip It Down Luke Bryan | เนื้อเพลง Strip It Down Luke Bryan | Chord Strip It Down Luke Bryan
คอร์ด เนื้อเพลง Strip It Down Luke Bryan Chordza

Let it fade to black Let me run my fingers down your back Lets whisper, let’s don’t talk Baby, leave my T-shirt in the hall Like a needle finds a groove, Baby, we’ll remember what to do To drown out every distraction, It’s time we made it happen Strip it down, strip it down Back to you and me like it used to be When it was an old back road with an old school beat Cowboy boots by your little bare feet Let it out, tell me right now Everything I need in them white cotton sheets Dirty dance me slow in the summertime heat Feel my belt turn loose from these old blue jeans We both know that we lost it somehow Let’s get it found Strip it down, down, down I wanna drop this cell phone now And let it shatter on the ground They ain’t holdin’ nothin’ these two hands Until they’re holding you again Oh, strip it down, strip it down Back to you and me like it used to be When it was an old back road with an old school beat Cowboy boots by your little bare feet Let it out, tell me right now Everything I need in them white cotton sheets Dirty dance me slow in the summertime heat Feel my belt turn loose from these old blue jeans We both know that we lost it somehow Let’s get it found Strip it down, down, down Strip it down, down, down I don’t wanna let you go No, not tonight I just wanna love you so bad, baby So lets close our eyes And strip it down, strip it down Back to you and me like it used to be When it was an old back road with an old school beat Cowboy boots by your little bare feet Let it out, tell me right now Everything I need in them white cotton sheets Dirty dance me slow in the summertime heat Feel my belt turn loose from these old blue jeans We both know that we lost it somehow Let’s get it found Strip it down, down, down Strip it down, down, down Strip it down, down, down


24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Kick The Dust Up Luke Bryan Chordza

คอร์ด Kick The Dust Up Luke Bryan | คอร์ดกีต้าร์ Kick The Dust Up Luke Bryan | คอร์ดเพลง Kick The Dust Up Luke Bryan | เพลง Kick The Dust Up Luke Bryan | เนื้อเพลง Kick The Dust Up Luke Bryan | Chord Kick The Dust Up Luke Bryan
คอร์ด เนื้อเพลง Kick The Dust Up Luke Bryan Chordza

Kick the dust up. Come on. All week long it’s a farming town they're making that money grow Tractors, plows with flashing lights backing up a two lane road They take one last lap around, That sun up high goes down And then it's on, come on, girl, kick it on back Z71 like a Cadillac We go way out where there ain’t nobody, We turn this cornfield into a party Pedal to the floorboard End up in a four door Burning up a backroad song. Park it and we pile out, Baby, watch your step now, Better have your boots on. Kick the dust up, Back it on up, Fill your cup up, Let’s tear it up up And kick the dust up. Bar downtown, they got a line of people waiting out the door. 10 dollar drinks, it’s packed inside, I don’t know what they're waiting for. Got me a jar full of ‘Clear And I got that music for your ear And it’s like knock knock knock goes the diesel, If you really wanna see the beautiful people We go way out where there ain’t nobody, We turn this cornfield into a party Pedal to the floorboard End up in a four door Burning up a backroad song Park it and we pile out, Baby, watch your step now, Better have your boots on. Kick the dust up, Let's back it on up, Fill your cup up, Let’s tear it up up And kick the dust up. Just follow me down ‘neath the 32 bridge you all gonna be glad you did. Kick it. We go way out where there ain’t nobody, We turn this cornfield into a party. Pedal to the floorboard End up in a four door Burning up a backroad song. Park it and we pile out, Baby, watch your step now. Better have your boots on, Kick the dust up (kick the dust up) Back it on up Fill your cup up, That's what's up up, Let's kick the dust up