แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อ่ำ อัมรินทร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อ่ำ อัมรินทร์ แสดงบทความทั้งหมด

30 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีสวรรค์ตรงนี้ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่มีสวรรค์ตรงนี้ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza
คอร์ด ไม่มีสวรรค์ตรงนี้ อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง ไม่มีสวรรค์ตรงนี้ อ่ำ อัมรินทร์ | Chord ไม่มีสวรรค์ตรงนี้ อ่ำ อัมรินทร์

12 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ขอบคุณครับ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอบคุณครับ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza
คอร์ด ขอบคุณครับ อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง ขอบคุณครับ อ่ำ อัมรินทร์ | Chord ขอบคุณครับ อ่ำ อัมรินทร์

26 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์ Chordza
คอร์ด กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์ | Chord กลับคนสุดท้าย อ่ำ อัมรินทร์

29 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าเก่า อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าเก่า อ่ำ อัมรินทร์ Chordza
คอร์ด เจ้าเก่า อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง เจ้าเก่า อ่ำ อัมรินทร์ | Chord เจ้าเก่า อ่ำ อัมรินทร์

18 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อย่ามาเลยวันจันทร์ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่ามาเลยวันจันทร์ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza
คอร์ด อย่ามาเลยวันจันทร์ อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง อย่ามาเลยวันจันทร์ อ่ำ อัมรินทร์ | Chord อย่ามาเลยวันจันทร์ อ่ำ อัมรินทร์

คอร์ด เนื้อเพลง หมา อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หมา อ่ำ อัมรินทร์ Chordza
คอร์ด หมา อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง หมา อ่ำ อัมรินทร์ | Chord หมา อ่ำ อัมรินทร์

16 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจให้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจให้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza
คอร์ด หัวใจให้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง หัวใจให้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ | Chord หัวใจให้เธอ อ่ำ อัมรินทร์

คอร์ด เนื้อเพลง รักอ้ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักอ้ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ Chordza
คอร์ด รักอ้ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง รักอ้ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ | Chord รักอ้ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์

10 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หมอนข้าง อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด หมอนข้าง อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ หมอนข้าง อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง หมอนข้าง อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง หมอนข้าง อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง หมอนข้าง อ่ำ อัมรินทร์ | Chord หมอนข้าง อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง หมอนข้าง อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

4 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เห็นใจ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เห็นใจ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ เห็นใจ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง เห็นใจ อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง เห็นใจ อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง เห็นใจ อ่ำ อัมรินทร์ | Chord เห็นใจ อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง เห็นใจ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

4 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ลน อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด ลน อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ ลน อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง ลน อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง ลน อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง ลน อ่ำ อัมรินทร์ | Chord ลน อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง ลน อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักเมืองไทย ไม่ตายหรอกครับ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด รักเมืองไทย ไม่ตายหรอกครับ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ รักเมืองไทย ไม่ตายหรอกครับ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง รักเมืองไทย ไม่ตายหรอกครับ อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง รักเมืองไทย ไม่ตายหรอกครับ อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง รักเมืองไทย ไม่ตายหรอกครับ อ่ำ อัมรินทร์ | Chord รักเมืองไทย ไม่ตายหรอกครับ อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง รักเมืองไทย ไม่ตายหรอกครับ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยายตุ๊ดตู่ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด ยายตุ๊ดตู่ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ ยายตุ๊ดตู่ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง ยายตุ๊ดตู่ อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง ยายตุ๊ดตู่ อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง ยายตุ๊ดตู่ อ่ำ อัมรินทร์ | Chord ยายตุ๊ดตู่ อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง ยายตุ๊ดตู่ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายเฮงซวย อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด ผู้ชายเฮงซวย อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ ผู้ชายเฮงซวย อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง ผู้ชายเฮงซวย อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง ผู้ชายเฮงซวย อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง ผู้ชายเฮงซวย อ่ำ อัมรินทร์ | Chord ผู้ชายเฮงซวย อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายเฮงซวย อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

4 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บใจไว้ใกล้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เก็บใจไว้ใกล้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ เก็บใจไว้ใกล้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง เก็บใจไว้ใกล้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง เก็บใจไว้ใกล้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง เก็บใจไว้ใกล้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ | Chord เก็บใจไว้ใกล้เธอ อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง เก็บใจไว้ใกล้เธอ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

18 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง นิราศรถไฟฟ้า อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด นิราศรถไฟฟ้า อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ นิราศรถไฟฟ้า อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง นิราศรถไฟฟ้า อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง นิราศรถไฟฟ้า อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง นิราศรถไฟฟ้า อ่ำ อัมรินทร์ | Chord นิราศรถไฟฟ้า อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง นิราศรถไฟฟ้า อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

1 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เพื่ออะไร อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เพื่ออะไร อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ เพื่ออะไร อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง เพื่ออะไร อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง เพื่ออะไร อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง เพื่ออะไร อ่ำ อัมรินทร์ | Chord เพื่ออะไร อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง เพื่ออะไร อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง รักอ่ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด รักอ่ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ รักอ่ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง รักอ่ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง รักอ่ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง รักอ่ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ | Chord รักอ่ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง รักอ่ำอึ้ง อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

18 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอ (คนเดียว) อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด รักเธอ (คนเดียว) อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ รักเธอ (คนเดียว) อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง รักเธอ (คนเดียว) อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง รักเธอ (คนเดียว) อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง รักเธอ (คนเดียว) อ่ำ อัมรินทร์ | Chord รักเธอ (คนเดียว) อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอ (คนเดียว) อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

21 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ลอยกระทงวันสงกรานต์ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza

คอร์ด ลอยกระทงวันสงกรานต์ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดกีต้าร์ ลอยกระทงวันสงกรานต์ อ่ำ อัมรินทร์ | คอร์ดเพลง ลอยกระทงวันสงกรานต์ อ่ำ อัมรินทร์ | เพลง ลอยกระทงวันสงกรานต์ อ่ำ อัมรินทร์ | เนื้อเพลง ลอยกระทงวันสงกรานต์ อ่ำ อัมรินทร์
คอร์ด เนื้อเพลง ลอยกระทงวันสงกรานต์ อ่ำ อัมรินทร์ Chordza


จดจำว่าเคยนัดใครบางคน เพื่อลอยกระทงด้วยกัน ที่ตรงริมน้ำใต้เงาพระจันทร์ เธอกลับลืมคำสัญญา ตั้งแต่วันนั้นผมยังฝังใจ ตรุษจีน วาเลนไทน์เรื่อยมา ล่วงเลยวันนี้สงกรานต์ผ่านมา ตั้งใจจะมาลอยกระทง * อย่าสาดน้ำได้ไหม ช่วยเห็นใจกันบ้าง ขอให้ช่วยหลีกทาง คนกำลังลอยกระทง อย่าให้เทียนเปียกน้ำ เดี๋ยวผลบุญไม่ส่ง ผมจะลอยกระทงในวันสงกรานต์ อยากลอยความรักที่ทำช้ำใจ ให้ลอยไปตามสายธาร อยากลอยความหลังทิ้งไปในวันสงกรานต์ เพราะมันเป็นวันที่ลืมเธอ (ซ้ำ *) ใจลอยไปลอยกระทง ลอยๆ กระทง ขอลอยส่งเอาความทุกข์ไป ขอพรจงเป็นสุขใจ ลอยๆ กระทง ลอยๆ กระทง ลอยกระทงหลงวัน วันสงกรานต์ ฮิ้ว (ซ้ำ * , *) คนเดียว