แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jon Pardi แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Jon Pardi แสดงบทความทั้งหมด

2 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Night Shift Jon Pardi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Night Shift Jon Pardi Chordza
คอร์ด Night Shift Jon Pardi | เนื้อเพลง Night Shift Jon Pardi | Chord Night Shift Jon Pardi

21 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง She Ain't In It Jon Pardi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง She Ain't In It Jon Pardi Chordza
คอร์ด She Ain't In It Jon Pardi | เนื้อเพลง She Ain't In It Jon Pardi | Chord She Ain't In It Jon Pardi

14 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Heartache On The Dance Floor Jon Pardi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Heartache On The Dance Floor Jon Pardi Chordza
คอร์ด Heartache On The Dance Floor Jon Pardi | เนื้อเพลง Heartache On The Dance Floor Jon Pardi | Chord Heartache On The Dance Floor Jon Pardi

25 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Dirt On My Boots Jon Pardi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dirt On My Boots Jon Pardi Chordza
คอร์ด Dirt On My Boots Jon Pardi | เนื้อเพลง Dirt On My Boots Jon Pardi | Chord Dirt On My Boots Jon Pardi

1 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Head Over Boots Jon Pardi Chordza

คอร์ด Head Over Boots Jon Pardi | คอร์ดกีต้าร์ Head Over Boots Jon Pardi | คอร์ดเพลง Head Over Boots Jon Pardi | เพลง Head Over Boots Jon Pardi | เนื้อเพลง Head Over Boots Jon Pardi | Chord Head Over Boots Jon Pardi
คอร์ด เนื้อเพลง Head Over Boots Jon Pardi Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Back On The Backroads Jon Pardi Chordza

คอร์ด Back On The Backroads Jon Pardi | คอร์ดกีต้าร์ Back On The Backroads Jon Pardi | คอร์ดเพลง Back On The Backroads Jon Pardi | เพลง Back On The Backroads Jon Pardi | เนื้อเพลง Back On The Backroads Jon Pardi | Chord Back On The Backroads Jon Pardi
คอร์ด เนื้อเพลง Back On The Backroads Jon Pardi Chordza